U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / Auction 26. Session II. Amsterdam, Topography, Cartography, Indonesia, Asian Arts, Fine Arts part I / 1420-1440 Indonesia
[1431] [1432] [1433] [1434] [1435]
kavel: 1433 verkocht € 360.00

[First Police Action] Commemorative handkerchief of the "Politionele acties"

Batik handkerchief of the War Volunteers Battalion 1-9 RI, 41 x 37.5 cm. Printed inside square with the OWV ("oorlogsvrijwilligers") logo at the top, Indonesian landscape patterns on the sides and the coat of arms of Friesland with battalion no. at the bottom. The circle in the middle depicts an island, surrounded by the names of places on the route travelled by the battalion between 21 July and 5 August 1947.
Description of the battalion in Dutch: "Het OVW-bataljon 1-9 RI is voortgekomen uit de Binnenlandse Strijdkrachten van Friesland. Via Engeland, waar het bataljon werd voorzien van de noodzakelijke uitrusting, vertrok het bataljon naar Indië. Daar de bevelhebber van het South East Asia Command (SEAC), de admiraal Mountbatten, vanaf 2 november 1945 een landingsverbod op Java en Sumatra voor Nederlandse troepen had ingesteld werd er uitgeweken naar Malakka. Dit verbod is in maart 1946 opgeheven. Eind maart 1946 debarkeerde het bataljon te Batavia. Op 10 april werd het verplaatst naar Tjimahi, waar de V-Brigade de sector Bandoeng overnam van de Britse 49e Indian Brigade. Een dag na aankomst voerde het samen met Inf.V.KNIL de eerste actie uit noord van Tjimahi. Hierna volgden meerdere acties zoals op 6 juni een grote 'sweep' oost van Bandoeng, op 17 juli een grote actie naar het zuiden, gericht op TRI hoofdkwartieren te Bandjaran en Soreang en in september wederom een actie ten oosten van Bandoeng. Tevens werd er veel gepatrouilleerd om het bezette gebied te controleren. Op 28 maart 1947 was het bataljon geconcentreerd in Bandoeng voor een intensieve training voor taken in V-Brigade verband met andere onderdelen zoals luchtmacht en huzaren. Op 22 juli 1947 begon voor het bataljon de 1e politionele actie. Het bataljon was ingedeeld bij de 'Bliksembrigade'. Deze colonne met een lengte van zo'n 70 km die samengesteld was uit ongeveer 1400 voertuigen bereikte aan het eind van de eerste actiedag Lebakdjatie. De dag daarna stormde de colonne via Soemedang, Kadipaten naar Cheribon. De 4e cie zette de opmars door naar Losari en Brebes. Op 27 juli, nadat Cheribon was overgedragen aan de W-brigade, was het bataljon geconcentreerd te Slawi voor de doorstoot naar het zuiden over de goenoeng Slamet. Op 29 juli zette de colonne de gewaagde opmars via Belik en Bobotsari in naar Poerbalingga. De 3e en 4e compagnie stootten hierna door naar Banjoemas en de belangrijke brug bij Rawalo en keerden ‘s avonds terug naar Poerbalingga. Op 1 augustus namen de 1e en 2e cie deel aan de opmars naar Tjilitjap maar kwamen verder niet in actie. De 1e en 4e cie. trokken samen met Inf.V.KNIL op naar Gombong. De 3e cie. nam de bewaking over van het vliegveld Wirasaba. Daar de V-brigade marsvaardig moest blijven voor eventuele verdere acties werd het bataljon geconcentreerd in Poerbalingga. Hierdoor kon de omgeving niet gezuiverd worden. Maar eind augustus trok het bataljon naar buiten en had posten te Boekatedja, Bobotsari en Soekaredja."

"De komende tijd zou zeer zwaar worden en vele acties werden gelopen zoals op 10 september de herbezetting van Belik, 15/18 september actie "West" richting Bandjar, 18 november actie richting Bandjanegara. Eind 1947 kon de patrouille activiteit verminderd worden. Na de wapenstilstand op 17 januari 1948 trad er een periode van rust in. Op 27 april werd het bataljon afgelost. Op 7 juni vertrok het bataljon naar Batavia om te repatriëren." (Source: www.indie-1945-1950.nl)
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS