U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

164-299 Oude boeken en kaarten
Resultaten

veiling / 1 april 2010
[164 - 173] [174 - 183] [184 - 193] [194 - 203] [204 - 213] [214 - 223] [224 - 233] [234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 274] [275 - 284] [285 - 294] [295 - 299]
kavel: 275
ORDONNANTIE; JEZUITEN.
-Ordonnantie van de Keyserinne douairiere ende Koninginne. By de welcke wordt verclaert dat de Goederen toebehoort hebbende aen de gewesene Jesuiten niet en syn vacante ofte verlaete Goederen. Gegeven tot Brussel den 8. Januarii 1776. Vouwblad. Dubbelzijdig bedrukt. -EN: 2 andere (niet mbt Jezuiten) (totaal 3)-

verkocht € 70,00
kavel: 276
ORDONNANTIE; TEXEL.
-Gelykheid, Vryheid. Notificatie. Het Departementaal Bestuur van Texel aan alle Ingezetenen van het zelve Departement Heil en Broederschap! doet te weeten (...). Gedateerd den 7de Maart 1800. Vouwblad, eenzijdig bedrukt. -EN: 2 andere (niet mbt Texel) (totaal 3)-
€ 80 - € 160
kavel: 277
ORDONNANTIE.
-Reglement en vrachtlijst voor het beurtveer tusschen de steden Zutphen, Deventer en Utrecht over Muiden en Weesp en vice versa. Deventer, J. de Lange, 1844. 32 p. orig. pap. -EN: 2 andere (totaal 3)-
€ 70 - € 140
kavel: 278
NEDERLAND.
-WIJK, J. VAN. Merkwaardigheden uit elke provincie van ons vaderland, voor hen, die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard door ons vaderland willen reizen. Met 54 vignetten. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, z.j. 205 p. H. leer (rug boven- en onderin besch.) Met 54 kleine gravures. -

verkocht € 90,00
kavel: 279
MAGAZIJN VAN NATUUR EN KUNST.
-MAGAZIJN van Natuur en Kunst, benevens Schitterende tafereelen uit het Menschlijk leven, en beschrijving van de Zeden, gewoonten, levenswijzen, kleederdragten, en Godsdienstige gebruiken der verst afgelegen volken, enz. enz. ten dienste voor Kinderen boven de tien jaren. naar het Hoogduitsch gevolgd. Met gekleurde platen. Tweede druk. Amsterdam, C. Timmer, 1811. VI, 204 p. Contemp. h. leer. Met 4 handgekl. gravures. -
€ 150 - € 300
kavel: 280
ORNITOLOGIE.
-OGILVIE-GRANT, W.R. A Hand-Book to the Game Birds. 2 vol. London, Edward Lloyd, 1896-1897. 304, 316 p. H. leer met ribben. Met XLII platen. Blok deel I aan voorscharnier los. -EN: 4 andere (totaal 6)-

verkocht € 70,00
kavel: 281
NATUUR.
-KIRBY, W.F. / ENT, F. A Hand-book to the order Lepidoptera. Vol III, IV en V. Moths part I, II en III. 3 vol. London, Edward Young, 1897. Platen genumm. LXIX - CLVII. H. Leer. -EN: 1 andere (totaal 4)-

verkocht € 30,00
kavel: 282
WEIGELN, CHRISTOPH.
-Johann David Kohlers Grundliche Erzehlung der merckwurdigsten Wel-Geschichten aller Zeiten, von Anfang dre Welt bis auf Genenwartige, so in den Historischen Kupfer-Tafeln der Gedachtnuess-Huelflichen Bilder-Lust sonten Die Welt in enier Nuss betittelt, vorkommen, und zu besondern Behuf ind Belustigung, so wohl der studierenden Jugend vornehmlich in denm Gymnasio Edidiano in Nuernberg als auch anderer Liebhaber deser historien, solche ordentlich zu fassen, und nach der Jahr-Rechnung leichte zu behalten (...) von Christoph Weigeln. Nurnberg, Verlag Christoph Weiglen, 1726. 610, [14] p. Volperkament. Met gegrav. dubbele titelpag. en 48 volpag. gravures. -
€ 375 - € 750
kavel: 283
HUYGEN, PIETER en JAN.
-De beginselen van Gods Koninkryk in den mensch Uytgedrukt in verscheide Zinne-beelden Als mede een alleenspraake met God, Benevens eenige Stigtelyke rymen, door Pieter en Jan Huygen Met Konstplaaten door JAN LUYKEN. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1738. 158, [4], 64 p. vol perkament. Met 2 gegrav. titelpag. + 26 gegrav. platen.-
€ 100 - € 200
kavel: 284
CATS, JACOB.
-Alle de Wercken van de Heer Jacob Cats, Ridder, Stadthouder van Leenen (...). Dordrecht, Jacobus Savry, 1659. Met gegr. titelpag. en talloze gravures binnen de teksten. H. Leer. Platten besch., enkele pag. watervlekkig. -
€ 75 - € 150
[164 - 173] [174 - 183] [184 - 193] [194 - 203] [204 - 213] [214 - 223] [224 - 233] [234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 274] [275 - 284] [285 - 294] [295 - 299]