Beheer

LOT 25
SOLD €60,00

Cosmographische lessen - and 3 others

Jacob de Gelder, hoogleeraar te Leyden. Een leesboek voor de Nederlandsche jongelingschap. Amsterdam/Den Haag, 1831. 8vo. Richly illustrated with 8 folding plates + A.W. Kroon, Ons vaderland. Van de komst der Batavieren tot aan den dood van Willem I; Van den dood van Willem I tot op den tegenwoordigen tijd. Geschetst, voor jonge lieden van den beschaafden stand. Den Haag, 1850-1851. 2 vols. in 1 binding. Each vol. with 6 lithos - and 2 others.

(total 4)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: