U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1400-1552 Oude boeken - Topografie
Resultaten

veiling / 22 oktober 2014
[1400 - 1409] [1410 - 1419] [1420 - 1429] [1430 - 1439] [1440 - 1449] [1450 - 1459] [1460 - 1469] [1470 - 1479] [1480 - 1489] [1490 - 1499] [1500 - 1509] [1510 - 1519] [1520 - 1529] [1530 - 1539] [1540 - 1549] [1550 - 1552]
kavel: 1490
[Amsterdam] Naamwyzer, waar in vertoond worden de naamen en woonplaatsen
-van haar Ed. Gr. Achtb. de Heeren Regeerders der stad Amstelredam, dezes jaars 1787 als mede van eenige bedienden der zelve. Amsterdam, Petrus Schouten. [1786].-

verkocht € 70,00
kavel: 1491
[Amsterdam] Naamwyzer, waar in vertoond worden de naamen en woonplaatsen
-van haar Ed. Gr. Achtb. de Heeren Regeerders der stad Amstelredam, dezes jaars 1790 (en 1793) als mede van eenige bedienden der zelve. Amsterdam, Petrus Schouten. [1789], [1792]. Bijgebonden: Collegie Admiraliteit, Amsterdam, Schouten en Ottens, 1790, Naamlijst Professoren en Doctoren, Amsterdam, Pieter Mortier, 1794, Naamlijst Apothekers, Amsterdam, Schouten en Ottens, 1809.-

verkocht € 50,00
kavel: 1492
[Utrecht] Historie ofte beschryving van het Utrechtsche Bisdom
-Behelzende de Oudheden, Kerkelijke en Geestelijke Gebouwen (...) in III. delen. I. Van de Oudheden en gestichten der Stad Utrecht, II. Van de Oudheden en gestichten van Amersfoort, Vianen, Montfoort, Oudewater, Woerden, Gooiland, Kuilenburg, Gorkum, Heusden, Tiel, Bommel, Asperen, Leerdam, Heukelom (enz.) III. Van de Oudheden en gestichten van de Bommelerwaert, de Veluwe, de Betuwe, Heusden, Rhenen, Wageningen, Aarnhem, Huissen (enz.), Uyt het Latijn vertaald door H.V.R.[Hugo Franciscus van Heussen], Utrecht, Hermanus Besseling, 1744.-

verkocht € 80,00
kavel: 1493
Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen,
-voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Jan Wagenaar, Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1760-1767.-

verkocht € 600,00
kavel: 1494
Beschryvinge van Amsterdam, desselfs eerste oorspronk uyt den Huyse der Heeren van Amstel en Aemstellant
-met een verhaal van haar leven en dappere krijgsdaden; Amsterdams kleyne besinselen, oudheyt, bemuring en verscheyde vergrootingen (...) vermeerdert door Casparus Commelin, Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, Boom, van Someren, Goethals, 1693.-
€ 800 - € 1600
kavel: 1495
[Frans-Nederlandse Oorlog] Der verunruhigte Holländische Löw.
-Der völlige Verlauf aller merckwürdigen Begebenheiten so in diesem annoch wehrendem Holländischem Krieg (...) Aus glaubwürdigen und mehrentheils Original - Acten Documenten und Relationen in Holländischer Sprache zusammen getragen [von Johannes Grybius] mit denen vornehmsten Städten in Kupffer gezieret Und nunmehro den Liebhabern zu Gefallen ins Hochteutsche übersetzt Durch Amadeum von Fridleben Freiburgens. [d.i. Johann Christoph Beer]. Nürnberg: Johann Hoffmann, 1673.-
€ 250 - € 500
kavel: 1496
Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,
-Sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't jaar 1713 en het Tractaat van Barriere in 't jaar 1715 gesloten (...) in drie deelen in folio, Jean Le Clerc, Amsterdam, Zacharias Chatelain, 1730.-

verkocht € 700,00
kavel: 1497
Het leeven, wakkere bedryven en dappere oorlogs-daden van Karel den Vyfde
-Hertog van Lotharingen en Bar, &c. In zyn leven Algemein Gezaghebber der Keyzerlyken Krygsmagten in Hongaryen en Duytsland, &c., Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1703; samengebonden met Levens Bedryf der Doorlugtige Vorst Francois Eugenius, Prins van Savoyen en Algemeen Veldheer van het Keizerlyke leger in Italien.-

verkocht € 100,00
kavel: 1498
Begin, voortgang ende eind der vrye ende der gewaande erf-gravelike bedieninge in Holland,
-ende West-Vriesland. [Johannes Uytenhage de Mist en Pieter de la Court], Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1683.-

verkocht € 50,00
kavel: 1499
[Griekse Oudheid] Vetus Graecia Illustrata
-Studio & Opera Ubbonis Emmii Frisii, Historiarum & Graecae linguae Proffesoris in Academia Groningana (...) in tomos tres. Lugduni Batavorum, Bonaventurae & Abrahami Elzevir, 1626.-
€ 50 - € 100
[1400 - 1409] [1410 - 1419] [1420 - 1429] [1430 - 1439] [1440 - 1449] [1450 - 1459] [1460 - 1469] [1470 - 1479] [1480 - 1489] [1490 - 1499] [1500 - 1509] [1510 - 1519] [1520 - 1529] [1530 - 1539] [1540 - 1549] [1550 - 1552]