Beheer

LOT 1941
PASSED

[WWI]

Rede van den Rijkskanselier Dr. von Bethmann Hollweg 1915. 4 pp. + Mededeeling aan de Belgische uitgewekenen. Pamphlet, Oct. 1914. 50 x 32 cm. + pamphlet for the citizens of Hasselt to show no hostilities towards the German occupier, 17 August 1914* + another 2 pamphlets + Bulletin van de Nieuwe Rotterdamsche Courant 28 Oct. 1918 + Deutschlands Schuld und das Deutsche Schuldbekenntnis. Pamphlet, ca. 1923 + Rede van den burgemeester in de raadszitting van Donderdag 14 november 1918 - and 2 more - and another 10 pamphlets and folding documents.

*With unambiguous text: "Gij zult u vooral onthouden van alle mishandelingen jegens de duitsche troepen en bijzonder op hun te schieten. In geval de inwoners op de soldaten van het duitsche leger zouden schieten zal het derde deel der mannelijke bevoling door de wapens omgebracht worden."

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: