U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

699-749 Manuscripten
Resultaten

veiling / 16 mei 2017
[699 - 708] [709 - 718] [719 - 728] [729 - 738] [739 - 749]
kavel: 709
Professor Pieter Zeeman (1865-1943). Archief van meer dan 200 nota's en kwitanties,
-ca. 1895-1920, een zeer diverse verzameling grotendeels gericht aan zijn vrouw J.E. Zeeman-Lebret (1873-1962), grotendeels op het adres Stadhouderskade 158 Amsterdam, maar ook uit de tijd dat het gezin in Leiden aan het Plantsoen (nummer 75) woonde.-

verkocht € 150.00
kavel: 710
Collectie van meer dan 190 items,
-grotendeels bestaande uit nota's en kwitanties (ca. 1900-1960) maar ook inclusief notariële aktes (1887-1918), drie "Staten van ontvangsten en uitgaven" gedaan in het kantoor te Gouda van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt (april-maart 1825 en februari 1827), een serie van 23 "Loterij-Geldleeningen" van de Vereeniging tot bevordering van 's Lands Weerbaarheid en een "Patent voor het dienstjaar 1872-73".-

verkocht € 120.00
kavel: 711
Poëzie-album Marie Jeanne Loosfelt
-Gent, le mai 1911/16-9-1917. Fraai albumpje met 33 handgetekende en geaquarelleerde bijdragen - en het vervolg in ringbandje met 9 bijdragen uit 1918. -

verkocht € 200.00
kavel: 712
Herman van den Eerenbeemt (1890-1951). "Vrienden-Boek".
-"Aangeboden aan Herman van den Eerenbeemt Ter gelegenheid van de Officiëele opening van het Internationaal Cultureel Centrum Paviljoen Vondelpark Amsterdam op zaterdag 17 Mei 1947". Met gekalligrafeerde en met goud gehoogde titelpagina gevolgd door 80 (voor de helft blanco) bladen met 497 grotendeels alfabetisch ingeplakte strookjes met handtekeningen, gebonden in vol goudgeletterd perkament met stofomslag, groot folio (45,5 x 33,5 cm.).-

verkocht € 150.00
kavel: 713
[Kalligrafie] W. van der Marse (ca. 1700).
-"Vindt g'uw kindt tot const geneygt/ schuwt de vrekke gierigheyt/ tydt goedt onderwijs en vlijt/ daer door wert de const bereyt (?)." "Boumeesters in Groenlandt/ en schilders in Westphalen/ schoolmeesters in Brabant/ gout wilt ze vroegh t'huijs haelen." Schoonschrift in pen en zwarte/ bruine inkt op perkament, gesigneerd "W. van der Marse", 11 x 13 cm.-

verkocht € 70.00
kavel: 714
[Manuscript kopie van onbekende editie] "Chronologische tafelen
-behelzende de achtervolging der Pausen, Keizers en Koningen welke geregeerd hebben sedert de geboorte van J.C. tot nu toe. Dienende tot een grondbewerp aan degeenen, die de Wereldlijke Historiën lezen. Door G. Marcel, Advocaat in het Parlement van Parijs. Tot Amsterdam, bij de Weduwe P. Mortier op de Vijgendam, MDCCXIX." Manuscript, ca. 1830, 39 p. (enkele p. blanco), voorwoord met gemonteerd in oorspronkelijk bifolium een kopie in pen van het frontispiece, een illustratie en een vignet, in contemporaine portfolio, folio formaat (32 x 20,5 cm.).-
€ 150 - € 300
kavel: 715
[Correspondentie] Lot van meer dan 50 stuks brieven, briefkaarten, enveloppen, etc.,
-1820-1958 (grotendeels 19de-eeuws en vooroorlogs), grotendeels gestempeld en geadresseerd (deels met vroege postzegels), deels gezegeld.-

verkocht € 90.00
kavel: 716
[Album amicorum] "22. Februar 1894".
-Album amicorum met 12 éénzijdig bedrukte of éénzijdig geïllustreerde kartonnen bladen: 6 letterdruk gedichten door "C.F." tegenover 6 fraaie anonieme gouaches (waarschijnlijk door dezelfde), de laatste gouache met beweegbaar onderdeel, oorspronkelijk blindgestempeld en goudgeletterd linnen, groot 4to (minimale defectjes).-

verkocht € 130.00
kavel: 717
Kalligrafie
-Broeder Novatus, pensionaat "Sint Louis" Amersfoort, ca. 1935. Kalligrafie-schrift, uiterst verfijnd en gedetailleerd gemaakte kalligrafie en letterversiering (21 pp.) + kalligrafie/heraldiek schrift, met voorbeelden van letters en wapens + 13 getekende komische voorstellingen van misdienaartjes, gemaakt als herinneringskaartje voor de tijd van misdienaar op het pensionaat 1965-1968 + 2 losse illustraties op briefkaartgrootte, een tiental losse kaartjes + 40 losse handgetekende kaarten, meest heraldische wapens - en enkele schriftjes met ingeplakte Cafe Hag heraldische zegels. -

verkocht € 80.00
kavel: 718
Vijf diverse manuscripten, w.o.: (1) (Serie van 129 uitgeschreven (delen van) preken).
-Voor 52 zondagen, in goed leesbaar Nederlands handschrift, ca. 1800 (papier met Pro Patria watermerk), 251,(1) éénzijdig beschreven bladen, contemporain gespikkeld kalfsleer met vergulde, geribde rug, 4to (minimale defecten).-

verkocht € 70.00
[699 - 708] [709 - 718] [719 - 728] [729 - 738] [739 - 749]