U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

164-299 Oude boeken en kaarten
Resultaten

veiling / 1 april 2010
[164 - 173] [174 - 183] [184 - 193] [194 - 203] [204 - 213] [214 - 223] [224 - 233] [234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 274] [275 - 284] [285 - 294] [295 - 299]
kavel: 184
HUWELIJKSREGLEMENTEN;
-Interpretatie en ampliatie van de Reglementen in het stuk van Huwelyken binnen deeze Provintie geemaneert. Arnhem, Wed. H. van Goor, 1777. 8 p. Nog als drukvel. -EN: 3 andere m.b.t. huwelijken. (totaal 4)-
€ 60 - € 120
kavel: 185
LANDDROST-AMBT van GELDERLAND.
-Reglement, betrekkelijk het vangen en dooden der Meikevers en Keverwormen in het Departement Gelderland. Arnhem den 21 van Grasmand 1810. Arnhem, van Goor, 1810. 10 p. + IDEM, d.d. Arnhem, den 28 April 1808. 8 p. (totaal 2)-
€ 30 - € 60
kavel: 186
ORDONNANTIE; PESTILENTIE.
-Syne Excellentie zynde onderricht geweest, dat de pestilentiele Sieckte, waer mede de Stadt van Marseille noch besmet blyft, sich verspreyt heeft tot in de Stadt van Aix (...). Brussel, E.H. Fricx, 1720. 33 x 40 cm.-
€ 40 - € 80
kavel: 187
ONDERWIJS.
-Ordre waer nae Alle School-meesters ende Costers ten platten Lande in den Gestichte van Utrecht haer sullen hebben te reguleren. Geapprobeert by de Ed: Mo: Heeren Staten 's Lans van Utrecht, by appointemente van dato den xxiiijen Martij 1767. Utrecht, Willem van Paddenburgh, 1681. [12] p. orig. pap. omsl.-

verkocht € 40,00
kavel: 188
ORDONNANTIE; TABAK.
-Consumptie van den Tabak. 8 pag. 4 february 1750. Rug met tape gerestaureerd. + 1 andere (totaal 2)-
€ 40 - € 80
kavel: 189
REGLEMENT.
-Contract van overleving opgerecht binnen Wageningen den 1 February 1793 en door de Ed. Achtb. Magistraat derzelver Stad geapprobeerd den 18. Sept. daaraanvolgende. 23 p. pap. omsl. -

verkocht € 90,00
kavel: 190
EDICT VAN DEN KEYZER
-Over de Onafhankelykheyd van de Religieuse Orders in de Nederlanden, van alle vremde Overheyd. Gegeven tot Brussel den 28. November 1781. 12 p. Rug met tape gerestaureerd. -
€ 25 - € 50
kavel: 191
REGLEMENT.
-Reglement van de Vragtloonen, Waarnaar de Vryschippers van de Polders van Lillo, Stabroek, Beerendregt, Sandvliet, den Doel, St. Anne, en Keetenisse hen zullen hebben te reguleeren. Middelburg, Johan Bakker, [1758]. 14 p. Ingenaaid. -
€ 40 - € 80
kavel: 192
ORDONNANTIE; UTRECHT.
-Ordonnantie volgens dewelkde de Ed: Mog: Heeren Staten 's Lands van Utrecht sullen doen collecteren het veer- of passagie-geld In de Stad, Steden en Lande van Utrecht. Gearresteerd den 30. December 1749. Utrecht, Willem Jan Reers, 1749. Dubbelzijdig bedrukt vouwblad in bedrukt pap. omsl. + 1 andere m.b.t. veergelden (totaal 2)-
€ 60 - € 100
kavel: 193
WIJSBEGEERTE.
-Plan en Grondwetten van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam, Dirk en Ary Vis, 1788. 29 p. Pap. omsl. -
€ 40 - € 80
[164 - 173] [174 - 183] [184 - 193] [194 - 203] [204 - 213] [214 - 223] [224 - 233] [234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 274] [275 - 284] [285 - 294] [295 - 299]