Beheer

LOT 700
PASSED

Nederlandtsche practycqve van verscheyden daghelijcksche soo civile

als criminele questien. Gecolligeert bij Bernard van Zutphen Advocaet voor den Ed. Hove Provinciael van Utrecht. Den derden druk. Verbetert ende voor een dardepart Vermeerdert. Utrecht, J. van Doorn, 1642, (8),808 p., w. engr. title-p., contemp. overlapping vellum, 4to.

Bookblock for the greater part marg. waterst. Pastedowns detached from sides, vellum sl. soiled. Important legal work, first published in 1636.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: