Beheer

LOT 133
SOLD €130,00

Recht

This item contains no English description. See the Dutch description: Michaelis-Mosaisch Recht, of de ziel der wetten van Moses; (..), door Johann David Michaëlis, hoogleeraar in de wysbegeerte, enz. te Gottingen, Haarlem, J. Bosch, 1772-78. Deel 1-7. Deel 7 bestaande uit byvoegsels en verbeteringen op het mosaïsch recht. Voor aan is geplaatst Een verhandeling over het Offeren van Menschen van Jaco Bryant en achter aan eenige byzonderheden over de oudste geschiedenisse der Paarden en Stoeteryen in Palaestina en de nabuurige landen, inzonderheid Aegypen en Arabien.

Perkamenten rug, met kartonnen platten. (totaal 7)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: