Beheer

LOT 102
SOLD €360,00

Drenthe

This item contains no English description. See the Dutch description: Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten der Provintien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae, (..) Mitsgaders een korte beschrijvinge der Stadt, des Casteels en der heelickheyt Covorden. Johan Picardt, Amsterdam, Tymon Houthaak. Met koopere Platen verciert. 1660.

Perkamenten band, met 12 prenten en een kaart. Goed exemplaar.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: