U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1200-1298 Indonesië
Resultaten

veiling / 6 mei 2014 Zitting I
[1201 - 1211] [1212 - 1221] [1222 - 1231] [1232 - 1241] [1242 - 1251] [1252 - 1261] [1262 - 1271] [1272 - 1282] [1284 - 1293] [1294 - 1298]
kavel: 1222
Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847 (...) door Dr. W.R. van Hoëvell.
-Amsterdam, P.N. van Kampen, 1849-1852, 2 (van 3) delen, XII,227,(1); XII,227 p., met 2 uitslaande lithografische kaarten van Java en Bali, uitslaande lithografische facsimile en 16 (van 18) platen, contemporain niet uniform half linnen.-

verkocht € 170.00
kavel: 1223
Togten van een Engelschman door den Indischen Archipel,
-voor Nederlandsche lezers bewerkt door Dr. W.R. van Hoëvell. Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon, 1853, 2 delen in 1 band, (2),LXXV,(1),191; (2),III,(1),269 p., met 2 versch. gelithografeerde titels en 4 andere litho's, modern half linnen met oorspronkelijk gedrukt omslag ingebonden.-

verkocht € 150.00
kavel: 1224
Herinneringen, ontleend aan reizen te water, te voet, te paard en per spoor.
-Door L.C. Dudok de Wit [Kees de Tippelaar]. Niet in den Handel. Amsterdam, (Tresling & Co.), 1881, 44 p., met groot uitslaande gekleurde kaart van Java en 40 illustraties op 17 gelithografeerde platen, los ingestoken EXTRA vouwplaat, oorspronkelijk lihografisch omslag, klein folio. -

verkocht € 800.00
kavel: 1225
Borneo. Beschrijving van het stroomgebied van den Barito
-en reizen langs eenige voorname rivieren van het Zuid-Oostelijk gedeelte van dat eiland, door Dr. C.A.L.M. Schwaner op last van het Gouvernement van Nederl. Indië gedaan in de jaren 1843-1847. Amsterdam, P.N. Van Kampen, 1853-1854, 2 delen, (2),234; XIV,(2),200 p., met 2 versch. gelithografeerde titels, zeer groot uitslaande gelithografeerde kaart van Borneo, 21 (van 24) gekleurde/getinte litho's (1x uitslaand), oorspronkelijk uniform blindgestempeld en goudgeletterd linnen, 4to.-

verkocht € 360.00
kavel: 1226
[Java] Reis naar Nederlands Oost-Indië
-of land- en zeetochten gedurende de twee eerste jaren mijns verblijfs op Java, door J.B.J. van Doren. Den Haag, Gebroeders J. & H. van Langenhuysen, 1851, 2 delen in 1 band, 315,(1);401,(3) p., met 2 identieke gelithografeerde titels, 2 uitslaande gelithografeerde kaarten, 1 uitslaande gelithografeerde plattegrond, 9 gelithografeerde gezichten en 18 handgekleurde en met gom gehoogde lithografische/houtgegraveerde kostuumprenten en portretten, daarnaast veel houtgegraveerde illustraties in de tekst, contemporain verguld half marokijn, 4to.-

verkocht € 400.00
kavel: 1227
Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura
-I. Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean. II. Beschrijving van Tjandi Singasari; en de Wolkentooneelen van Panataran. Samengesteld (...) onder leiding van (wijlen) Dr. J.L.A. Brandes. Benevens eene herdenking van Dr. J.L.A. Brandes (...) door G.P. Rouffaer. Met 104 platen, 24 bouwkundige teekeningen, en 1 kaart (I). Met 113 platen, 19 bouwkundige teekeningen, en 2 kaarten (II). Den Haag/ Batavia, M. Nijhoff/Albrecht & Co., 1904/1909, 2 delen, XII,116; XI,(1),XLVI* (herdenking Brandes),116,50* p., rijk geïllustreerd, oorspronkelijk uniform linnen, folio.-

verkocht € 500.00
kavel: 1228
[Java] Een blik in het Javaansche volksleven
-door L. Th. Mayer. Leiden, Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill, (1897), 2 delen, IX,(1),310,(2); VI,311-568 p., met 21 lichtdrukken, 21 kleurenlitho's (w.v. 3 dubbelpagina) en talloze illustraties in de tekst, oorspronkelijk uniform verguld linnen, 4to.-

verkocht € 140.00
kavel: 1229
[Java] Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java
-door J. Hageman Jcz. Deel I. Kort begrip der algemeene geschiedenis van Java. Deel II. Aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Batavia, Lange & Co., 1852, 2 delen, XXXIX,278,(2); X,397 p., met groot uitslaande lithografische kaart van het eiland, contemporain uniform half linnen met oorspronkelijk letterdruk titelschildjes.-

verkocht € 280.00
kavel: 1230
Java, Geografisch, Ethnologisch, Historisch,
-door P.J. Veth, hoogleeraar te Leiden. Haarlem, Erven F. Bohn, 1875-1882, 3 delen en register, VIII,671,(4); XVI,703,(1); X,(2),1100; 86 p., met 2 uitslaande kleurenlithografische kaarten van het eiland, de set van 3 hoofdelen in contemporain uniform verguld halfleer met vergulde bovenranden, 4to, het registertje in half linnen, 8vo.-

verkocht € 110.00
kavel: 1231
De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua
-door J.G.F. Riedel. Den Haag, M. Nijhoff, 1886, X,486 p., met 10 (uitslaande) lithografische kaarten en 44 kleuren/ getinte litho's, oorspronkelijk verguld halfleer, groot 8vo (4to formaat).-

verkocht € 700.00
[1201 - 1211] [1212 - 1221] [1222 - 1231] [1232 - 1241] [1242 - 1251] [1252 - 1261] [1262 - 1271] [1272 - 1282] [1284 - 1293] [1294 - 1298]