U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / 22 oktober 2014 / 1160-1196 WOII
[1178] [1179] [1181] [1182] [1183]
kavel: 1181 verkocht € 800.00

[WO II. Zeer belangrijke manuscripten]

Manuscript uit het krijgsgevangenkamp te Neu-Brandenburg, aldaar geschreven eind 1944, het voorwoord geschreven en gesigneerd door De Generaal majoor kampoudste N.T. Carstens (eind 1944). 103 éénzijdig beschreven tekstbladen met daartussen gebonden 10 tekeningen in pen en kleurpotlood, in de tekst zelf vele illustraties, gebonden in contemporain groen goudgeletterd linnen, 30 x 21 cm.
Op binnenzijde voorplat de aantekening in pen: "Ter gelegenheid van de jaarwisseling aangeboden aan Dr. L. Koster - Officier van gezondheid 1e klasse, Chef M.G.D. Oflag 67, Barakcommandant van Barak 13, Januari 1945."

Los ingestoken zijn wat memorabilia waaronder een gedicht waarin degene die het boek hanteert wordt gemaand dit voorzichtig en met schone handen te doen; een blad met de tekst "Bijeenkomst ter gelegenheid van het 74ste lustrum der leidse Universiteit, gehouden op wosndag 7 maart 1945 in Oflag 67 te Neu Brandenburg" (met 43 originele handtekeningen van deelnemers en een tekening van de stadhuistoren te Leiden); de keurig op ruitjespapier uitgeschreven uitslag van een partijtje bridge gehouden op 26 december 1944, in blauw papieren mapje met een tekening van de barak waar werd gespeeld op de voorzijde; een onvoltooid, getekend menukaartje gedateerd "Neu Brandenburg, April 1944" met titel "ter herdenking van de herovering van Stanislau", met landkaart van de omgeving van die stad (het krijgsgevangenkamp was vlak voor die herovering verplaatst van Stanislau naar Neu-Brandenburg).

Het boek zelf bestaat naast het voorwoord en een necrologie uit twee delen: Deel I: "Het wereldgebeuren" (met de politieke en militaire ontwikkelingen van 1944) en Deel II "1944 achter prikkeldraad" (met de ontwikkelingen, gebeurtenissen en bezigheden in het krijgegevangenkamp).

Met: een zelfde album van hetzelfde formaat, waarin volledig dezelfde tekst is uitgeschreven maar in een andere hand, en anders (nog fraaier dan het eerste album) geïllustreerd, gebonden in bruin linnen met goudgeletterde titel "het zesde oorlogsjaar" op het voorplat.

Twee uiterst belangrijke, ontroerende originele jaarboeken, waarbij het tweede een los inlegvel heeft waarin met gekalligrafeerde tekst wordt uitgelegd hoe de boeken werden gemaakt: "(...) Een tenslotte met zeven geheime radio-ontvangers werkende Berichtendienst, met Berichtenofficieren in alle barakken, heeft in "Oflag 67" bij Neubrandenburg deze afzondering verbroken en allen [sic] krijgsgevangenen in dit kamp meermalen daags voorzien van het wereldnieuws, van de geallieerde berichten betreffende het verloop der oorlogshandelingen en van de dagelijksche mededeelingen van Radio Oranje over den toestand in het Vaderland. Deze berichtgeving maakte het mogelijk aan het eind van 1944 een jaaroverzicht samen te stellen, waaraan een overzicht van ket kampleven werd verbonden. Elk der eenentwintig halve barakken verwerkte dit overzicht, op eigen wijze, met eigen zeer beperkte middelen en in het geheim, tot een voor de bewoners der halve barak bestemd exemplaar."
Behalve deze "gewone" exemplaren is er op het inlegvel ook nog sprake van een exemplaar voor Koningin Wilhelmina, wat het totaal aantal exemplaren op 22 brengt, waarvan in ons lot zich er dus twee bevinden. Gezien de uitvoering en het inlegvel is het in bruin linnen gebonden exemplaar misschien zelfs het exemplaar voor Wilhelmina. Het in groen linnen gebonden exemplaar (het exemplaar voor barak 13) werd in mei 1996 geveild bij Bubb Kuyper in Haarlem, waar het 2800 gulden opbracht.
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS