U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

68-99 Amsterdam
Resultaten

veiling / 6 mei 2014 Zitting I
[68 - 77] [78 - 87] [88 - 97] [98 - 99]
kavel: 68
Vier eeuwen Herengracht
--Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1976. 717, (2) p., Een van de luxe exemplaren in leer in cassette. -

verkocht € 80.00
kavel: 69
[Amsterdamse Schouwburg] Tooneel Decoratief
-Voorgesteld in op steen geteekende platen door F.J. Pfeiffer Jr. in leven Tooneelschilder en Decorateur van den Amsterdamschen Schouwburg. Met portret en dichterlijke bijschriften van J.J.van Lennep en eene levensschets door E. van Ernst Koning. Amsterdam, E. Weddepohl, 1845. 10, (34) pp. Met 8 opgehoogde steendrukken door Pfeiffer. 4to, linnen met goudopdruk. -

verkocht € 240.00
kavel: 70
In de Kalverstraat.
-J. Ter Gouw - Een drietal losse bladen uit de geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam, W.H. Zeelt, 1866. 74 p. Kartonnen omslag met 2 chromolitho's. Roestvlekkig. Rug gerepareerd met tape. + Lodewijk de Geer. Eene bijdrage tot de handelsgeschiedenis van Amsterdam, in de zeventiende eeuw. 's Gravenhage en Amsterdam, De Gebroeders van Cleef, 1841. 190 p. Gekartonneerd. Met portret. Rug gebroken, binnenwerk goed. -

verkocht € 50.00
kavel: 71
De Boekhandel te Amsterdam in de 17de eeuw
-Biographische en Geschidkundige Aanteekeningen verzameld door M.M. Kleerkooper, aangevuld en uitgegeven door W.P. van Stockum Jr. Vol I & II, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 191416, 1745 pp. In halflinnen + Het venten van drukwerk op de openbare straat. J.J. van Riemsdijk Kreenen. Leiden, P.J. Mulder, 1895, 56 pp. gebrocheerd - en 2 andere.-

verkocht € 60.00
kavel: 72
Album der Universiteit van Amsterdam
-Academische Boekhandel Delsman, Nolthenius Amsterdam, 1902. 12 p. Foto's in orig. bruine map. Hierin de volgende heliotype foto's - 1 Pharmaceutisch Laboratorium. 2 Physiologisch laboratorium. 3 Leeszaal. Universiteits Bibliotheek. 4 and 5 Hortus Botanicus. 6 Auditorium. Physisch Laboratorium. 7 Snijkamer. 8 Scheikundig laboratorium. Werkzaal der Philosophen. 9 Collegezaal anatomisch Laboratorium. 10 Senaatskamer. 11 Collegezaal Aquarium Gebouw. 12 Aula. 13 Scheikundig Laboratorium. Werkzaal der Philosophen. 14 Natuurkundig Laboratorium. 15 Binnenplaats der Universiteit. 1. Binnengasthuis. -

verkocht € 85.00
kavel: 73
Amterdam in Rouw-Bekleed, over het ontydig afsterve van de Gelauwerierde Poeëet Jan van Gyzen
-Overleden binnen Amsterdam den 29ste January 1722. Jac. van Egmont, Amsterdam, 1722. 34 x 39 cm. Gevouwen, met inscheuring in de vouw + Bouwtekening van het park aan de Nieuwe Heeren Gracht, 1850 + document voor het aanbouwen van een Vauxhall inclusief Kolfbaan en Billiard-kamer nabij Muiderpoort 1802. P.J. Annoké + Beurs-Inwijding. Verslag der Feestviering en van al hetgeen bij die gelegenheid is voorgevallen, 1845. 4 pp. - en 1 andere. -

verkocht € 140.00
kavel: 74
Politienieuws
-4 exemplaren van Geillustreerd Politie Nieuws. Tweewekelijkse uitgave, Amsterdam, tussen 1873 en 1886 + De verschrikkelijke Brand. Welke in den Ochtendstond van Zondag 19 October 1845 , te Amsterdam in de Suiker-Fabriek van den Heere J.H. Rupe en Zn, heeft plaats gehad. Pamflet in 4 pp. + Klachtlied over de Vermoorde Vrouw uit de Drie Koningenstraat die met Afgesneden hals in haar woning werd gevonden. Ten Kleij, 1905. 28 x 22,5 cm - en 3 andere pamfletten uit de 19e eeuw.-

verkocht € 120.00
kavel: 75
Nieuwjaars-wenschen
-Asch-ophaalders. Nieuwjaars-wensch, 1851. C. Overwater, Asch-Ophaalder, druk C. Kok, Geb. van Kolm, Amsterdam. 31 x 17,5 cm in passe-partout + De Gas-Opsteker der Stads-Lantaarnen, aan de ingezetenen der stad Amsterdam, 1868. A. Poolman, Gas-Lantaarn-Opsteker + Nieuwjaar Wensch aangeboden door de gezamenlijke bedienden van het Nieuwe Koffijhuis Kalverstraat 22, Amsterdam, 1891 + Straatveegsters Kermis-Wensch, 1856 - en Ambachtschool Amsterdam; De Nachtwacht, 1869. -

verkocht € 60.00
kavel: 76
Affiche Joost van den Vondel 1874
-Joost van den Vondel. Tooneelvoorstelling ten voordeele van de 320 door de Brand van de Suikerraffinaderij inde Groote Bickerstraat alhier, broodeloos geworden huisgezinnen. Op vrijdag 23 october 1874, in het Paleis voor Volksvlijt. Laurierboom en Bedelstaf met naspel bedelstaf en lauweren. Snelpersdruk Henry Koster & Co, Amsterdam. 79 x 59 cm. Op dun papier. + De Origneele, echte, en waare Lyst, Van de Persoonen die in den Brand; voorgevallen op den 11de May 1772 in den Schouwburg tot Amsterdam zyn omgekomen. 25,5 x 21,5 cm.-

verkocht € 100.00
kavel: 77
Brandkeure der Stad Amsterdam
-Amsterdam, Stads-drukkerij, 1831. 62 pp. Inclusief een gravure van Order op het gebruik der Slang-Brandspuiten. Kl. 4to, in eenvoudig papieren bandje uit de tijd.-

verkocht € 70.00
[68 - 77] [78 - 87] [88 - 97] [98 - 99]