U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-187 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 28 maart 2011
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]
kavel: 131
Stad en Landrecht mitsgaders Ordonnantien en reglementen des Graafschaps Cuylenborg
-Nijmegen, uitg. Henrik Heymans, 1746. 360 (52, bladwijzer) p. In perkamenten band. -

verkocht € 150.00
kavel: 132
De wezentlykheyd van het ontwerp van Bourg-Fontaine, door de uytvoering betoond.
-Brussel, 1789. 342 p. In leer gebonden. -
€ 50 - € 100
kavel: 133
Recht
-Michaelis-Mosaisch Recht, of de ziel der wetten van Moses; (..), door Johann David Michaëlis, hoogleeraar in de wysbegeerte, enz. te Gottingen, Haarlem, J. Bosch, 1772-78. Deel 1-7. Deel 7 bestaande uit byvoegsels en verbeteringen op het mosaïsch recht. Voor aan is geplaatst Een verhandeling over het Offeren van Menschen van Jaco Bryant en achter aan eenige byzonderheden over de oudste geschiedenisse der Paarden en Stoeteryen in Palaestina en de nabuurige landen, inzonderheid Aegypen en Arabien. -

verkocht € 130.00
kavel: 134
A. Pels Mengelzangen
-Eerste en Tweede deel, Tweede verbeterde druk, Amsterdam, het Kunstgenootschap, 1717. In perkamenten band met reliefdruk, (8), 256, (8) pp. -

verkocht € 150.00
kavel: 135
Burgersdijk Dieren I-III
-Leiden, Noothoven van Goor, 1896. 3 vols. Met deels kleurenlith. Volume 1: Zoogdieren , volume 2: Vogels, volume 3: Kruipende dieren, visschen, ongewervelde dieren. In orig. band met fraaie rugversiering.-

verkocht € 300.00
kavel: 136
Groningen
-Ordre waer nae geprocedeert sal werden in Revisie vande Sententien van Lieutenant ende Hooftmannen der Stadt Groningen ende Ommelanden. Weduwe van Edzard Huysman, in sijn leven Provinciale ende Academie boeck drucker, 1655. + Instructie voor Lieutenant ende hooftmannen (..), idem 1654 + Nader Ordre ofte Ampliatie ende correctie van eenige poincten in de instructie voor Lieutenant ende hooftmannen van de Hoghe Justitie (..), idem 1668 + 3 andere. In een band gebonden.-
€ 100 - € 200
kavel: 137
Japan
-Denckwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen Gesellschaft in den Vereinigten Niederländern an unterschiedliche Keyser von Japan (...), uitg. Jacob Meurs, Amsterdam, 1669. Oorspr. 24 platen, waarvan 13 aanwezig, incl. titelp. + diverse kleinere platen. 455 pp. -

verkocht € 800.00
kavel: 138
Augsburgischer Confesssions-Jubel-Catechismus + In Mekka
-Augsburgischer Confesssions-Jubel-Catechismus, 1730, 104 pp. + In Mekka, Fortfuhrung von Karl Mans Keiseerzahlung Am Zenseits von Franz Randolf. 356 pp. met 4 foto's in zwart-wit. -
€ 40 - € 80
kavel: 139
Loterij ijzerfabriek
-Prospectus loterij bankiershuis H. Stattler & Co. waarbij de eerste prijs de grote ijzerfabriek te St. - Laurens in Stiermarken met gronden, bosschen, werkplaatsen, woonhuizen en verdere aanhoorigheden was. Verloting bestaande uit 181345 loten. 4 pp. + Groninger Courant, dinsdag 12 juni, 1832 - en 2 andere kranten. + enkele geschriften, brieven en aktes, 19e eeuw, in perkamenten map. -

verkocht € 100.00
kavel: 140
Promotiebul 1835 e.a.
-Promotiebul F.T. van Schaeck, sept. 1835, Leiden e.a., waaronder brieven, ontvangstbewijzen van betalingen, afschriften en een testament, allen uit de 19e eeuw, in map. + P.J. Buyskes, Het Privilege Semeyns, 1907, 179 pp. met achterin stambomen van de familie Semeyns. -

verkocht € 75.00
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]