Beheer

LOT 136
PASSED

Groningen

This item contains no English description. See the Dutch description: Ordre waer nae geprocedeert sal werden in Revisie vande Sententien van Lieutenant ende Hooftmannen der Stadt Groningen ende Ommelanden. Weduwe van Edzard Huysman, in sijn leven Provinciale ende Academie boeck drucker, 1655. + Instructie voor Lieutenant ende hooftmannen (..), idem 1654 + Nader Ordre ofte Ampliatie ende correctie van eenige poincten in de instructie voor Lieutenant ende hooftmannen van de Hoghe Justitie (..), idem 1668 + 3 andere. In een band gebonden.

Leren band aan rug wat gebladderd, verder goed.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: