Beheer

LOT 1819
SOLD €50,00

[Interbellum] Lot with more than 45 mostly ephemeral publications,

various subjects but mostly concerning the long build-up to the Second World War, all in original wrapper, various sizes.

Incl. 1. Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand. Publicatie van het internationaal Van der Lubbe-Comité (Amst., 1933, plates); 2. Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost! (Amst., 1935) 3. Kaj. Andersson. De Vrouw in het Derde Rijk (Amst., 1934, damaged); 4. De buitenlandse politiek van de Sowjetunie. Van monsterverbond tot bondgenootschap, door J. Huijts (Rott., 1939); 5. Het bloed der aarde zingt in Hitlerland, door B.A. Schotel (Baarn, 1939); 6. Christus en Hitler, door H. Boschma. Zesde druk (Lochem, 1933); 7. De Duitsche herbewapening, door J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (The Hague, 1936, plates); 8. Het Engelsche Witboek. Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering Augustus 1939 (The Hague, 1939); 9. Luchtbeschermingsdienst Amsterdam (Amst., 1939); 10. De Duitsche Roman van het Derde Rijk, door J. van Gorp (Brussels, 1935).

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: