Beheer

LOT 161
PASSED

Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae

This item contains no English description. See the Dutch description: Dat is Een Beschryvinge en Eygentlyke Afbeeldinge der Steden en Plaetsen vant loffelyke Eetgenootscap anders Schweitserland, Graubunters, Wallissers en toegehorige plaetsen. Naart leven afgetekent door Matheo Merian, Amsterdam, Cornelis Dankers, 1644. + Een historische beschrijvinge van Svvitser-landt. begrijpende Den Oorsprong van alle haer verbonden, Vicorien, en andere ghedenckwaerdige Gheschiedenissen (..) Beschreven in 't Latijn, door Iosias Simler, van Zurich. En nu in 't Nederduyts uytghegheven by Cornelis Danckaertsz., 1644. 82 p.

Engr. figured title, engr. folding map of Switzerland by Guiljelmus Blaeu after Mercator (42 x 52 cm), 54 large engr. partly doublespread plates and 1 fold-out plate. [4],VI, 48 p. Folio. Contemporary vellum.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: