U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1498-1598 Varia
Resultaten

veiling / 17 mei 2017
[1498 - 1507] [1508 - 1518] [1519 - 1528] [1529 - 1538] [1539 - 1548] [1549 - 1558] [1559 - 1568] [1569 - 1578] [1579 - 1588] [1589 - 1598]
kavel: 1539
Sexy Polizei (Groupe Bazooka)
-89,(3) pp., zwart-wit, 30 x 20,5 cm., in oorspronkelijke harde platten. Ce livre a été tiré sur les presses des Imprimeurs Libres. 75020 Paris, en aôut 1982. Dépot legal: septembre 1982.-

verkocht € 120.00
kavel: 1540
[Automobilia] Het praktijkboekje voor den automobilist
-Uitgave van het Sportblad. Weekblad voor automobilisme en motorisme in Indië. E. van Ysseldijk. Drukkerij E. Fuhri & Co, Soerabaia, ca. 1935. 216 pp. losbladig in linnen bandje. -

verkocht € 60.00
kavel: 1541
[Binnenhuisarchitectuur] Goed Wonen
-Jaargang 1 t/m 5, 1948-1952. Complete jaargangen in goede conditie. -

verkocht € 190.00
kavel: 1542
Herinnerings-Offer van honderd zangen
-A.H.C. Venman. Niet in den handel. [Utrecht, 1840]. 8vo, half-linnen, geïll. platten met typografische ornamenten, gelithografeerd titelblad, VIII,200 pp., 6 litho's over de volle pagina w.o. ijsvreugd en winterkermis op de Maas te Rotterdam en de Ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Haarlem; verder 101 vignetten bij de gedichten. Handtekening v.d. auteur onder het voorwoord. Rug met kl. beschadiging, gebruikssporen. De litho's door H.J. Backer in zeer goede staat.-
€ 50 - € 100
kavel: 1543
[Automobilia] Handbook 20 H.P. Rolls-Royce Car
-Condensed edition combining april 1924; nov. 1925; april 1927; no 7 and 8 edition, London, 1927. 66 pp. Geïllustreerd vroeg handboek Rolls Royce - en 5 losse foto's uit de jaren '30 van Rolls Royces. -

verkocht € 80.00
kavel: 1544
[Staatskunde] Convoluut kerk en staat in Nederland, 19e eeuw
-1. Zedig-vrijmoedige bedenkingen tegen een, in gerucht zijnd, Concordaat tusschen Z.M. Willem II en den Pauselijken Stoel. Amsterdam. Saakes. 1841. 2. Over het ongrondwettelijke en schadelijke van een Concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan. Groningen. Wolters. 1841. 3. Vijf brieven behelzende eenige aanmerkingen over het zoo veel geruchtmakend boek getiteld: Bezwaren tegen den geest der eeuw. Mr. J. Da Costa. Amsterdam. Lodewijk van Es. 1823. 4. Het Oogenblik, een woord over het ontwerp van Grondwetsherziening. Mr. Isaak Da Costa. Amsterdam. H. Hoveker. 1848. 5. Request der Dordrchtsche Burgerye aen derzelver Regeringe, overgegeven den 10 October 1748, met aentekeningen opgeheldert, door Kerklief van Staatszorg. 1748 en 16 andere.-
€ 60 - € 100
kavel: 1545
[Staatskunde] Convoluut inrichting Nederlandse staat in de 19e eeuw
-1. Staatkundige bedenkingen en wenschen. Mr. A.F. Jongstra. Heerenveen. F. Hessel. 1864. 2. Taal der waarheid, in een eerbiedig vertoogschrift aan den koning over de ongesteldheid van den staat. Amsterdam. M.J. Hengeveld. 1841. 3. Vóór de Kroon of mèt de Tweede Kamer?. Een Hollander. Den Haag. Erven Doorman. 1866. 4. Nederland en de naaste toekomst. Zalt-Bommel. Joh. Noman en Zoon. 1861 en 23 andere.-
€ 60 - € 100
kavel: 1546
Nederland convoluut algemeen 19e eeuw
-1. De Nederlandsche Staatsschuld sedert 1814. Mr. T.J. Buys. Haarlem. J.C. Kruseman. 1857. 2. Nederland en Oranje. Volkshistorie en Heilige Schrift. Den Haag. H.J. Gerritsen. 1863. 3. De Bron en Oorzaak van het oproer der Belgen uit een godsdienstig oogpunt beschouwd. Een hartelijk woordje aan de Noord-Nederlanders door een Christen'leeraar. Amsterdam. G. van Dijk. 1831. 4. De terugkomst der Vrijwillige Jagers, Leidsche Studenten. N.C. Kist. Leiden. Luchtmans. 1831 en 3 andere. -
€ 50 - € 100
kavel: 1547
[Computers] IBM
-IBM Light on the Future, 1953. 30 pp. Geniet + IBM Automatic Language Translation New York World's Fair 1964/65. 14 pp. - en 5 andere.-

verkocht € 150.00
kavel: 1548
[Uitgeverij] Congrès International des Éditeurs Amsterdam, 1910. 4 (zeldzame) items:
-(1) Souvenir de la septième session du Congres International des Éditeurs. Amsterdam, Juillet 1910. Haarlem etc., Emrik & Binger, 1910, letterdruk titel en voorwoord, 30 hélio-gegraveerde platen (1x uitslaand) en 1 groot uitslaande fotografische plaat, oorspronkelijk koordgebonden goudgeletterd omslag, oblong groot 8vo.-
€ 70 - € 140
[1498 - 1507] [1508 - 1518] [1519 - 1528] [1529 - 1538] [1539 - 1548] [1549 - 1558] [1559 - 1568] [1569 - 1578] [1579 - 1588] [1589 - 1598]