U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1400-1552 Oude boeken - Topografie
Resultaten

veiling / 22 oktober 2014
[1400 - 1409] [1410 - 1419] [1420 - 1429] [1430 - 1439] [1440 - 1449] [1450 - 1459] [1460 - 1469] [1470 - 1479] [1480 - 1489] [1490 - 1499] [1500 - 1509] [1510 - 1519] [1520 - 1529] [1530 - 1539] [1540 - 1549] [1550 - 1552]
kavel: 1450
[Leiden] Oudheden en Gestichten van Rhynland, en wel voornamentlijk van de stad Leiden:
-Of Beschryving van de Kerken, Kloosters en Godshuizen, die van tyd tot tyd zo te Leiden als in Rhynland zyn gesticht (...) Uyt het Latijn vertaald, door H.V.H.[Hugo Franciscus van Heussen], Leiden, Christiaan Vermey, 1719.-

verkocht € 90.00
kavel: 1451
[Friesland] Oudheden en Gestichten van Vriesland, Tusschen 't Vlie en de Lawers (2 delen)
-Behelzende de Oudheden, Opkomsten en benaamingen der Steden, Dorpen en andere plaatzen van Vriesland (...) Uyt het Latijn vertaald door H.V.R.[Hugo Franciscus van Heussen], Leiden, Christiaan Vermey, 1723.-

verkocht € 130.00
kavel: 1452
[Dordrecht] 'T Begin van Hollant in Dordrecht.
-Mitsgaders der eerster Stede beschryvinge, regeringe, ende regeerders; als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen. Joh. van Beverwyck. Dordrecht, Jasper Gorissz, 1640.-

verkocht € 800.00
kavel: 1453
[Grave] Memoriaal of beschryving van de Stad Grave, en den Lande van Cuyk.
-Der selver tydelyke Heeren, hunne regeringe, wedervaaren, rechten, privilegien, costumen en usantien. Diderik Paringet. Uytgegeven en vermeerdert door Mr. Paul van Alen. Utrecht, Hermanus en Johannes Besseling, 1752. -

verkocht € 300.00
kavel: 1454
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Xde deel.
-Behelzende eene beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. [Jan Wagenaar], Amsterdam, Isaak Tirion, 1738.-

verkocht € 150.00
kavel: 1455
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. XIIde deel.
-Vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederrlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den staat der bezetting in de Barriers-Plaatsen. Amsterdam, Isaak Tirion, 1740. -

verkocht € 150.00
kavel: 1456
[Goes] Historie van de satisfactie waar mede de Stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland ..
-zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577, [Laurens Pieter van de Spiegel], Goes, Jacobus Huysman, 1777.-

verkocht € 180.00
kavel: 1457
[Utrecht] Beschryving der Stad Utrecht, behelzende derzelver opkomst en voornaamste lotgevallen,
-Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Mr. Valentyn Jan Blondeel, Utrecht, Hermanus Besseling, 1757.-

verkocht € 90.00
kavel: 1458
Lud. Smids, M.D. Schatkamer der Nederlandsse Oudheden;
-of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kastelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren (...) vercierd met LX verbeeldingen (..) door Roeland Rochman, Amsterdam, Pieter de Coup, 1711.-

verkocht € 150.00
kavel: 1459
[Rotterdam] Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam;
-en beknopt overzicht van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel. G van Reyn. Rotterdam, Wed. van der Meer & Verbruggen, 1832. -
€ 200 - € 400
[1400 - 1409] [1410 - 1419] [1420 - 1429] [1430 - 1439] [1440 - 1449] [1450 - 1459] [1460 - 1469] [1470 - 1479] [1480 - 1489] [1490 - 1499] [1500 - 1509] [1510 - 1519] [1520 - 1529] [1530 - 1539] [1540 - 1549] [1550 - 1552]