U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

1400-1552 Oude boeken - Topografie
Resultaten

veiling / 22 oktober 2014
[1400 - 1409] [1410 - 1419] [1420 - 1429] [1430 - 1439] [1440 - 1449] [1450 - 1459] [1460 - 1469] [1470 - 1479] [1480 - 1489] [1490 - 1499] [1500 - 1509] [1510 - 1519] [1520 - 1529] [1530 - 1539] [1540 - 1549] [1550 - 1552]
kavel: 1530
Medalische Historie der Republyk van Holland
-In 't Fransch beschreven door den Heer Bizot en uit die taal in 't Nederduitsch gebracht (...), Amsterdam, Pieter Mortier, 1690.-
€ 400 - € 600
kavel: 1531
[Noord-Holland] Atlas van Noord-Holland in veertien Kaarten
-door P.H. Witkamp. Uitgegeven door de Gewestelijke Vereeniging Noord-Holland van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. Amsterdam, C.L. Brinkman, (1861), met 13 gegraveerde kaarten met grenskleuring en een gegraveerde plattegrond van Amsterdam alle door D. Veelwaard naar P.H. Witkamp, oorspronkelijk kleurenlithografisch omslag, oblong 4to.-

verkocht € 170,00
kavel: 1532
Het leven van Willem de I.
-Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. Geschreven door **** . Leyden, Samuel Luchtmans, Middelburg, Leendert Bakker, 1732.-

verkocht € 140,00
kavel: 1533
Deductie ofte Declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt;
-Behelsende een waerachtich ende grondich bericht van de fondamenten der regieringe vande vrije Vereenichde Nederlanden (...) Ingestelt ende dienende tot justificatie van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, raeckende 't employ vanden heere Prince van Oraigne. + Resolutien, Acten, Stucken, ende Munimenten, dienende tot beter verstant, vande bovenstaende Deductie. 'sGravenhage, Wed. ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1654.-

verkocht € 80,00
kavel: 1534
[Zuid Amerika] Beschrijving der Nieuwe Staten van Amerika.
-Voorafgegaan door een algemeen overzigt der nieuwste en belangrijkste aardrijkskundige nasporingen. Naar het Hoogduitsch van J.G. Sommer. In twee deelen. [2 delen in 1 band]. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828.-

verkocht € 85,00
kavel: 1535
Twaalf gezigten op de Voornaamste gebouwen en beplantingen der stad Leeuwarden
--in den tegenwoordigen tijd. Naar de natuur geteekend door Iz. Reynders, met eene korte beschrijving voorzien door W. Eekhoff. Leeuwarden, W. Eekhoff, 1849. 48 pp. 4to, oblong, halflinnen. Met 12 kopergravures. -

verkocht € 120,00
kavel: 1536
Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van Frankryk deel I en II
-Isaak Tirion, Amsterdam, 1756-57. (6), 670, 8; (10), 642,(30) pp. 4to in halfleer. Goede set, compleet, met alle kaarten en prenten. Vol. 1 met 3 uitv. kaarten, portret Lodewijk XV en kopergravure Koninglyk Paleis te Versailles. Vol. 2 met 2 uitvouwbare kaarten, kopergravure St. Germain en Laye en 4 uitvouwbare prenten met ronde stadsplannen.-

verkocht € 150,00
kavel: 1537
[Friesland manuscript] Resolutien de anno 1659 - Copia Resolutien de anno 1668
-voor de Here Gerhardus Adius (7x)/ Egbert van Baerdt (3x), 10 delen in 2 banden, 1659-1668 (vanaf 1663 met registers), ca. 1100 pagina's, contemporain uniform perkament met bindlinten, folio (kleine gebreken).-

verkocht € 420,00
kavel: 1538
[Friesland manuscript] Register der Resolutien
-van consideratie, genomen bij de Ed. Mog. Heeren Staten van Frielslant te samen gestelt na de ordre van het A:B:C. Handgeschreven index, ca. 500 pagina's (incl. blanco's voor toevoegingen) gebonden in 20ste eeuws halfleer met marokijnen titelschildje "Register der Resolutien Staten van Friesland 1586-1689", groot folio.-

verkocht € 300,00
kavel: 1539
[Friesland manuscript] Register der Resolutien
-der Ed: Mog: Heeren staten van Frieslant genomen, beginnende met den jare 1583 en eindigende Ao. 1712, 't samen gestelt na de ordre van 't A.B.C. Handgeschreven index, gepagineerd per letter met in totaal ca. 1400 pagina's met vele duizenden resoluties, contemporain uniform roze schapenleer met titel in goud op de rug, folio.-
€ 500 - € 1000
[1400 - 1409] [1410 - 1419] [1420 - 1429] [1430 - 1439] [1440 - 1449] [1450 - 1459] [1460 - 1469] [1470 - 1479] [1480 - 1489] [1490 - 1499] [1500 - 1509] [1510 - 1519] [1520 - 1529] [1530 - 1539] [1540 - 1549] [1550 - 1552]