Beheer

LOT 38
PASSED

Bijbelsche verhalen uit het oude testament

Een leesboek voor de Nederlandsche Jeugd door B. Doorenweerd. Roomsch-Priester te Kampen met platen. Amsterdam, A. Schievenbus, 1819. 110(2) pp. with 5 plates. 8vo in contemporary marbled binding. Worn on outside + Leesboek der Kerkelijke Geschiedenis, ten gebruike of Scholen, Katechisatiën en in Huisgezinnen. Met kaarten. Eerste afdeeling, Amsterdam, G. Goossens, Ghent, 1842. In orig. paper binding. With sl. damaged map "Geschiedenis van de Kerk" and Belooning van Vlijt at the front, "aan Miesje Gertrui Waschenborg, 5 dec. 1847."

(total 2)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: