Beheer

LOT 1041
SOLD €150,00

Lot Marmelstein / verzet Bussum (Johan Schimmel)

This item contains no English description. See the Dutch description: Convoluut met nalatenschap dr. J. W. Marmelstein (1882-1956). Met o.a. stamboek en brieven fam. Marmelstein 1896-1956, +afscheidsbrieven van verzetsleider Johan Schimmel.

*stamboek familie (J. W. ) Marmelstein-Stadig met persoonlijke aantekeningen + tientallen brieven familie Marmelstein 1896-1956, oa. van vader Martinus uit Londen aan vrouw Julia (‘Dank voor je lieve letteren…’) en correspondentie en kwitanties van de Neerlandsche Handel-Maatschappij voor dhr. G. Marmelstein* voor aankoop van goud (‘f. 13000’) uit Singapore, 1934. + persoonlijke correspondentie van J. W. Marmelstein 1901-1956 + gestencild verzetsboekwerk The rape of the Netherlands gestencild door oa Johan Schimmel, en Lini Marmelstein (‘Ter huize van G. Marmelstein, Bussum, December 1941’) + liturgie rouwdienst geëxecuteerde verzetslieden (6-11-1943) + handgeschreven brieven van geëxecuteerde verzetsleider Johan Schimmel (‘Deze brief wil zijn een rechtvaardiging en misschien een afscheid: de loop der dingen kan ik niet voorzien, maar mij wel op alles voorbereiden (…) Zo’n offer is geen offer, want het maakt gelukkig en rijk.’), + getypt verslag (?, mogelijk fictie) van oorlogsscènes (oa. Kamppassages) (auteur onbekend) (‘In Amersfoort was hij voorman van het Kleinhout-commando en hij waarde als bezeten rond, de knuppel vast in zijn hand’). *zie ook kavel 245

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: