Beheer

100-187 Old Books: Lots 100 - 187

Auction 5
SOLD €110,00
LOT 100
€100,00 - €200,00
Ansichtkaarten Japan

This item contains no English description. See the Dutch description: Ca. 1900. 60 kaarten. Grotendeels ingekleurde foto's met straattaferelen, bezienswaardigheden en mensen.

Auction 5
SOLD €130,00
LOT 101
€70,00 - €120,00
Drenthe

This item contains no English description. See the Dutch description: Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. Dl. XXXIII. Behelzendende de beschryving...

Auction 5
SOLD €360,00
LOT 102
€80,00 - €140,00
Drenthe

This item contains no English description. See the Dutch description: Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten der Provintien en Landen Gelegen tusschen...

Auction 5
PASSED
LOT 103
€100,00 - €200,00
Silures de Suriname

This item contains no English description. See the Dutch description: P. Bleeker, Natuurkundige verhandelingen van de Holl. maatsch. der wetenschappen te Haarlem. Tweede Verzameling,...

Auction 5
SOLD €2000,00
LOT 104
€850,00 - €1500,00
Stoy-Chodowiecki Encyclopedie

This item contains no English description.

Auction 5
SOLD €90,00
LOT 105
€90,00 - €160,00
Höttinger Kunstvuurwerken

This item contains no English description. See the Dutch description: Alkmaar, P. Kluitman, ca. 1890. (8), 190 p. De vervaardiging van Kunstvuurwerken ter opluistering van openbare...

Auction 5
SOLD €260,00
LOT 106
€250,00 - €500,00
Groot-Algemeen Apothekers Woordenboek in twee delen.

This item contains no English description. See the Dutch description: Vervattende de voorschriften der samengestelde geneesmiddelen, die in alle bekende dipensatorien worden gevonden...

Auction 5
PASSED
LOT 107
€120,00 - €240,00
Maandelyksche bertichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden.

This item contains no English description. See the Dutch description: Bestaande uit Redeneeringen, tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den...

Auction 5
PASSED
LOT 108
€1000,00 - €2000,00
Theatrum Machinarum universale;

This item contains no English description. See the Dutch description: of Keurige Verzameling van verscheide grote en zeer fraaie Waterwerken, Schutsluizen, Waterkeringen, Ophaal-en...

Auction 5
SOLD €140,00
LOT 109
€80,00 - €150,00
Korte Geschiedenis der Stad Zwolle

This item contains no English description. See the Dutch description: In leeslesjes, voor de jeugd, Met een Topografisch kaartje; door J.A. Oostkamp, Zwolle, J.L. Zeehuisen, 1817....

Auction 5
SOLD €260,00
LOT 110
€100,00 - €200,00
De Rijn, in afbeeldingen en tafereelen geschetst.

This item contains no English description. See the Dutch description: De Boven-Rijn + Beneden-Rijn, in afbeeldingen en tafereelen geschetst. C.P.E. Robid‚ van der Aa. Amsterdam,...

Auction 5
PASSED
LOT 111
€300,00 - €500,00
Mosses from the Weald of Kent 1885

Herbarium of mosses and mosslikes, every species decoratively layd into the album. Handmade moss exlibris, dated januari 1885. Leather bound, with metal shutter.

Auction 5
SOLD €45,00
LOT 112
€40,00 - €80,00
Paulowna, of het ongelukkige meisje in de Grafgewelven onder het Brandende Moscou

This item contains no English description. See the Dutch description: Naar het Hoogduitsch van Heinrich Muller, in 2 delen, Amsterdam, Wed. H. van Kesteren en Zoon, 1817. Pap....

Auction 5
SOLD €100,00
LOT 113
€100,00 - €200,00
De vrouw is de Baas.

This item contains no English description. See the Dutch description: Een geheimzinnige Magtspreuk, verklaard door A. Fokke, Simonsz. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1807. XVI, 160 p.

Auction 5
SOLD €100,00
LOT 114
€80,00 - €140,00
Repertoire des Regles d'Arithmetique A Henri Joseph Grosjean

This item contains no English description. See the Dutch description: Herve, 1806. Handgeschreven boek over rekenkunde met uitleg en voorbeelden. 160 beschreven pagina's. Leergebonden.

Auction 5
SOLD €300,00
LOT 115
€300,00 - €600,00
Trachten, Kunstwerke und Gerathschaften vom fruhen Mittelalter bis Ende des Achtzehnten Jahrhunderts

This item contains no English description. See the Dutch description: - nach gleichzeitigen Originalen von dr. J. H. von Hefner-Alteneck. Frankfurt am Main, Heinrich Keller, oorspr....

Auction 5
SOLD €320,00
LOT 116
€200,00 - €400,00
Kookboek

This item contains no English description. See the Dutch description: Handgeschreven kookboek, Nederlands, ca. 1780. Waarvan 45 pags volledig beschreven. In perkament met leeslinten....

Auction 5
PASSED
LOT 118
€25,00 - €50,00
Resolutie van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael (...) + Aenmerckingen, Door de Heer Commandeur van Gremonville in't Gespreck

Auction 5
PASSED
LOT 119
€60,00 - €100,00
5 Ordonnantiën en publicaties m.b.t. Gelderland

This item contains no English description. See the Dutch description: Ordonnantie van de Landdrost-Ambt van Gelderland m.b.t. weekmarkten, 28 december 1808, 4 pp. + 4 andere.

Auction 5
PASSED
LOT 120
€100,00 - €150,00
11 Ordonnantiën en publicaties m.b.t. Holland, West-Friesland e.a.

This item contains no English description. See the Dutch description: Waarschuwing van de Staten van Holland en West-Friesland m.b.t. fraude omtrent de verkoop van bier, 18 september...

Auction 5
PASSED
LOT 121
€80,00 - €120,00
Div. ordonnantiën en publicaties m.b.t. Utrecht, Noord-Holland e.a.

This item contains no English description. See the Dutch description: Publicatie van de eerste Hollandse Loterij, gepub. in het Frans, 1711, 1 pag. dubbelzijdig + 8 andere.

Auction 5
SOLD €170,00
LOT 122
€150,00 - €300,00
VOC brieven en documenten betreffende H.T.Kruijthof e.a.

This item contains no English description. See the Dutch description: Div. VOC brieven en documenten betreffende o.a. bewijs van betalingen, de aanstelling van H.T.Kruijthof als...

Auction 5
SOLD €60,00
LOT 123
€60,00 - €120,00
Tentoonstelling van Hulpmiddelen voor den Boekhandel

This item contains no English description. See the Dutch description: Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels, gebrs. Binger, Amsterdam 1881. 134 pag. met...

Auction 5
PASSED
LOT 124
€950,00 - €1450,00
Recueil van Verscheyde Placaten, Ordonnantien, Resolutien, (..) betreffende de saacken van den Oorlogh te water en te lande.

This item contains no English description. See the Dutch description: 's Gravenhage, Paulus en Isaac Scheltus, 1722. Verzameling van 92 documenten die verschenen tussen 1590 (Articulbrief...

Auction 5
PASSED
LOT 125
€60,00 - €100,00
MODE

This item contains no English description. See the Dutch description: Aglaja Dames handwerken, A.C.Kruseman, 1851. Geb. VIII, 192,[6] pp. Met 46 (uitklapplaten) met figuren, een...

Auction 5
SOLD €140,00
LOT 126
€125,00 - €250,00
Johan Hubners Drie hondert en drie en dertig geslacht-reken-kundige tafelen

This item contains no English description. See the Dutch description: beneffens de daar toe behorende geslagt-reken-kundige vragen tot verklaring der staatkundige historie. Leyden,...

Auction 5
SOLD €45,00
LOT 127
€45,00 - €90,00
Keizerlijke verdediging van Napoleon de Groote

This item contains no English description. See the Dutch description: Naar het Hoogduitsch, te Amsterdam E. Maaskamp, 1814. 77 pag. 16 x 10 cm.

Auction 5
SOLD €140,00
LOT 128
€50,00 - €100,00
INDONESIE

This item contains no English description. See the Dutch description: Expeditie tegen Atchin. Nieuwe kaart van Sumatra, met een schetskaart van het Tooneel des Oorlogs, genomen...

Auction 5
SOLD €80,00
LOT 129
€80,00 - €140,00
Medisch

This item contains no English description. See the Dutch description: Zwediaur- Traité complet des Maladies Vénéries. Paris, Boadouin, 4e ed. 1801. (4), xx, 451 (2) + (4), 456...

Auction 5
PASSED
LOT 130
€500,00 - €1000,00
Dagboek 1710-1730

This item contains no English description. See the Dutch description: Ca. 320 beschreven p. Op eerste pag.: Gegeven aan Elisabeth van Putten door haar grootmoeder M.D. op 23 december...

Auction 5
SOLD €150,00
LOT 131
€80,00 - €140,00
Stad en Landrecht mitsgaders Ordonnantien en reglementen des Graafschaps Cuylenborg

This item contains no English description. See the Dutch description: Nijmengen, uitg. Henrik Heymans, 1746. 360 (52, bladwijzer) p. In perkamenten band.

Auction 5
PASSED
LOT 132
€50,00 - €100,00
De wezentlykheyd van het ontwerp van Bourg-Fontaine, door de uytvoering betoond.

This item contains no English description. See the Dutch description: Brussel, 1789. 342 p. In leer gebonden.

Auction 5
SOLD €130,00
LOT 133
€130,00 - €260,00
Recht

This item contains no English description. See the Dutch description: Michaelis-Mosaisch Recht, of de ziel der wetten van Moses; (..), door Johann David Michaëlis, hoogleeraar...

Auction 5
SOLD €150,00
LOT 134
€150,00 - €300,00
A. Pels Mengelzangen

This item contains no English description. See the Dutch description: Eerste en Tweede deel, Tweede verbeterde druk, Amsterdam, het Kunstgenootschap, 1717. In perkamenten band...

Auction 5
SOLD €300,00
LOT 135
€150,00 - €300,00
Burgersdijk Dieren I-III

This item contains no English description. See the Dutch description: Leiden, Noothoven van Goor, 1896. 3 vols. Met deels kleurenlith. Volume 1: Zoogdieren , volume 2: Vogels,...

Auction 5
PASSED
LOT 136
€100,00 - €200,00
Groningen

This item contains no English description. See the Dutch description: Ordre waer nae geprocedeert sal werden in Revisie vande Sententien van Lieutenant ende Hooftmannen der Stadt...

Auction 5
SOLD €800,00
LOT 137
€800,00 - €1200,00
Japan

This item contains no English description. See the Dutch description: Denckwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen Gesellschaft in den Vereinigten Niederländern an unterschiedliche...

Auction 5
PASSED
LOT 138
€40,00 - €80,00
Augsburgischer Confesssions-Jubel-Catechismus + In Mekka

This item contains no English description. See the Dutch description: Augsburgischer Confesssions-Jubel-Catechismus, 1730, 104 pp. + In Mekka, Fortfuhrung von Karl Mans Keiseerzahlung...

Auction 5
SOLD €100,00
LOT 139
€60,00 - €120,00
Loterij ijzerfabriek

This item contains no English description. See the Dutch description: Prospectus loterij bankiershuis H. Stattler&Co. waarbij de eerste prijs de grote ijzerfabriek te St.-Laurens...

Auction 5
SOLD €75,00
LOT 140
€75,00 - €150,00
Promotiebul 1835 e.a.

This item contains no English description. See the Dutch description: Promotiebul F.T. van Schaeck, sept. 1835, Leiden e.a., waaronder brieven, ontvangstbewijzen van betalingen,...

Auction 5
SOLD €200,00
LOT 141
€125,00 - €250,00
Handgeschreven documenten 17e en 18e eeuw + lakzegels

This item contains no English description. See the Dutch description: Handgeschreven documenten uit de 17e en 18e eeuw. o.a. kwitanties + lakzegels, o.a. uit Wedde, Groningen,...

Auction 5
PASSED
LOT 142
€100,00 - €200,00
Maandelyksche bertichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden.

This item contains no English description. See the Dutch description: Bestaande uit Redeneeringen, tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den...

Auction 5
SOLD €70,00
LOT 143
€70,00 - €140,00
P.C.Hoofts Nederlandsche Historien

This item contains no English description. See the Dutch description: Seedert ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen Zoon, tot de doodt...

Auction 5
SOLD €110,00
LOT 144
€60,00 - €120,00
Hugo de Groots Nederlandtsche Jaerboeken en Historien

This item contains no English description. See the Dutch description: Amsterdam, Wed. Johan van Someren, Abraham Wolfgangh, Herink en Dirk Boom. 591, (68), 19, (6), 74 p. Frontispiece...

Auction 5
SOLD €100,00
LOT 145
€100,00 - €200,00
Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huys-Houdinghe.

This item contains no English description. See the Dutch description: Vervat in Twee Boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtstaligheydt in de bysondere Huys-ghesinnen....

Auction 5
SOLD €100,00
LOT 146
€100,00 - €220,00
Oeuvres de Salomon Gessner Trauits de L' Allemand

This item contains no English description. See the Dutch description: A Zuric chez l' auteur, 1777. Dl. I & II in 1 band. (10), 184, (13), 190 (1) p. Met 20 deels erotische...

Auction 5
SOLD €80,00
LOT 147
€80,00 - €140,00
De zedelyke en Stichtelyke Gezangen van Jan Luiken.

This item contains no English description. See the Dutch description: Op Nieuws vermeerderd. En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren...

Auction 5
SOLD €370,00
LOT 148
€350,00 - €700,00
Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste, zeer dienstig voor schilders, teekenaars, plaatsnyders, bouwkonstenaars

This item contains no English description. See the Dutch description: Tezamen gesteldt door Henricus Hondius, Amsterdam, Weduwe Josua Ottens. Inleiding (24p.) en 43 platen waarvan...

Auction 5
PASSED
LOT 149
€40,00 - €80,00
F. Kaiser De Sterrenhemel

This item contains no English description. See the Dutch description: Deventer, W. Hulscher G. Jz. 1884-88. 4e dr. 728 + 830 p. In dl. I 10 pag. met figuren van maan, kometen...

Auction 5
SOLD €280,00
LOT 150
€100,00 - €200,00
Hieroglyphica siue Antiqua schemata Gemmarum Anularium

This item contains no English description. See the Dutch description: Patvus, Sebastiani Sari, 1653. Quesita Moralia, Politica, Historica, Medica, Philosophica & Sublimiora,...

Auction 5
SOLD €190,00
LOT 151
€75,00 - €150,00
Verhael-boecken van den Cardinael Bentivoglio

This item contains no English description. See the Dutch description: Vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier, Rotterdam, gedruckt by Joannes Neranus, 1648. (56), 608 p. In perkament.

Auction 5
SOLD €35,00
LOT 152
€35,00 - €70,00
Gedenkboek van Nederlands Moed en Trouw gedurende den Belgischen Opstand

This item contains no English description. See the Dutch description: N. G. van Kampen. Haarlem, Erven François Bohn, 1834. Met 2 platen, kaart ontbreekt. (XL), 640 p.

Auction 5
SOLD €80,00
LOT 153
€100,00 - €200,00
Opticaprenten

This item contains no English description. See the Dutch description: Der Ungluckliche Zufall der beeden Franzosischen Kriegsschiffe genant Quebeck und SAurveillante. Grav. Balth....

Auction 5
SOLD €45,00
LOT 154
€40,00 - €80,00
Kaart Rotterdam

This item contains no English description. See the Dutch description: J. Claus, 1895, P.M. Bazendijk, Rotterdam. 7 x 120 cm. In 15 vlakken gevouwen. In foudraal. Met Lijst der...

Auction 5
SOLD €300,00
LOT 155
€200,00 - €400,00
Atlas Clasique et Universel De Géographie Ancienne et Moderne

This item contains no English description. See the Dutch description: M. Lapie, troisième édition, Paris, 1824. Met 42 handgekl. kaarten, waaronder 8 dubbelpag. Compleet. Leren...

Auction 5
SOLD €330,00
LOT 156
€300,00 - €500,00
Reis door de republiek van Columbia

This item contains no English description. See the Dutch description: -in het jaar 1823; door G. Mollien. Uit het Fransch vertaald door A. Bruggemans. Eerste en tweede deel. Dordrecht,...

Auction 5
SOLD €40,00
LOT 157
€40,00 - €70,00
Herinneringen van een uitstapje naar Brussel in Augustus 1836

This item contains no English description. See the Dutch description: Gorinchem, Jacobus Norduyn. Met grav. Leopold. 83 p. Pap. kaftje.

Auction 5
PASSED
LOT 158
€50,00 - €80,00
Numismatiek

This item contains no English description. See the Dutch description: Bijdragen tot de Penningkunde van Friesland, J. Dirks, H. Brandenburgh, 1843. 50 p. + 2 pag. afb. + Eerste...

Auction 5
PASSED
LOT 159
€100,00 - €200,00
Catalogue d'une riche collection de Tableaux formée par feu Monsieur Gérard van der Pot

This item contains no English description. See the Dutch description: 6 juni 1806. Catalogus Veiling Kabinet Gerard van der Pot. 78 p. opnieuw in band gezet. Gebruikt tijdens...

Auction 5
PASSED
LOT 160
€70,00 - €140,00
De Schatkamer voor Kinderen

This item contains no English description. See the Dutch description: Pierre blanchard. Naar de negende uitgave uit het Fransch vertaald door J.W. Bussingh. met platen. Amsterdam,...

Auction 5
PASSED
LOT 161
€4800,00 - €7000,00
Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae

This item contains no English description. See the Dutch description: Dat is Een Beschryvinge en Eygentlyke Afbeeldinge der Steden en Plaetsen vant loffelyke Eetgenootscap anders...

Auction 5
SOLD €50,00
LOT 162
€50,00 - €80,00
Grondbeginsels der Meetkunde

Auction 5
SOLD €120,00
LOT 163
€120,00 - €240,00
Korte Leevensschets en Afbeeldingen der Graaven van Holland

This item contains no English description. See the Dutch description: -van Dirk de eerste, tot Koning Filip de twede, zynde de laatste, (..), Ludolf Smids, Haarlem, Johannes Marshoorn,...

Auction 5
PASSED
LOT 164
€275,00 - €400,00
Handleiding tot de Kennis van den Sterren-Hemel

This item contains no English description. See the Dutch description: J.E. Bode, naar de derde vermeerderde druk uit het Hoogduitsch vertaalt. Twee Stukken in 1 band. Met afbeeldsels...

Auction 5
SOLD €600,00
LOT 165
€400,00 - €600,00
Cypria

This item contains no English description. See the Dutch description: tot Schrik van haar bondgenooten, en Redding der gestruikelden; ter eerre van de Heelkonst, en tot dienst...

Auction 5
SOLD €1900,00
LOT 167
€500,00 - €1000,00
Austrian Royal House, 19th Century

This item contains no English description. See the Dutch description: Uitgebreide inventaris van Joseph Kranner & Söhne ur roten Rose, linnengoed. Dit bedrijf ontwierp voor...

Auction 5
SOLD €100,00
LOT 169
€100,00 - €150,00
Ansonii Burdigalensis Opera

This item contains no English description. See the Dutch description: Amsterdam Guiljel. Janszoon, 1671. Perkament Klein 8vo. 237 (3) p.

Auction 5
SOLD €200,00
LOT 170
€200,00 - €300,00
Het leven der Doorluchtige Nederlansche en eenige Hoogduitsche Schilders

This item contains no English description. See the Dutch description: Karel van Mander, kunst-schilder, volledig gemaakt door wylen Jacobus de Jongh, eerste en tweede deel, Amsterdam,...

Auction 5
SOLD €240,00
LOT 171
€150,00 - €250,00
Den Lusthof van het cureren der Peerden

This item contains no English description. See the Dutch description: Beschreven door Mr. Jacobus de Smet, Peerde-Meester in Borgerhout buyten de Stadt Antwerpen. Derden Druk...

Auction 5
SOLD €180,00
LOT 172
€175,00 - €325,00
De Gepredistineerde Dief

This item contains no English description. See the Dutch description: Ofte Een Samensprekine gehouden tusschen een Predicant der Calvinus-gesinde ende een Dief die verweten...

Auction 5
SOLD €170,00
LOT 173
€150,00 - €300,00
Woordenboek

This item contains no English description. See the Dutch description: Dialogues en quatre langues, Francoise, Espagnole, Italienne & Allemande. Amsterdam, L. en D. Elzevier,...

Auction 5
SOLD €80,00
LOT 174
€80,00 - €140,00
The Dance of Death

This item contains no English description. See the Dutch description: Exhibited in elegant engravings on wood with a dissertation on the several representations of that subject...

Auction 5
SOLD €100,00
LOT 175
€70,00 - €120,00
Description de la Route en Fer

This item contains no English description. See the Dutch description: A établir d'Anvers a Cologne. Mémoire a l'appui du projet d'in chemin a ornières de Fer, (..), Simons et...

Auction 5
SOLD €600,00
LOT 176
€600,00 - €1000,00
British Fresh-Water Fishes

This item contains no English description. See the Dutch description: Houghton, Rev. William, W. Mackenzie, London, 1879 1e dr. 2 Vols. XXVI, 204 p. Met 41 kleurenlithos, één...

Auction 5
SOLD €800,00
LOT 177
€800,00 - €1200,00
Erasmus (1469?-1536)

This item contains no English description. See the Dutch description: Omnia quam antehac emendatoria. Annotationes Des. Erasmi et Egnatij cognitu dignae. C. Suetonius Tranquillus,...

Auction 5
SOLD €370,00
LOT 178
€350,00 - €600,00
Nederlandse Displegtigheden

This item contains no English description. See the Dutch description: - vertoonende het gebruik, en misbruik aan den dis in het houden van maaltyden en het drinken der gezondheden,...

Auction 5
PASSED
LOT 179
€1000,00 - €2000,00
Het Papieren theater ca. 1850

This item contains no English description. See the Dutch description: Groot kinderthater "Opera", 64 x 59 x 40 cm. Houten theater op verhoging, met stenen versieringen,...

Auction 5
PASSED
LOT 180
€700,00 - €1200,00
Papieren Theater

This item contains no English description. See the Dutch description: Klein theater, ca. 1830, met 6 smalle decorstukken en een achterdecor met aan versozijde andere voorstelling....

Auction 5
PASSED
LOT 181
€600,00 - €1200,00
Papieren Theater: Opéra.

This item contains no English description. See the Dutch description: Papier op hout, 64 x 58 x 44 cm. Frankrijk, ca. 1850. Houten bodem en Enkele wormgaatjes in het front. 4...

Auction 5
PASSED
LOT 182
€350,00 - €700,00
Papieren Theater

This item contains no English description. See the Dutch description: Twee achterdecors met aan versozijde ander decor. 36,5 x 47,5 cm. Rechtzaal, Kerk, Keukeninterieur en Café....

Auction 5
SOLD €100,00
LOT 183
€60,00 - €100,00
China: Beschreven naar de Nieuwste Bronnen

This item contains no English description. See the Dutch description: A. van Otterloo, Amsterdam, gebrs. Kraay, 1861. 392 pag. Linn. band, met papieren opgepl. bandversiering....

Auction 5
SOLD €45,00
LOT 184
€35,00 - €60,00
Papieren Knipsels

This item contains no English description. See the Dutch description: 6 knipsels, waaronder een boekenlegger. deels handgekleurd. Alle voor 1850.

Auction 5
PASSED
LOT 185
€40,00 - €80,00
Waterbouwkunde Bouwtekeningen

This item contains no English description. See the Dutch description: Koninklijke Militaire Academie, ca. 1845. 37 x 50 cm.

Auction 5
SOLD €1400,00
LOT 186
€300,00 - €700,00
Boekbanden - Art Nouveau tekenmap

This item contains no English description. See the Dutch description: Perkamenten Jugendstil tekenmap, florale motieven in rood en groen op wit perkament, ca. 1920. 40 x 30 cm.

Auction 5
SOLD €90,00
LOT 187
€70,00 - €120,00
Jugendstil Lessenaar

This item contains no English description. See the Dutch description: Koperen lessenaar met Jugendstilmotief. 35 x 35 cm. Ca. 1920.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: