U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

820-986 Topography: The Netherlands
Resultaten

veiling / Auction 25. Session IV. Topography, Cartography, Indonesia, Asian Arts, Graphic and Fine Arts
[820 - 830] [831 - 840] [841 - 850] [851 - 860] [861 - 870] [871 - 882] [883 - 892] [893 - 902] [903 - 913] [914 - 923] [924 - 933] [934 - 943] [944 - 953] [954 - 963] [964 - 973] [974 - 983] [984 - 986]
kavel: 841
[Den Briel/Voorne. Van Alkemade] Beschryving van de Stad Briele en den lande van Voorn
-Behelzende, I. De Beschryving zelf, van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, enz. II. De Historie, Genealogie, en Successie van de Heeren, en Vrouwen van Voorn, Burggraven, en Burggravinnen van Zeeland. III. De Politike Regering, nevens de Regten, Herkomen, Koustumen; mitsgaders de Regtspleging (...) omtrent het Jaar MCCCC in de stad Briel, en 't Land van Voorn in gebruik geweest zynde. IV. De Privilegien, Octroyen, Ordonnantien (...) betreffende de Stad Brielle, en den Lande van Voorn (...) vrye Heerlykheid van Heenvliet. Te samen gesteld, en beschreven door Kornelis van Alkemade, en met eenige hoofddeelen, byvoegselen, en aanteekeningen vermeerderd door M.P. van der Schelling. Rotterdam, Philippus Losel, 1729. 19th-cent. marbled wrapper, ± 31 x 20 cm. (xxvi), 1-224, (viii), 225-376; (viii), 306, (xviii) p.-

verkocht € 240.00
kavel: 842
[Deventer. Dumbar. With the very rare 2nd part] Het kerkelyk en wereltlyk Deventer,
-behelzende eene uitvoerige beschryving van stats oirsprong, verscheide benaemingen, gelegentheit, oud en nieu beslag, oude en nieuwe vesten, poorten, lantweeren, markten, straeten, stegen, kapittel, kloosteren, kerken, gasthuizen, weeshuizen, armenhuizen en andere voornaeme gebouwen (...) te zaemen gestelt en beschreven door Gerhard Dumbar, secretaris der stat Deventer. Deventer, H.W. van Welbergen, 1732/ L. Leemhorst, 1788, 2 vols., (30),648,(23); (4),IV,224,(16) p., first vol. w. engr. title vignette w. profile of the city, large portrait of the author by J. Houbraken after G.J. Palthe, fold. engr. plan, 2 (large) fold. engr. views and 1 other plate by J. van Sassen, a few engr. illustrations in the text, contemp. (not quite unif.) half calf, folio.-

verkocht € 150.00
kavel: 843
[Dordrecht. Balen] Beschryvinge der stad Dordrecht
-Vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant (...) Als mede een verzamelinge van eenige geslacht-boomen (...). M. Balen. Dordrecht, Symon onder de Linde, 1677. (18), 1358, (24) p. Engraved frontispiece, engraved portraits and folding plates and many woodcuts in the text. Blindstamped vellum with remains of ties, 4to.-

verkocht € 100.00
kavel: 844
[Dordrecht. Balen] Beschryvinge der stad Dordrecht
-Vervatende haar begin, opkomst, toeneming en verdere stant (...) zijnde de voorgenoemde beschryvinge, gecierd, en verrijkt met verscheyde kopre konst-platen. Matthijs Balen. Dordrecht, Symon Onder de Linde, 1677. (12), 1358, (18) pp. Allegorical frontispiece by Romeyn de Hooghe, 10 (folding) engraved portraits, 9 (folding) engraved plates, depicting views and coats of arms. Leather, red gilt letterpiece on spine, 4to. -

verkocht € 90.00
kavel: 845
[Dordrecht. Balen] Beschryvinge der stad Dordrecht
-vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant (...). Zijnde de voornoemde beschrijvinge, geçierd, en verrijkt, met verscheyde kopre konst-platen, Door Matthys Balen (...). Dordrecht, S. onder de Linde, 1677, (14),1358,((24) p., w. the following etched/ engraved plates outside collation: frontispiece, fold. profile, large fold. map, 10 portraits, 1 large fold. plate w. coats of arms, 4 large fold. historical prints for the greater part by Romeyn de Hooghe and others (strictly following the binder's index at the end), 1 EXTRA large fold. portrait of Andreas Colvius (by S. Savery, 1646), many woodcut (some engraved) coats of arms in the text, contemporary blindstamped vellum, ribbed spine w. manuscript lettering, 4to.-

verkocht € 340.00
kavel: 846
[Dordrecht. Van Beverwyck] 'T begin van Hollant en Dordrecht
-Mitsgaders der eerster Stede beschryvinge, regeringe, ende regeerders, als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen. Joh. van Beverwyck. Dordrecht, Jasper Gorissz., 1640. (8), 360 p. With woodcuts in the text, including a view of the city of Dordrecht. Vellum, 4to. Vellum sl. soiled, a few pages with small water stain in margin, lower pastedown with early ann. in ink.-

verkocht € 50.00
kavel: 847
[Dordrecht. Van der Heijden] XII gezigten der stad Dordrecht
-J.H. van der Heijden. Dordrecht, J. Börgers, 1856. List of subscribers and 14 loose lithographed plates (2 extra). In portfolio, 57.5 x 36 cm. Portfolio worn, almost loose, several plates sl. foxed, sl. frayed on edges.-

verkocht € 160.00
kavel: 848
[Frederiksoord. De Keverberg] De la Colonie de Frederiks-Oord
-et des Moyens. De subvenir aux besoins de l'indigence par le défrichement des terres vagues et incultes, trad. d'un manscrit du Général-major van den Osch par le baron De Keverberg. (..). Ghent, J.N. Houdin, 1821. (4), lxxij, 110, (4) p. 8vo, half calf. 2 lithographic plates of Frederiksoord.-

verkocht € 240.00
kavel: 849
[Gorinchem. Braun & Hogenberg] Goricum, nobile Hollandiae oppidum
-On one leaf with: Brouersavia, eius insule in Zelandia oppidum (...). 2 views from the town book by Braun & Hogenberg, Latin edition, c. 1600. Each view 15.5 x 23.5 cm. Verso Latin text. Combined with: double-p. leaf with a plan of St. Geertruidenberg, the fortifications of St. Geertruidenberg, a plan of Worckum and a view of 't Huys te Lovensteyn with Worckom and Gorinchom in the background. Verso Latin text with explanation, each image ± 15.5 x 23.5 cm.-
€ 70 - € 120
kavel: 850
[Gorinchem. Kemp] Abraham Kemps leven der doorluchtige heeren van Arkel
-ende jaar-beschrijving der stad Gorinchem, (...) daar by gevoegd uyt verscheyden brieven en schriften (...). Mitsgaders, de regeerders der selver stedeende lande (...) tot desen jegenwoordigen jare 1655 toe. Henrik Kemp. Gorinchem, Paulus Vink, 1656. (14), 474, (24) p. Vellum, 4to. Vellum sl. edgeworn. -

verkocht € 80.00
[820 - 830] [831 - 840] [841 - 850] [851 - 860] [861 - 870] [871 - 882] [883 - 892] [893 - 902] [903 - 913] [914 - 923] [924 - 933] [934 - 943] [944 - 953] [954 - 963] [964 - 973] [974 - 983] [984 - 986]