Beheer

LOT 1820
PASSED

[Interbellum] Lot with more than 50 mostly ephemeral publications,

all published in the '30s, various subjects, partly politically oriented, all but one in original wrapper (staples removed from spines), various sizes.

Incl.: 1. Europa! Maandblad onder redactie van Mr. J.H. Schultz van Haegen. First volume, No. 1 and 3-5 (Haarlem, Ver. ter Bevordering van de Oprichting der Vereenigde Staten van Europa, 1932, 4 issues. Extremely rare and relevant today); 2. Coudenhove-Kalergi. Paneuropa ABC (Vienna, 1931); 3. De democratische Staat en de niet-democratische partijen. Rede (...) door G. van den Berg (Amst., 1936); 4. Leidraad luchtbeschermingsdienst (Breda, 1931); 5. Donderdag 17 maart 1938. Opening van de tweede Handelsblad-Cineac (Amst., 1938); 6. Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie. Brochure No. 1. Democratie of dictatuur? (n.pl., ca. 1934, rare first edition); 7. Der Vaderen Erfdeel. Strijdblad van de Werkgemeenschap voor Volkskunde. 3e Jaargang No. 3 (Amst., 1938); 8. De vrijmetselarij in de Eerste Kamer (The Hague, 1937); 9. Naar nieuwe welvaart! Tegen dictatuur, vóór de vrijheid, vóór de democratie (Amst., 1936); 10. Ernest Michel. Marianapolis (Groesbeek, 1931, printed in limited edition and signed by the author).

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: