U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / Auction 26 Session I. Children's books, Paper Toys, School Plates, Literature, Manuscripts, Old Books / 273-308 Manuscripts
[273] [274] [275] [276] [277]
kavel: 275 verkocht € 200.00

[VOC. Amboina. Fort Victoria] Notarial confirmation of the auction of a house,

manuscript on a plano sheet, 32.5 x 41 cm, issued, signed and sealed by Hans Cooy and Petrus Werner, signed twice by Harman Pietersz. Pijma, dated "Amboina Aan 't Casteel Victoria den 23 Maij Ao 1755", with VOC tax stamp at the top certified by Anquetal.
Folded several times and with several small holes and thin spots, only sl. affecting the text (entirely readable); sm. tears on folds and sl. stained. A marvellous, well-preserved mid-18th-century VOC document, including many names and ranks, related to a house sold at auction, very specifically located in the "Groote Chineese Straat" opposite the house of the Chinese man "Tantjanko". Because of the complexity of the text, we choose the form of a transcription to indicate its contents: "Hans Cooij, Lieutenant ter Zee en Equipagie meester, en Petrus Wernher, ondercoopman, beijde leeden uijt den E. agtb. Raad van Justitie deses Casteel, Certificeeren dat voor ons gecompareert is, d'heer Wijnand de Bonvoust ondercoopman en Guarnisoen Boekhouder mitsgaders Vendumeester der Vrijwillige Vendutien, denwelken verklaarde, dat op't versoek van de Heeren Daniel Lacaze, ondercoopman en secretaris van Politie en Harman Pieterz. Pijma Vaandrig militair, Executeurs des boedel van Juffr. Maria Pieters wed.e van Livinus Homma, gewesene procureur der beijde geregtsbanken alhier (...) aan de meest biedende opgeveijlt en verkogt heeft zeker Huis en Erff (...) gelegen in de Groote Chineese Straat, vlak over dat van den Chinees Tantjanko (...) aan ende ten behoeve van Sr. Johannes Vogel present inlands burger Capitain ende dat om en voor de somma van Rijksdaalders een hondert en sestig (...)." According to an annotation located between the signatures of Pijma and Cooij, the property was "weder overgetransporteerd" to H.P. Wilschut, "dit getuijge [signed:] L. Maurits".
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS