Beheer

Topography & Travel Books: The Netherlands: Lots 500 - 542

Auction 31
SOLD €90,00
LOT 500
€70,00 - €140,00
Amstel river, 150 views

Most 18th cent., most engr. featuring views of stately houses along the Amstel. Most of the views numb. and w. captions in Dutch and French below the image and taken from Rademaker...

Auction 31
PASSED
LOT 501
€80,00 - €150,00
[Arnhem] Nationale Tentoonstelling te Arnhem in 1879. Officieele Gids

Nos. 2-22, 24-28, 31, 32, 34, 36-47, 50-56, 58-68, 70-76, 79-96, 98-102, 110-113 and 115. Arnhem, Koninklijke Nederlandse Stoomdrukkerij, A. van Oosterzee, 1879, (1),6-458 p.,...

Auction 31
PASSED
LOT 502
€80,00 - €150,00
Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen

aan den Ryn. D'aaloude herkomst, bevolking (...) en zyne huidendaagze geleegenheid. Doorwrogt met een voegzaame schets van het Heemraadschap van Rynland. Door P. Plemper. Met konst-printen...

Auction 31
SOLD €130,00
LOT 503
€70,00 - €120,00
Brandt, G. Daghwyzer der geschiedenissen:

kortelyk behelzende verscheide gedenkwaardige zaken, op elken dag van 't jaar, door de gansche werelt voorgevallen: met de geboorte- en sterfdagen v. vermaarde vorsten, helden,...

Auction 31
SOLD €200,00
LOT 504
€200,00 - €400,00
[Breda] Goor, T.E. van. Beschryving der stadt en lande van Breda

Behelzende de oudheid van het graafschap Stryen (...) mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der stadt Breda (...) alsmede een nauwkeurige en beknopte beschryving van het landt...

Auction 31
SOLD €700,00
LOT 505
€600,00 - €1200,00
Brouërius van Nidek, M. and I. le Long. Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden

Oorspronkelyk beschreven door Mattheus Brouërius van Nidek (...) en Isaac le Long, verrykt met 301 koperen platen door Abraham Rademaker. Thans ter verdere volmaking der vaderlandsche...

Auction 31
SOLD €750,00
LOT 506
€500,00 - €1000,00
Brouërius van Nidek, M. Les Délices du Watergraefs- ou Diemer-Meer,

près de la ville d'Amsterdam, représentez par des vues agréables de ses maisons de plaisances, campagnes, jardins (...)./ Het Verheerlykt Watergraefs- of Diemer-Meer, By de Stadt...

Auction 31
SOLD €100,00
LOT 507
€100,00 - €200,00
Bruin, C. Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arkadia,

of dag-verhaal van twee reizen, in en omtrent die gewesten gedaan, in dicht-maat uitgebreid (...), verrykt met aantekeningen van den heere L. Smids (...). Amst., E. Visscher, 1730....

Auction 31
SOLD €360,00
LOT 508
€350,00 - €700,00
Composite atlas

containing 20 engr. obl. folio views of Dutch harbours, damaged ships and sea battles. Late 18th/ early 19th cent., contemp. hmor., obl. folio. Comprises: (1-12) Twelve views from...

Auction 31
PASSED
LOT 509
€100,00 - €200,00
[Delft] Westhreene, T. van. Delft, in eenige afbeeldingen der schoonste monumenten,

hoofdgebouwen en gezigten in en nabij de stad (...). Delft, J.J. van Gessel, n.d. (ca. 1860). Col. lithogr. title-p. & 15 full-p. col. lithogr. views. Later half faux leather w....

Auction 31
SOLD €70,00
LOT 510
€70,00 - €140,00
[Dordrecht] Balen, M. Beschryvinge der stad Dordrecht,

Vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant (...). Dordrecht, S. onder de Linde, 1677, (12),1358,(18) p., w. frontisp. by R. de Hooghe, 9 (of 10) (fold.) engr....

Auction 31
PASSED
LOT 511
€70,00 - €140,00
[Dordrecht] Dordracum vulgo Dortt (...)

Etched profile, 31 x 49.5 cm, w. Latin text verso, from Braun and Hogenberg, ca. 1600.

Auction 31
WITHDRAWN
LOT 512
€70,00 - €140,00
[WITHDRAWN]

17th-19th cent. Var. techniques and sizes, incl. nicely handcol. prints and 3 drawings. Comprises a.o: (1-4) Four fine engr. views by Bouttats after Peeters, ca. 1675. Views of...

Auction 31
SOLD €600,00
LOT 513
€200,00 - €400,00
Friesland, collection of 1000 views, plans and costume prints

17th-19th cent. Var. sizes and techniques, some handcol. Comprises views from a.o. Vaderlandsche gezichten by Bulthuis after Bendorp (incl. fine large views of Arum, Berlicum,...

Auction 31
SOLD €750,00
LOT 514
€250,00 - €500,00
Gelderland, collection of 600 maps, plans and views

17th-20th cent. Var. techniques and sizes, some handcol. Also incl. some historical prints. Comprises a.o. 43 different Gemeentekaartjes from J. Kuyper, Gemeente-atlas van Nederland...

Auction 31
SOLD €100,00
LOT 515
€80,00 - €160,00
[Gorinchem] Kemp, A. Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel

ende Jaar-Beschrijving der stad Gorinchem, Heerlijkheyd, ende Lande van Arkel (...) tot den Jare 1500. Daar by gevoegd (...) de vryheden, keuren, hand-vesten (...). Ed. H. Kemp....

Auction 31
SOLD €260,00
LOT 516
€100,00 - €200,00
[Gouda] (Walvis, I.). Beschryving der stad Gouda

Bevattende een verhaal van stads grondlegginge, waterstroomen, vryheeren, gelegendheid, hooftneringe (...). Gouda/ Leiden, J. and A. Endenburg/ C. Vermey, n.d. (1714), 2 parts...

Auction 31
SOLD €160,00
LOT 517
€150,00 - €300,00
Haarlem and surroundings, collection of 90 prints

18th to early 20th cent. Var. sizes and techniques, some handcol. Incl. many views and some historical prints and portraits. Incl. a.o.: (1) Roghman, R. (1627-1692). "Buyten Haerlem"....

Auction 31
PASSED
LOT 518
€70,00 - €120,00
[Haarlem] Oosten de Bruyn, G.W. van. De stad Haarlem, en haare geschiedenissen,

in derzelver opkomst, aanwas, vergrootingen, en lot-gevallen, uit d'oudste gedenk-stukken, en eigene stads-registers, nagespoord en beschreeven. Eerste deel. (All published). Haarlem,...

Auction 31
SOLD €300,00
LOT 519
€70,00 - €120,00
Hassel, G. Geographisch-statistischer Abriß des Koenigreichs Holland/ Westphalen

Prague, Diefbachische Buchhandlung, 1809. 2 parts in 1 vol. (4),232; 397,(1) p. 3 (large) fold. engr. maps, 2 of which col. in outline, 4 fold. engr. plans & 14 engr. plates (1...

Auction 31
SOLD €80,00
LOT 520
€80,00 - €160,00
[Leeuwarden] Twaalf gezigten op de voornaamste gebouwen en beplantingen der stad Leeuwarden,

in den tegenwoordigen tijd. Naar de natuur geteekend door Iz. Reynders, en met eene korte beschrijving voorzien door W. Eekhoff. Een vervolg op het plaatwerk, voorkomende in de...

Auction 31
SOLD €70,00
LOT 521
€70,00 - €140,00
[Limburg] Leufkens, H. Mooi Zuid-Limburg I en II. 100 repro's naar foto's van Hub. Leufkens

Heerlen, privately publ. by H. Leufkens, 1937, title, introduction and dedication, followed by 99 photogr. plates, orig. cl., folio. Minimal defects, no traces of a missing plate....

Auction 31
SOLD €130,00
LOT 522
€70,00 - €140,00
[Limburg] Tummers, P. a.o., ed. Limburg. Een geschiedenis

Maastricht, LGOG, 2015, 3 vols., richly illustrated, orig. unif. boards, 4to.

Auction 31
SOLD €350,00
LOT 523
€350,00 - €700,00
Middelburg. Engraved profile

entitled "Midellebourg", 33.5 x 50.5 cm, w. the address of Jollain (Paris, ca. 1670) and text in Latin and French below, under passepartout.

Auction 31
SOLD €100,00
LOT 524
€100,00 - €200,00
[North Holland] Soeteboom, H. Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland

Behelzende haar oorsprongen, volkplantingen, loop der rivieren, bedykinge, regeeringen (...) de oorlogen gedrukt, ende vrede, koophandel, scheepvaart, visscherye, en leeringen,...

Auction 31
SOLD €480,00
LOT 525
€250,00 - €500,00
North Holland, collection of 400 maps, plans and views

17th-20th cent. Var. techniques and sizes, some handcol. Also incl. some costume and historical prints. Comprises a.o. 30 Gemeentekaartjes from J. Kuyper, Gemeente-atlas van Nederland...

Auction 31
PASSED
LOT 526
€60,00 - €90,00
Peters, C.H. Kort geschiedkundig overzicht van het Paleis "het Loo" met bijbehoorend park

's-Gravenhage, Mouton & Co, 1914. 68 p., 4 supplements and 31 plates. Folio ed., 'Niet in de handel'.

Auction 31
SOLD €350,00
LOT 527
€500,00 - €1000,00
Rademaker, A. Spiegel van Amsterdams Zomervreugd, op de dorpen Amstelveen,

Slooten, en den Overtoom. Amst., L. Schenk, n.d. (ca. 1730). (8) p. 20 engr. views on 10 plates by A. Rademaker and 12 EXTRA plates mounted on 6 sheets, incl. some by R. de Hooghe....

Auction 31
PASSED
LOT 528
€70,00 - €140,00
Rademaker, A. Twelve engraved views from Rhynland's fraaiste gezichten, 1732

All 16 x 19 cm, w. captions in Dutch and French below the images, numbered 17, 20, 22, 30, 36, 38, 42, 72, 74, 75, 77 and 100 in the plates. A few waterst., occas. other sm. defects....

Auction 31
SOLD €120,00
LOT 529
€80,00 - €160,00
[Rotterdam] Spaan, G. van. Beschrijvinge der Stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen,

verdeeld in III boeken (...). Rott., H. Goddaeus, 1698, 16,(8),17-438,(2) p., contemp. vellum w. paper letterp. on spine.

Auction 31
PASSED
LOT 530
€125,00 - €250,00
[Scheveningen] Afbeeldinge van Schevelinge in den jaare 1729

Engr. view by J.C. Philips after G. van Giessen, 50 x 36 cm, from De Riemer, ca. 1730. Framed, under glass.

Auction 31
PASSED
LOT 531
€70,00 - €120,00
[Scheveningen] In 't jaer van t'seventich ende vijftienhondert ghebeurdet hier t'Schevelinge

op Alder-Heijligen dach, 't zeewater liep in deze kerk elcx verwondert, drie voet ende twee duijm hooch, (...). Engraved view after G. van Giessen, 35.5 x 50.5 cm, publ. by R....

Auction 31
SOLD €500,00
LOT 532
€200,00 - €400,00
South Holland, collection of 700 views, plans, costume and historical prints

17th-19th cent. Var. sizes and techniques, some handcol. Comprises views from a.o. Van Bleyswijck, Beschryvinge Der Stadt Delft (1667), lithogr. views from Lutgers and Hofdijk,...

Auction 31
SOLD €120,00
LOT 533
€70,00 - €120,00
[The Hague] Laan, A. vander. Vuë et Perspective de la Haye

Copper engr., printed by A. Beek, ca. 1700. 18 x 60 cm, framed under glass.

Auction 31
SOLD €70,00
LOT 534
€60,00 - €90,00
Topographical views, collection of 29

19th cent., all w. captions in French. Incl. views of a.o.: many of var. châteaux incl. Caster, Twickel and Keppel; Leiden; the statue of L. Coster in Haarlem; Groningen; Arnhem;...

Auction 31
SOLD €120,00
LOT 535
€100,00 - €200,00
Topographical views, collection of 29

17th-19th cent., var. sizes and techniques, all under passepartouts, kept in 2 modern hcl. portfolios w. ties. A nice, diverse collection incl. very rare views (and a few plans),...

Auction 31
SOLD €240,00
LOT 536
€250,00 - €500,00
[Travel guides] Le voyageur en Hollande

Ouvrage indispensable pour chacun qui voyage dans ce pays. Seconde édition. Amst. etc., L.A.C. Hesse etc., (1807), (2),8,(2),16, 217,(1) p., 19 (large) fold. engr. maps and plans...

Auction 31
SOLD €70,00
LOT 537
€70,00 - €120,00
[Utrecht] Tegenwoordige Staat (...) van de Provincie van Utrecht

Elfde deel. Amst., I. Tirion, 1758. (10),447,(9) p. Engr. frontisp., 2 fold. maps (1 w. marginal tear), fold. plan and 11 fold. engr. views. Hcalf, manuscript title on spine. 8vo....

Auction 31
SOLD €100,00
LOT 538
€70,00 - €120,00
Utrecht, convolute with 17 prints of the town and province

(1) Utrecht. Entrance of the White King (Maximilian of Austria). Later woodcut (ca. 1780) from the orig. 15th cent. block (20 x 22 cm) by H. Burgkmair. Vienna, Hoffstätter. (2)...

Auction 31
SOLD €300,00
LOT 539
€200,00 - €400,00
Wagenaar, J. Vaderlandsche historie

vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Amst., I. Tirion, 1752-1759. 21 vols., incl. index. W. engr....

Auction 31
SOLD €280,00
LOT 540
€125,00 - €250,00
Wagenaar, J. Vaderlandsche historie,

vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Amst., J. Allart, 1788-1800. 27 vols., incl. Byvoegsel en...

Auction 31
PASSED
LOT 541
€100,00 - €200,00
[Wassenaar] Lutgers, P.J. Eleven lithograph views on chine-collé

All 20 x 25 cm, taken from Gezigten in de omstreken van 's-Gravenhage en Leyden naar de natuur geteekend en op steen gebragt, 1855. Lithogr. by I.D. Steuerwald, under passepartouts,...

Auction 31
SOLD €550,00
LOT 542
€250,00 - €500,00
Zeeland, collection of 300 maps, plans, profiles and views

17th-20th cent. Var. techniques and sizes, some handcol. Comprises prints from a.o. Thooneel der steden ende sterckten van t' Vereenight Nederlandt (1674, by Bouttats after Peeters);...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: