U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / 1 november 2010 / 100-205 Oude Boeken en Kaarten
[201] [202] [203] [204] [205]
kavel: 203 verkocht € 1613.00

WILLEM GERRIT van der HOOP (1729-1791)

Tien ordonnantieën over militaire aanstellingen van Willem Gerrit van der Hoop, (hij werd uiteindelijk Generaal majoor in het leger en had daarmee een van de sleutelfuncties van het land in handen). Twee documenten van Adriaan van der Hoop.
8 mrt. 1740 (1) wordt van der Hoop aangestelt tot ritmeester in het regiment van den Lieutenant-Generaal Hop. 9 Jaar later (2), 3 dec. 1749 wordt hij bevordert tot Major van het Regiment Cavallerie van Hop. Op 11 dec. 1769 (3) promoveert hij tot Collonel Commandant van de twee eerste Escadrons van Zijne Hoogheids Lijfsregiment Cavallerije Orange Vriesland, in plaats en vermids de verleende dimissie aan I. Le Boullenger, 7 maanden later (4) Ritmeester van eene Compagnie onder de twee eerste Escadrons van Zijne Hoogheids Regiment Cavallerie Orange Vriesland. Op 5 juli 1779 verandert dit in zijne Hoogheids Lijfs Regiment(5).
Daarna wordt van der Hoop, Colonel van de Cavallerije, “eenzamelijk van fijne bequaamheid ende ervarentheid in ’t stuk van den oorlog”, Major Generaal(6) over alle de Compagnien paarden in dienst van deeze Verenigde Nederlanden wezende [...] en op 17 juli 1779 (7) Lieutenant-Collonel van het Regiment Cavallerie van den Lieutenant Generaal Grave van Rechteren. Hij is op dat moment boezemvrienden met de Hertog van Brunswijk (de Dikke Hertog). Op 28 January 1783(8) volgt de aanstelling tot Collonel van een Regiment Cavallerie in dienst van den Staat. In deze hoedanigheid bezette hij Amersfoort in 1785. In dat jaar werd Adriaan(10) Generaal-Adjudant bij den Generaal-Majoor (Gerrit). Op 23 September 1790, een jaar voor zijn dood, wordt zijn carriere bekroond(9): “Goede kennisse die wij hebben van de Vroomigheid, dapperheid en goede experientie in’t Stuk van den Oorlog [...] W. G. Van der Hoop [...] Committeeren en Authoriseeren hem bij deezen tot Lieutenant Generaal over alle de Cavallerije [...] geevende hem volkoomen magt, authoriteit en zonderling bevel, om over alle de voorsz: Cavallerije in de voorn: qualiteit te gebieden, die te geleiden en gebruiken teegend alle de Vijanden deezer Verenigde Nederlanden.
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS