U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1900-1999 WOII
Resultaten

veiling / 17 mei 2017
[0 - 1909] [1910 - 1922] [1923 - 1933] [1934 - 1943] [1944 - 1953] [1954 - 1962]
kavel: 1923
[N.S.B.] Kranten
-De Bundelaar. Weekblad der Kringen Haarlem Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. 3e jaargang no. 37, 1935 + Het Arbeidsfront. nummer 33, 1936 + Alarm. Weekblad voor den Haag en Omstreken. no 4, 1935 + Blokkade. De strijd voor onze voedselvoorziening. Oct. 1941 + Toekomst gewijd aan de toekomst van de Nederlandsche Werkers. Maart 1942 + Orde! juli 1941 + Victorie! Gewijd aan de "Victorievolle" Engelsche terugtochten. Augustus 1941 + Zwart Front leider Arnold Meijer. 3e jaargang no 47, 1937 + De Rechtsfront. 1e jaargang no 15, 1941 + Quo Vadis? Welvaarts-economie. Van en door W.C. Sickesz, no 1, aug. 1940 + De Unie. Propagandanummer oct. 1940 + Jong Dinaso. Strijdblad der Dietsche Jeugd, 5e jaargang nr. 2 en 3, 1937 + Die Gemeinschaft. Heimatbriefe aus dem Kreise Limburg, nr. 2 en 3, 1944 + De Misthoorn. Sociaal-Politiek weekblad, nrs. 80, 127, 135, 147, 155 en 160, 1941-42 + De Weg. Weekblad van Nationaal Front, nr. 8, 28, 33, 1e jaargang 1940 - en 12, 13, 1941 + Werkend Volk, 2e jaargang, 1943 nr. 17.-

verkocht € 220.00
kavel: 1924
Front en Heem
-Krant voor de Nederlandsche Vrijwilliger. Nr 1-23, 1942-1944. Enkele nummers aan linkerzijde losgesneden + Front en Heem, Frontkrant voor de Nederlandsche soldaten van ons Leger. Nrs. 7-9, 13, 15, 16, 18, 21-23, 26-34, 36, 38, 39, 41, 42-45, 47, 49, 50, 51, 53, 55 en 56, 1945.-

verkocht € 1100.00
kavel: 1925
Duitse tijdschriften
-Signaal. 1940: nr. 14; 1941: nrs. 9, 13, 20; 1943: nr. 12-15, 20, 23 (2x); 1944: nr. 1-14 (nr. 1 driemaal, 2-5 en 11-12 dubbel; vanaf nr. 7 als Signal). Met Signal Extra bijlagen "Waarom Duitschland naar Engeland schiet" (2x), "De bevrijding van Mussolini" (2x) en 1 m.b.t. de V1. Met: Die Kriegsmarine Heft 9 & Heft 19. En met: Die Wehrmacht. 1944: nr. 3, 4, 6, 7, 11, 12, 16; 1943: nr. 15; 1942: nr. 2, 9; 1941: nr. 4, 5, 24; 1940: 21; 1939: 16; en 1938: Sonderheft over de annexatie van Oostenrijk. En: Die Woche. 1942: nr. 19, 42; 1941: nr. 18, 19, 21, 23, 53; 1940: nr. 22, 25, 35; 1938: nr. 41; en Sondernummer Deutsches Land Österreich. Heft 12, Jahrgang 40. En met 17 afleveringen van o.a. Kölnische en Berliner Illustrierte Zeitung en Filmwelt dubbelnummer 5/6 (1943). -

verkocht € 180.00
kavel: 1926
[N.S.B.-kranten]
-De Opstand. Brabantsch strijdblad voor het Nationaal-Socialisme. Nrs 9 t/m 16, 1944 + Statuten De Nederlandsch Socialistische Partij N.S.P., 1934 + De Weg. Weekblad van Nationaal Front. 15 nrs. van dit blad + De Residentiebode Den Haag. 46 nummers van deze krant uit 1944/45 + ca. 45 nummers van Frontzorg. Bijvoegsel behorende bij "De Stormklok" tussen 1942 nr. 6 en 1944, nr. 52.-

verkocht € 190.00
kavel: 1927
Kavel met ca. 100 ondergrondse kranten
-met een Geallieerd, satirisch, revolutionair of antifascistisch karakter. Bevat o.a.: 8 nummers van De Waarheid uit 1945; Die Neue Zeitung Extrablatt: Die Schuldsprüche von Nürnberg (Duitstalige Amerikaanse uitgave met de uitkomsten van de processen); Deutsche Freiheit Nr. 276 (11. Dezember 1934); typoscript Proletarische Beschouwingen (ca. 1938, 8 pp.); Spartacus: weekblad van de communistenbond Spartacus (11 augustus 1945, verscheen in oplage van 500); Haarlemsche Courant van 5 juni 1944 (een illegale uitgave nagenoeg gelijk aan de gelijknamige Duitsgezinde uitgave); en een overdruk van De Gil (een illegale uitgave als antwoord op het satirische blaadje van de bezetter). Meest Nederlands (totaal ca. 100 kranten en tijdschriften).-

verkocht € 110.00
kavel: 1928
[WOII - Kranten]
-Der Stürmer. Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit. Herausgeber Julius Streicher. 11 nrs. uit 1944 + Het vrije Woord. Weekblad voor Werkend Nederland. Hoofdredacteur Paul Kies. 4e jaargang no 38, 1941 + De Volksche Heraut. Nationaal Socialistisch Weekblad. Hoofdopsteller Dirk van Scouw, Den Haag. 14 nrs. uit het 1e en 2e jaargang 1936/7 + 2 nummers De Bezem en een reclamebiljet voor dit krantje, ca. 1933 (in 2 delen, bij middenvouw gescheurd) + 7 exemplaren van Het Nieuwe volk. Strijdblad der N.S.N.A.P., 1940-41.-

verkocht € 400.00
kavel: 1929
VERVALLEN [Nazisme] Lot van 35
-Grossdeutschland und seine Verwundeten. Albert Wolff, Reichsgesundheisverlag Berlin, 1943. 34 pp. (kaft los) + Dr. Joseph Goebbels - Wer ist das? Von Diator. Hermann Sehring Verlag, Berlin, 1932. 48 pp. + Adolf Hitlers Ziele und Persönlichkeit. 70 tausend auflage, Goepple München, 1932 + Deutsche Akademie. Reden aus Anlass der Amtseinführung des Präsidenten der Deutschen Akademie Reichsminister Dr. Seyss-Inquart, 1941. 48 pp. - en 31 andere, vrijwel alle Duits.-
€ 80 - € 150
kavel: 1931
VERVALLEN [Nazisme] Lot van 33
-Warüm wir Kämpfen und Siegen! Dr. Robert Ley, Verlag der Deutschen Arbeitsfront. 34 pp. + Sudentendeutschtum und gesamtdeutsche kultur. Konrad Henlein + Niemals! Heinrich Goitsch, Zentralverlag der NSDAP Franz Eher Nachf. Berlin, 1944 + Das Program der N.S.D.A.P. und seine weltanschaulichen Grundgedanken von Dipl. Jng. Gottfried Feder. 25-40 auflage, 1931 - en 30 andere.-
€ 80 - € 150
kavel: 1932
[N.S.B.]
-Richtlijnen voor den sprekerscursus 1943/1944. 20 pp. + Ferme Jongens. Propagandablaadje voor de Landstorm Nederland, 1943. 4 pp. + N.S.V.O. Lied Het hartvuur heilig. 4 pp. + Zoo zingt de NS.B. 3e druk, ca. 1938. 40 pp. + Wat aarde Bewaarde. Tekstboekje bij de gelijknamige filmstrook uitgave "Germaansche Werkgemeenschap Nederland", 1943. 18 pp. + 5 pro Germaanse bladmuziek + formulier voor het behouden van een Motor met politie kenteken + 3 ansichtkaarten N.S.B. + Boekje Weihenacht. Der Reichsführer Hauptambt, ca. 1942. 24 pp. - en enkele andere. -

verkocht € 280.00
kavel: 1933
Revisionisme
-Ca. 100 stuks na-oorlogs klein drukwerk w.o. pamfletten, tijdschriften, krantenartikelen (deels in kopie) enz., m.b.t. een revisionistisch perspectief op het nationaalsocialisme in Nederland. -

verkocht € 130.00
[0 - 1909] [1910 - 1922] [1923 - 1933] [1934 - 1943] [1944 - 1953] [1954 - 1962]