U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

670-693 Old Books 17th-19th Century: Law
Resultaten

veiling / Auction 26 Session I. Children's books, Paper Toys, School Plates, Literature, Manuscripts, Old Books
[670 - 679] [680 - 689] [690 - 693]
kavel: 690
[Hugo Grotius] Convolute of 4 works: (1) Verantwoording van de wettelijcke regieringh
-van Hollandt ende West-Vrieslant, midtsgaders eenigher nabuyrighe provincien, sulckx die was voor de veranderingh, gevallen inden jare 1618, geschreven by Mr. Hugo de Groot (...). Den tweeden druck, van nieus oversien, ende verbeter. 1622. Acoordeert met het Latijnsch, ghedruck tot Parys (Hoorn, I.W. van der Beeck), 1622, 15,(1),287 p., contemp. overlapping vellum, 4to.-

verkocht € 200.00
kavel: 691
[Hugo Grotius] Convolute of 4 works: (1) Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh
-van Hollandt ende West-Vrieslandt, Midtsgaders eenigher nabuyrighe provincien, sulcks die was voor de veranderingh, ghevallen in den jare XVIc en xviii. Gheschreven by Mr. Hugo de Groote (...). Met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens den selven De Groot (...). Acoordeert met het Latijnsch, ghefruckt tot Parys (= Hoorn, I.W. van der Beeck), 1622, 15,(1),299,(1 errata) p., contemp. overlapping vellum w. later title in ink on spine, 4to.-

verkocht € 220.00
kavel: 692
[Pamphlets] Convolute of 26 ordnances
-Mainly related to the Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland. Almost all published in The Hague, (wed., erfg.) Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1620-1644. 2 pamphlets without impressum. Incl.: (1) d'Instructie vanden hove van Hollandt/ Zeelandt/ ende Vrieslandt, 1639. 84 pp. (2) Ordonnantie ende instructie, ghemaeckt op de vordernisse vande iustitie voor den Hove van Hollandt, in cleyne saecken, 1644. (14) pp. (3) Copie uyten mandemente, aengaende den statuten onlangs gemaeckt. Eerst op die leen-goeden (...) inden lande van Brabandt, Lemborch, Vlaenderen, Hollandt, Zeelant, ende over die Maze, 1640. (2) pp. (4) Placaet. Vande C.M. beroerende 't impetreren van requesten civile, 1642. (6) pp. Numerous title pages with the same armorial woodcut title vignette, 2 identical full-page woodcuts of Charles V. Overlapping vellum, ms. title on spine, 4to.-

verkocht € 170.00
kavel: 693
[Napoleonic Code] (1) "Circonscription des Communes
-qui composent les Departemens de la Hollande (...)". (No publisher), (1811). Folio. Later half leather. 84 pp. (2) Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland. Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809. 8vo. Half calf. (3) Code Pénal/Wetboek van Strafregt. Amsterdam & Rotterdam, Allart & Immerzeel, 1811. 8vo. Half calf. Signed by both publishers on last leaf. (4) Wetboek Napoléon/Code Napoléon. Op de Keizerlijke Drukkery voor rekening van J. Allart, Amsterdam, 1811. 2 vols. 8vo. half calf. First few quires of vol. 1 browned.-

verkocht € 320.00
[670 - 679] [680 - 689] [690 - 693]