Beheer

Amsterdam: Lots 750 - 791

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 750
€60,00 - €90,00
Description de l'Hotel de Ville d'Amsterdam,

avec les explications de tous les emblèmes, figures, tableaux, statuës etc. qui se trouvent au-dehors, et au-dedans de ce batiment. Amsterdam, 1734. 108 pp. Marbled wrapper, 12mo....

Auction 26
PASSED
LOT 751
€80,00 - €150,00
[Engravings/ lithographs] "Diakene Oude Vrouwen"

"De Muyder Poort". (Coloured) engravings, both ± 27 x 35.5 cm. Framed in passe-partouts, one under glass. Middle folds as issued. From Commelin's Beschryvinge van Amsterdam, c....

Auction 26
SOLD €700,00
LOT 752
€100,00 - €200,00
[Original photography] Bernard F. Eilers (1878-1951)

Street scene. Photogravure. Signed and dated '33. The Koepelkerk, demolished in 1972, is visible in the background. Framed in passe-partout under glass, 17.5 x 18 cm.

Auction 26
SOLD €240,00
LOT 753
€100,00 - €200,00
Lot with 34 engravings, 18th century

G.B. Probst. De Binnenkant van het Nieuw-Eyland naa de Mont Albaans Tooren te zien tot Amsterdam. Coloured engraved optical print, c. 1750. 30 x 42 cm. Mounted on board + A general...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 754
€100,00 - €200,00
Lot with ± 100 engravings, mostly 17th and 18th century

Several coloured, with views of Amsterdam, churches, canals, etc. Mostly from Commelin and Fouquet. Various sizes. Wide-ranging collection related to Amsterdam. Sold as seen w.a.f.

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 755
€50,00 - €100,00
[Abraham Rademaker] Lot with 49 engravings on 29 leaves

Mostly 2 on one leaf, by A. Rademaker, from: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden. Amsterdam, c. 1730-1750.

Auction 26
SOLD €360,00
LOT 756
€100,00 - €200,00
[Le Long] Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam (...)

Isaac Le Long. Amsterdam, Johannes van Septeren, 1729. Folio, half leather, title in red and black with vignette, (8),576 pp. + register. Double-p. plan of Amsterdam, double-p....

Auction 26
PASSED
LOT 757
€0,00 - €0,00
[WITHDRAWN]

Vervat in drie deelen. Amsterdam, Stads-drukkerij, 1807, 48,(4) p., w. engr. ill. of a "brand-spuit", 1 sm. woodcut ill., contemp. plain boards, sm. 4to (covers w. fold, paper overs spine worn).

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 758
€80,00 - €150,00
[Original photography] Municipal abattoir, c. 1930

Three vintage silver gelatine prints. Framed under glass, 47 x 37 cm. (1) The former "Veemarkt" terrain with incoming cattle. (2) Inspection of the cattle. (3) A company car from...

Auction 26
SOLD €800,00
LOT 759
€150,00 - €300,00
[Manuscript] Het Waapen van Amsterdam

Contract van overleeving genaamt Het Waapen van Amsterdam. (Tontine). No title page (Amsterdam, April/May 1772). Sm. folio, 22 pp. in marbled paper cover (lacks part spine, worn),...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 760
€80,00 - €160,00
[North Sea Canal] Het kanaal door Holland op zijn smalst

En de daarbij ontworpen Landaanwinning volgens de officieele Teekening 1862. Frans Buffa & Zonen, 1863. Small 4to, blindstamped binding, gilt-stamped title on front board. Folding...

Auction 26
PASSED
LOT 761
€75,00 - €150,00
Amsterdam. Is. Querido/W. Wagner

Amsterdam, Bernard Houthakker, (1921). Portfolio with lithographs by Wilhelm Wagner. 15 p., numbered in colophon with 1 lithograph depicting Central Station and 8 loosely inserted...

Auction 26
SOLD €400,00
LOT 762
€150,00 - €300,00
[Wagenaar] Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel,

gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven door Jan Wagenaar (...). 3 vols., Amsterdam, I. Tirion, 1760/1765 (vols. 1-2), Yntema and Tieboel,...

Auction 26
SOLD €1000,00
LOT 763
€800,00 - €1200,00
[Commelin] Beschryvinge van Amsterdam,

zynde een naukeurige verhandelinge van desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der Heeren van Amstel en Amstellant, haar vergrooting, rykdom, en wyze van regeeringe, tot den jare...

Auction 26
SOLD €420,00
LOT 764
€300,00 - €600,00
Afbeeldinge van de verscheyde vergrootinge van Amsterdam

met der zelver voornaamste gebouwen etc. Representation de plusieurs agrandissemens d'Amsterdam et de ses principaux batimens. [Amsterdam, 1665].

Auction 26
SOLD €50,00
LOT 765
€70,00 - €120,00
[North Sea Canal] Report of the North Sea Canal of Holland,

and on the improvement of navigation from Rotterdam to the sea; to the Chief of Engineers, United States Army. Colonel J.G. Barnard. Washington, Government Printing Office, 1872....

Auction 26
SOLD €320,00
LOT 766
€200,00 - €400,00
Le guide ou nouvelle description d'Amsterdam,

enseignant aux voyageurs, et aux negoçians (...). Nouvelle Edition augmentée considerablement. Amsterdam, P. de la Feuille, 1720. (6), 198 pp., with 20 folding engraved views,...

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 767
€80,00 - €150,00
[With handcoloured plates] Amstelredams eer ende opcomen,

door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. sacrament des altaers. Anno 1345. (L. Marius), with engravings by Boetius a Bolswert. Antwerp, Hendrick Aertssens,...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 768
€100,00 - €200,00
Historie van den Amsterdamschen schouwburg

With: Historie van den nieuwen Amsterdamschen Schouwburg. (J. Fokke). Amsterdam, G. Warnars & P. den Hengst, 1772/1775. 2 parts in 1 vol. (8), 80, (12), (1 blank), (6), 56 pp....

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 769
€150,00 - €300,00
Amsteldamsche jaarboeken

Behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd (...)....

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 770
€80,00 - €150,00
Le guide ou nouvelle description d'Amsterdam,

enseignant aux voyageurs, et aux negoçians, son origine, ses aggrandissemens & son Etat actuel (...) et de tout ce qu'elle renferme de curieux. Amsterdam, Covens & Mortier & Covens...

Auction 26
SOLD €50,00
LOT 771
€70,00 - €120,00
[Pamphlets] Ordre op het bedienen van stads lantarens voor den jare 1758

Amsterdam, Samuel Lamsveld, (1758). (8) pp. Woodcut coat of arms of Amsterdam on title. Lacks wrapper + Instructie voor de aansteekers van de lampen van stads lantaarns. Amsterdam,...

Auction 26
SOLD €130,00
LOT 772
€70,00 - €120,00
[Ordinances] Ordonnantie ende Maniere van Procedeeren voor den Geregte der Stad Amsterdam

Gecorrigeert en geamplieert. Amsterdam, Jan Boom, 1711. Vellum, 12mo, title with woodcut vignette with coat of arms of Amsterdam and second title, ibid, ibid. 168 pp. continuously...

Auction 26
SOLD €130,00
LOT 773
€100,00 - €200,00
's Waerelds koopslot of de Amsteldamse beurs,

bestaande in drie boeken, met zeer veele verbeeldinge, van meest alle de gebouwen, kerken, toorens, godshuizen, en eenige gezigten der stad Amsterdam, en meer andere konstrijke...

Auction 26
SOLD €660,00
LOT 774
€400,00 - €800,00
[Von Zesen] Beschreibung der Stadt Amsterdam:

Darinnen von derselben ersten ursprunge bis auf gegenwärtigen zustand, ihr unterschiedlicher anwachs, herliche Vorrechte, und in mehr als 70 kupfer-stükken entworfene führnehmste...

Auction 26
SOLD €520,00
LOT 775
€500,00 - €1000,00
[Van Domselaer] Beschryvinge van Amsterdam

Haar eerste oorspronk uyt den huyze der heeren van Aemstel en Aemstellant; met een verhaal van haar leven en dappere krijgsdaden. Amsterdams kleyne beginselen, outheyt, bemuuring,...

Auction 26
SOLD €170,00
LOT 776
€100,00 - €200,00
Alle de voornaamste gebouwen der wijtvermaarde koopstad Amsterdam

Cierlijk in 't koper afgebeelt, en kortbondig beschreven, ten dienste van alle de genen die begeerig zijn om de zelven te bezichtigen. [Circa 1685]. Oblong (14.5 x 19 cm), paper...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 777
€200,00 - €400,00
[Grachtenboek] Verzameling van alle de Huizen en Gebouwen

langs de Keizers en Heeren Grachten der Stad Amsterdam. Bernardus Mourtik. Amsterdam, 1768-1771. Large folio, half faux-leather, marbled boards. 21 (of 24) engraved profiles of...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 778
€120,00 - €240,00
[Rademaker] Spiegel van Amsterdams zomervreugd,

op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertonende deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatssen, lanen, wegen, vaarten enz. Abraham Rademaker. Amsterdam, Leonardus Schenk,...

Auction 26
SOLD €250,00
LOT 779
€250,00 - €500,00
[Rademaker] Hollands arcadia, of de vermaarde rivier den Amstel

Vertónende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en dorpen; zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot; wedekérende langs de vermákelyke...

Auction 26
SOLD €240,00
LOT 780
€200,00 - €400,00
Het Verheerlykt Watergraafs- of Diemer-Meer

Van deszelfs Lustplaatzen en Landhuizen, Hoven, Tuinen, Fonteinen, Vyvers, gras- en bloemperken. Gemeene en byzondere Ry- en Wandeel-weegen, Malibaan, herbergen en bruggen. Alle...

Auction 26
SOLD €900,00
LOT 781
€250,00 - €500,00
[Marie de' Medici] Blyde Inkomst der allerdoorluchtighste Koninginne,

Maria de Medicis, t' Amsterdam. Vertaelt uit het Latijn des hooghgeleerden heeren Kasper van Baerle, Professor in de doorluchtige Schole der gemelde Koopstede. Johan en Cornelis...

Auction 26
PASSED
LOT 783
€1000,00 - €2000,00
[Fire-fighting] Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten

en haare wyze van brand-blussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. (...) Nevens beschrijving der brand-ordres van de stad Amsterdam. Jan vander Heiden, en Jan vander...

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 784
€200,00 - €300,00
[Fire-fighting] (1) Bericht rakende 't gebruik der slang-brand-spuiten

Figure, vertoonende de brand-spuit, zo als die met zyn toebehoren altyd in de brand-spuit-huysjes gereed moet staan, om na den brand gebragt en gebruikt te werden. Broadsheet in...

Auction 26
SOLD €420,00
LOT 785
€350,00 - €700,00
[Fire-fighting] (De nieuw-geinventeerde slang-brand-spuyten. Pompes a boyaux)

Broadsheet. 60 x 49 cm. Daniel Stoopendaal, [c. 1720]. With engraved illustration and text of firefighters at work. Engraving (36 x 45 cm) with text and legend and below an explanation...

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 786
€70,00 - €120,00
Historie van den Amsterdamschen Schouwburg

J. Fokke. Amsterdam, G. Warnars & P. den Hengst, 1772, (8),80,(12) p., engraved frontispiece by G. Warnars & P. den Hengst, title vignette and 4 folding, engraved plates by N....

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 787
€80,00 - €160,00
[Judaica] Ordinances of the city of Amsterdam

Notificatie [van de] Wethouderen der stad Amsterdam (...) aan alles gequalificeerde collecteurs in de Bataafsche en Utrechtse Loterijen (....). Splitsers, slijters, venters en...

Auction 26
SOLD €340,00
LOT 788
€60,00 - €90,00
Drukkerij Loeffen, Egelantiersgracht

"Waar onze waap'nen zijn gesmeed". Gelatin silver print, c. 1910-20. 22.5 x 17 cm. Mounted on paper, framed under glass.

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 789
€70,00 - €140,00
[Amsterdam and environs] Lot with ± 80 engravings, 18th-19th century

Several coloured, with views of Amsterdam, churches, canals, etc. Various sizes. Wide-ranging collection related to Amsterdam and surroundings, incl. Durgerdam, Edam, Monnikendam,...

Auction 26
SOLD €1100,00
LOT 790
€250,00 - €500,00
Hand-vesten, privilegien, octroyen, costumen en willekeuren

der stad Amstelredam. Amsterdam, Jan Rieuwertsz., 1694. Illustrated title page, 2 full-page engravings, 4 double-page plans of Amsterdam. Contemp. blind-tooled panelled vellum,...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 791
€70,00 - €120,00
[Advertising wrappers] Lot with 10 wrappers for Amsterdam products, c. 1900-1940

(1-2) Amsterdamsche fabriek van Biscuits en Banket (2 variants); (3-4) Beit & Co (2 variants); (5) Joh. B. Scholten. Fabriek van Meelproducten, Brouwersgracht; (6) J. Land Groothandel...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: