Beheer

68-99 Amsterdam: Lots 68 - 99

Auction 11
SOLD €80,00
LOT 68
€80,00 - €150,00
Vier eeuwen Herengracht

-Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1976. 717,...

Auction 11
SOLD €240,00
LOT 69
€100,00 - €200,00
[Amsterdamse Schouwburg] Tooneel Decoratief

Voorgesteld in op steen geteekende platen door F.J. Pfeiffer Jr. in leven Tooneelschilder en Decorateur van den Amsterdamschen Schouwburg. Met portret en dichterlijke bijschriften...

Auction 11
SOLD €50,00
LOT 70
€50,00 - €80,00
In de Kalverstraat.

J. Ter Gouw - Een drietal losse bladen uit de geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam, W.H. Zeelt, 1866. 74 p. Cardboard wrapping with 2 chromolithos. Rust stains. Spine repaired...

Auction 11
SOLD €60,00
LOT 71
€60,00 - €90,00
De Boekhandel te Amsterdam in de 17de eeuw

Biographische en Geschidkundige Aanteekeningen verzameld door M.M. Kleerkooper, aangevuld en uitgegeven door W.P. van Stockum Jr. Vol I & II, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 191416,...

Auction 11
SOLD €85,00
LOT 72
€80,00 - €130,00
Album der Universiteit van Amsterdam

Academische Boekhandel Delsman, Nolthenius Amsterdam, 1902. 12 p. Photographs in orig. brown folder. Contains the following heliotype photos - 1 Pharmaceutisch Laboratorium. 2...

Auction 11
SOLD €140,00
LOT 73
€70,00 - €120,00
Amterdam in Rouw-Bekleed, over het ontydig afsterve van de Gelauwerierde Poeëet Jan van Gyzen

Overleden binnen Amsterdam den 29ste January 1722. Jac. van Egmont, Amsterdam, 1722. 34 x 39 cm. Folded, with tear in fold + blueprints for park in the Nieuwe Heeren Gracht, 1850...

Auction 11
SOLD €120,00
LOT 74
€70,00 - €120,00
Politienieuws

4 copies of 'Geïllustreerd Politie Nieuws'. Fortnightly publication, Amsterdam, between 1873 and 1886 + De verschrikkelijke Brand. Welke in den Ochtendstond van Zondag 19 October...

Auction 11
SOLD €60,00
LOT 75
€60,00 - €100,00
Nieuwjaars-wenschen

Asch-ophaalders. Nieuwjaars-wensch, 1851. C. Overwater, Asch-Ophaalder, printed C. Kok, Geb. van Kolm, Amsterdam. 31 x 17,5 cm in passe-partout + De Gas-Opsteker der Stads-Lantaarnen,...

Auction 11
SOLD €100,00
LOT 76
€100,00 - €200,00
Poster Joost van den Vondel 1874

Joost van den Vondel. Tooneelvoorstelling ten voordeele van de 320 door de Brand van de Suikerraffinaderij inde Groote Bickerstraat alhier, broodeloos geworden huisgezinnen....

Auction 11
SOLD €70,00
LOT 77
€70,00 - €120,00
Brandkeure der Stad Amsterdam

Amsterdam, Stads-drukkerij, 1831. 62 pp. Includes engraving 'Order op het gebruik der Slang-Brandspuiten'. Sm. 4to, in plain, contemporary paper binding.

Auction 11
PASSED
LOT 78
€100,00 - €150,00
Het Treurspel Demophontes, vertoond op den Amsterdamschen Souwburg voor hunnen Doorluchtige en Kongklijke Hoogheden, den Eersten Juny 1768

Met Privilegie van de Wel. Ed. Groot Achtb. Heren Burgemeesteren. S. Fokke, J. Smit. Copperengraving with print from 4th act (4de bedryf, 3e Tooneel). 30x40 cm (inside measure)

Auction 11
SOLD €150,00
LOT 79
€125,00 - €250,00
[Miracll] Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers anno 1345

L. Marius, Anwerpen, H. Aertssens, 1639. (xvi), 304 pp. With copperengr. title page and 16 prints by Boethius a Boswert. Calf. Annotations inside front casing over edition in pen....

Auction 11
SOLD €130,00
LOT 80
€60,00 - €120,00
Binnengasthuis 1912

Oblong photo album with 18 photos of the Binnengasthuis and surroundings. Size photos 11,3 x 16,5 cm. Half leather with cloth sides. Size album 25 x 31 cm. Spine and (calf) leather worn.

Auction 11
SOLD €300,00
LOT 81
€200,00 - €400,00
[Maaskamp, Evert] Album Amsterdam, ca. 1800

Oblong album with eleven etching-aquatints and a copper engraving. The images are of the Royal Palace with several interiors; the Amstel and the IJ with ships, bridges and canal...

Auction 11
PASSED
LOT 82
€700,00 - €1500,00
[Buffa] Vues choisies D'Amsterdam ... 1825

et ses Environs. Dessinées d'apres nature par C. de Kruyf et autres artistes. Chez Francois Buffa & Fils, a Amsterdam, 1825.

Auction 11
SOLD €80,00
LOT 83
€70,00 - €120,00
[Y sedimentation] Vervolg van het Historisch bericht dezer Maatschappye van den Jaren 1805 -1806

Vol IV van Natuurkundige verhandelingen van de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen, Jan Blanken Jzn, J. Allart, Amsterdam, 1808. Complete with the map of the Y in front...

Auction 11
SOLD €70,00
LOT 84
€45,00 - €70,00
[World's Fair 1883] Herinnering aan Amsterdam in 1883

Haarlem, Emrik & Binger, 1883. Lithogr. title image, 17 lithogr. plates (12 x 18 cm.), all in colour, loose-leaf in simple cardb. portfolio. Cards sl. foxed.

Auction 11
SOLD €130,00
LOT 85
€100,00 - €200,00
Gebouwen, gezichten en oudheden der stad Amsterdam ... 1741

met figuren, te Haarlem, by Johannes Marshoorn, 1741, sm. 8vo., half leather, endpapers renewed, engraved frontispiece and complete with 22 copper engravings, by Folkema, Lamsvelt,...

Auction 11
SOLD €100,00
LOT 86
€100,00 - €200,00
Gebouwen, gezichten en oudheden der stad Amsterdam ... 1744

met figuren, te Haarlem, by Johannes Marshoorn, 1744, sm. 8vo., new binding, half leather with gilt=stamped title on spine, engraved frontispiece and complete with 22 copper engravings,...

Auction 11
PASSED
LOT 87
€300,00 - €600,00
Plegtigheid van het overgeeven der Vaandels enz. ... 1786

aan het exercitie genootschap tot nut der Schuttery te Amsterdam den 13 der Bloeijmaand 1786, copper engraving, hand-coloured, 46 x 55 cm., by N(oach) van der Meer jr. published...

Auction 11
SOLD €250,00
LOT 88
€250,00 - €500,00
[Architecture] (J. van Campen) Architecture, peinture et sculpture de la Maison de Ville d'Amsterdam ... [ca. 1790]

J. Covens Jr. and C. Mortier, Amsterdam, ca. 1780 with 93 (out of 118) numbered copperengravings on single, double and folding leaves, by A. de Putter after e.g. Quellijn.

Auction 11
PASSED
LOT 89
€100,00 - €200,00
Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen

Voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat (...) en regeeringe beschreven door Jan Wagenaar, Amsterdam, Isaak Tirion, 1760-1767.

Auction 11
SOLD €80,00
LOT 90
€80,00 - €160,00
Atlas van de waereldberoemde koopstad Amsteldam

Of, verzameling van afbeeldingen der voornaamste stedelijke gebouwen (...) welken ten sieraad der stad verstrekken. J.B. Elwe, 1804. Folio, incomplete copy with 14 copperengravings.

Auction 11
SOLD €150,00
LOT 91
€200,00 - €400,00
Amsterdam in plaatjes en praatjes

Martin Kalff, Amsterdam, J.H. Laarman, 1875. 2 parts in one volume, sm. 4to, cloth, spine and frontcasing gilt-stamped, (4), 252, (2), 234, (2) p. Incl. 1 col. map by Braakensiek,...

Auction 11
PASSED
LOT 92
€200,00 - €400,00
Amsterdam in Schetsen

P.H. Witkamp. Teekeningen van W. Hekking Jr., Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1861

Auction 11
SOLD €340,00
LOT 93
€250,00 - €500,00
Amsterdam in Schetsen

P.H. Witkamp. Teekeningen van W. Hekking Jr., Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1861 and 1969.

Auction 11
PASSED
LOT 94
€100,00 - €200,00
Het Koninklijk Paleis te Amsterdam. [original edition]

C.T.J. Louis Rieber, formerly E.J. Brill, Leiden, Emrik & Binger, Haarlem, 1899-1902

Auction 11
PASSED
LOT 95
€100,00 - €200,00
Amsterdam en Amsterdammers

Photographisch plaatwerk (...) bevattende zes keurige photographien naar expresselijk daarvoor vervaardigde teekeningen van R. Craeijvanger. C.H. Binger & Comp.

Auction 11
SOLD €900,00
LOT 96
€800,00 - €1600,00
Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam

(opgedragen aan Den Hoog-Edelgeboren Heer C. de Jonge van Ellemeet, door zijn hoog-edels onderdanigen dienaer Petrus Schenk). Amsterdam, Pieter Schenk, after 1707, before 1710,...

Auction 11
SOLD €100,00
LOT 97
€100,00 - €200,00
Joan Blaeu

Toonneel der steden. Facsimile, van Leer & Co, Amsterdam, 1966. Artificial leather, in case. 56 x 34,5 cm. Case water-stained and rubbed. Atlas has small dents at ends, apart from...

Auction 11
SOLD €100,00
LOT 98
€100,00 - €200,00
Vier Eeuwen Herengracht

-Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1976. 717,...

Auction 11
SOLD €100,00
LOT 99
€100,00 - €200,00
Nacht en Morgenrood - and 8 others

Een tijdvak uit de Geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspr. stukken, by J. ter Gouw. Met Platen en eene Kaart. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1878. xv, 254, xxvi pp. Cloth...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: