Beheer

LOT 1860
PASSED

[Anarchism/ peace movement] Leo Tolstoy + Felix Ortt + Lodewijk van Mierop

The Russian Revolution. Leo Tolstoy. The Free Age press, Everett & Co, London, ca. 1907. 88 pp. Rubbed along edges + Beschouwing over de Jacht. Drukkerij "Vrede", The Hague, 1898. 14 pp. + Het Koffijhuis van Surate. Haarlem, drukkerij "Vrede", 1897 - and another 9 by Tolstoy + Het dure vleesch. Felix Ortt. Publ. Ned. Vegetariërsbond Nov. 1913 + Dieren-bezweerders. Felix Ortt. Anti-Vivisectie stichting Den Haag, 1952 - and another 6 by Ortt + Alkoholisme en onzedelikheid. Rede uitgesproken in het koninklijk athenaeum te Antwerpen op 10 november 1912 voor de "Vaderlandsche bond tegen alcoolim". Lod. van Mierop. Second edition, Rein Leven-beweging 1918 + Dienstweigering uit beginsel geen strafbaar feit. 2e duizendtal, Chreestarchia, Soest 1916 + Een hedendaagse kruistocht in zake zelfbeheersing de vrouw en het huwelik. Rein Leven-beweging 1914 - and 10 more.

(total 31)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: