Beheer

LOT 434
PASSED

M.C.Escher: De Nederlandsche bachvereeniging Matthaus Passion op goeden vrijdag in de groote kerk te Naarden

Boekje ter gelegenheid van de Mattheus Passion uitvoering te Naarden in 1952. Met voor de gelegenheid ontworpen voorzijde van M.C.Escher.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: