U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1200-1298 Indonesië
Resultaten

veiling / 6 mei 2014 Zitting I
[1201 - 1211] [1212 - 1221] [1222 - 1231] [1232 - 1241] [1242 - 1251] [1252 - 1261] [1262 - 1271] [1272 - 1282] [1284 - 1293] [1294 - 1298]
kavel: 1212
Het kamerlid Van Berkestein in Nederlandsch-Indië door M.T.H. Perelaer.
-Teekeningen door Jhr. J.C. Rappard. Leiden, A.W. Sijthoff, 1888, 4 delen in 2 banden, (8),206,(2);(2),202,(2);(6),196,(2);(2),198,(2) p., met 107 fraaie kleurenlitho's, oorspronkelijk rijk verguld linnen, folio.-

verkocht € 420.00
kavel: 1213
[Java] Het Javaansche Tooneel door J. Kats.
-I Wajang Poerwa. Weltevreden, Commissie voor de Volkslectuur, 1923. (2),6,VIII,446 p., zeer rijk geïllustreerd met vele platen (w.o. 37 kleurenplaten), illustraties in de tekst, 3 uitslaande genealogische tabellen, origineel gedecoreerd karton, groot 4to.-

verkocht € 220.00
kavel: 1214
[Java] Beschreibung der Insel Java
-nach den Berichten R.J.L. Kussendragers und andern neuen Quellen aus dem Holländischen frei bearbeitet von Dr. Johannes Müller. Berlijn, E. Gross, 1865, (4),286,(1) p., tweede druk (eerste druk: 1860), met uitslaande gelithografeerde kaart en 17 handgekleurde of getinte litho's (vnl. gezichten), contemporain halflinnen.-

verkocht € 540.00
kavel: 1215
[Yogyakarta] Garebek Moeloed of Het feest van Mohammed's geboorte,
-gelijk het te Djokdjokarta jaarlijks gevierd wordt (een artikel uit het "Tijdschrift voor Nederlandsch Indië")[door W.R. van Hoëvell]. Zaltbommel, J. Noman en Zoon, 1857, (4),IV,48 p., met uitslaande gelithografeerde plaat, modern halfleer met het oorspronkelijke gedrukte omslag meegebonden.-

verkocht € 70.00
kavel: 1216
Nederlands Oost-Indië,
-of beschrijving der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië, door A.J. van der Aa. Voorafgegaan door een beknopt overzicht van de vestiging en uitbreiding der magt van Nederland aldaar. Amsterdam, J.F. Schleijer, 1846-1851 (deel 1-3)/ Breda, Broese en Comp., 1857 (deel 4), 4 delen, met groot uitslaande gelithografeerde kaart van de gehele archipel en 13 staalgegraveerde platen, contemporain uniform halflinnen met vergulde rug door J. Giltaij (Dordrecht), 4to.-

verkocht € 150.00
kavel: 1217
Borneo and the Indian Archipelago.
-With drawings of costume and scenery. By Frank S. Marryat, late midshipman of H.M.S. Samarang, surveying vessel. Londen, Longman etc., 1848, VIII,232 p., met kleurenlithografisch frontispiece en titel, 20 getinte litho's en 37 houtgravures in de tekst, contemporain blindgestempeld linnen, 4to.-

verkocht € 900.00
kavel: 1218
De pionniers der beschaving in Nederlands Indië.
-Verhaal van eenige krijgstogten op de buitenbezittingen door W.A. van Rees. Arnhem, D.A. Thiele, 1866, (10),232 p., 2 groot uitslaande lithografische kaarten, 2 kleurenlithografische gezichten op het paleis van de Radja van Orahili en op Leulawave (de laatste dubbelpagina), 3 handgekleurde en getinte litho's van een Radja, vrouw en krijgsknecht uit Nias, modern halfleer in antieke stijl.-

verkocht € 200.00
kavel: 1219
Trelawney´s avonturen in Oost-Indië
-door hemzelven beschreven. Naar het Engelsch. Amsterdam, H. Frijlink, 1833, 3 delen in één band, XII,284;VIII(=VI),294;VIII(=VI) p., 3 identieke staalgegraveerde pagina's, contemporain half kalfsleer, rug verguld en met marokijn titelschildje.-
€ 100 - € 200
kavel: 1220
[Java] De Indische Archipel, in het bijzonder het eiland Java
-beschouwd in de zeden, wetenschappen, talen, godsdienst, beschaving, koloniale belangen en koophandel van derzelver inwoners; door John Crawfurd, f.r.s., voorheen Britsch resident bij het hof van den sultan van Java. Uit het Engelsch vertaald. Haarlem, Wed. A. Loosjes (gedrukt door H. Bakels te Amsterdam), 1823-1825, 3 delen, XXII,332,(2); LXXII,434,(1); LX,538,(1) p., 3 versch. gegraveerde frontispieces, groot uitslaande handgekleurde gegraveerde kaart van de gehele archipel en de Filipijnen naar J. Walker, 2 gegraveerde platen en 1 handgekleurde aquatint, uniform modern leer met de oorspronkelijke vergulde rugstrippen in delen opgeplakt.-
€ 400 - € 800
kavel: 1221
(Bericht van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indië en den handel op dezelve;
-door Dirk van Hogendorp).(Delft, M. Roelofswaert, 1800), tweede druk, XVI,194 p., modern verguld leer.-
€ 100 - € 200
[1201 - 1211] [1212 - 1221] [1222 - 1231] [1232 - 1241] [1242 - 1251] [1252 - 1261] [1262 - 1271] [1272 - 1282] [1284 - 1293] [1294 - 1298]