U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1200-1298 Indonesië
Resultaten

veiling / 6 mei 2014 Zitting I
[1201 - 1211] [1212 - 1221] [1222 - 1231] [1232 - 1241] [1242 - 1251] [1252 - 1261] [1262 - 1271] [1272 - 1282] [1284 - 1293] [1294 - 1298]
kavel: 1272
Tjandi Parambanan op Midden-Java,
-na de ontgraving. Door J. Groneman. Met lichtdrukken van Cephas, hoffotograaf te Jogjakarta. Den Haag, M. Nijhoff, 1893. Tekstdeel: (4),30 p. en 2 losse uitvouwbare platen, oorspronkelijk omslag, folio. Platendeel: 58 (van 64) originele foto's op kartonnen dragers, oblong folio. Tekstdeel en platendeel samen in oorspronkelijke linnen portfolio. -
€ 250 - € 500
kavel: 1273
[Toegepaste kunst] De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië
-door J.E. Jasper en Mas Pirngadie. I. Het vlechtwerk. II. De weefkunst. III. De batikkunst. IV. De goud- en zilversmeedkunst. V. De bewerking van niet-edele metalen. Den Haag, 1912-1930, rijk geïllustreerd, oorspronkelijk uniform goudgeletterd linnen, groot 4to.-

verkocht € 2300.00
kavel: 1274
Tjampoer-Adoek.
-Allerlei uit Nederlandsch Indië. Door J. den Beer. Leiden (en Batavia), G. Kolff, z.d. (1879), letterdruk titelpagina en 6 tekstbladen alleen recto bedrukt, 6 getinte litho's, oorspronkelijk lithografisch omslag, oblong folio.-
€ 500 - € 1000
kavel: 1275
[Prenten]
-Twee oudtijds handgekleurde en met gom gehoogde lithografische gezichten door P. Lauters, uitgegeven door F. Buffa en Zonen te Amsterdam, genummerd "28" respectievelijk "20" op de steen, 26 x 27 cm. en 28 x 37 cm., onder passe-partouts.-
€ 100 - € 200
kavel: 1276
Batakspiegel.
-Tweede, vermeerderde druk door M. Joustra. Leiden, S.C. van Doesburgh. 1926, XVI,382 p., grote, uitvouwbare kaart los in achterflap als uitgegeven, klein schetskaartje en uitslaand genealogisch overzicht, oorspronkelijk omslag (uitgaven van het Bataksch Instituut No 21)(bibliotheekexemplaar).-
€ 70 - € 140
kavel: 1277
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
-Deel 13, 15, 19 en 23. Batavia, Ter Lands Drukkerij, 1832-(1850), 4 delen, behalve het laatste deel alle met gegraveerde of gelithografeerde deeltitel, oorspronkelijk (uniform) karton, 8vo (13, 15, 19), oorspronkelijk karton, 4to (voorplat mist).-
€ 150 - € 300
kavel: 1278
The Eastern Archipelago.
-A description of the scenery, animal and vegetable life, people, and physical wonders of the islands in the Eastern Seas. [door W.H. Davenport]. London etc., T. Nelson and Sons, 1880, 576 p., met kaart en 60 houtgegraveerde illustraties, contemporain verguld kalfsleer (met schoolprijs op schutblad)(band met minimale defecten). -

verkocht € 55.00
kavel: 1280
Oranje hotel/ Eugene Lucas Sarkies (1903-1982)
-Soerabaja. Diverse documenten van Sarkies, o.a. zijn diploma's en geboorte-certifikaat, meetbrief van het perceel gelegen aan de Embon Malang weg uit 1899, de gestencilde brief uit 1969 waarin Sarkies de verkoop van het Oranje hotel (toen L.M.S.) en de Sarkies aankondigt vanwege politiek instabiele situatie - en getypte memoires van de gebeurtenissen tussen juni 1942 en oktober 1945, pag. 2-7. -

verkocht € 80.00
kavel: 1281
Aandelen en obligaties
-Lot met 8 aandelen in de Escompotbank N.V. gevestigd te Djakarta, groot vier honderd gulden elk, Batavia, 1935 en 1949, Djakarta 1950. Met stempel wijziging van het woord gulden door rupiah, 1952 en stempel "uitkering geschied door Trustkantoor voor Belegging en Administratie B.V." + 3 aandelen van 1000 gulden in de Naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij Tobea, Makassar - en 4 obligaties in de naamlooze vennootschap Maatschappij Hotel des Indes, gevestigd te Batavia, 1937.-

verkocht € 65.00
kavel: 1282
[Kinderboeken] Indisch Kinderleven
-door M. Nittel-De Wolff van Westerrode. Groningen, G. Römelingh & Co, 1914, 2 delen, (4),178; (2),192 p., illustraties door Menno (van Meeteren Brouwer), oorspronkelijk halflinnen (deel I)/ oorspronkelijk omslag, oblong 8vo.-
€ 50 - € 100
[1201 - 1211] [1212 - 1221] [1222 - 1231] [1232 - 1241] [1242 - 1251] [1252 - 1261] [1262 - 1271] [1272 - 1282] [1284 - 1293] [1294 - 1298]