U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

300-406 Oude Boeken - Klassieke literatuur en Varia
Resultaten

veiling / 6 mei 2014 Zitting I
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 370] [371 - 380] [381 - 390] [391 - 400] [401 - 406]
kavel: 300
De Ervarene Paardenkooper
-Eene aanwijzing, om de Paarden te onderzoeken en te beproeven, alle gebreken en slechte hoedanigheden derzelve te erkennen, en ontdekking der kunsten, waardoor de mismaaktheden dezer dieren bedekt worden. Een Hand- en Hulpboekje voor elken Paardenkooper. F.G. Ledeboer, Phil. Doctor en Veearts, Groningen, M. Smit, 1842. (16),95 p. In orig. groen kartonnen band.-

verkocht € 110.00
kavel: 301
[Jan Luiken (1649-1712)] De Onwaardige Wereld
-vertoond in vyftig Zinnebeelden, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke verzen, door Jan Luiken. Amsterdam, wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1710. (6),208,(8) p. In leer geb. met vergulde rand. -

verkocht € 110.00
kavel: 302
Hariadan Barbarossa, groot admiraal van Soliman II
-Toneelspel naar het Fransch door B.A. Fallee. Tweede verbeterde druk, Amsterdam H. van Kesteren, 1812. Met handgekleurde kopergravure van A. Snoek, directeur en eerste acteur van den Hollandschen Schouwburg, Amsterdam. (10), 108 p. In gemarmerd papieren band. -

verkocht € 100.00
kavel: 303
[Boekband]
-Selecta Heroum Spectacula in Amphitheatro Fortitudinis Eleganti Poemate reraesentata. Quibus accesit Samson P. Guilielmi Dondini, Societatis Jesu. Köln, Henricus Rommerskichen, ca. 1700. 105 p. 8vo. In (laat?)middeleeuws vellum bandje met handgeschreven tekst.-

verkocht € 190.00
kavel: 304
[Recht] Het Staats-Recht der Vereenigde Nederlanden
-vertoond volgens de Geschiedenissen der Stad Groningen (in twee delen), S.H. Idsinga. Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1758 en 1765.-

verkocht € 70.00
kavel: 305
[Historie] Verkorte Geschiedenis des Vaderlands,
-van de vroegste tijden tot op de tegenwoordige dagen, T. Knuivers, Groningen, T. Oomkens, 1848-

verkocht € 80.00
kavel: 306
[Historie] De Pilaren, en de Peerlen van Groningen;
-Tractaet, betoonende waer op de Welvaart van die Stadt is staende (...) Bernard Alting, Groningen, Johannes van Velsen, 1710, 2 deeltjes in een boek, zeldzaam.-

verkocht € 70.00
kavel: 307
[Historie] Hollandse Jaar-Boeken of Rijm-Kronijk van Melis Stoke.
-Behelsende de Geschiedenissen des Lands (...) met de Afbeeldingen van alle de Hollandse Graven (...) Cornelis van Alkemade, Leyden, Johannes du Vivie en Isaak Severinus, 1699.-

verkocht € 120.00
kavel: 308
[Historie] Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen
-door Mr. J.C. de Jonge, 6 delen in 8 banden-

verkocht € 90.00
kavel: 309
Christophe Plantin
-Imprimeur Anversois, Max Rooses, Anvers, Jos. Maes, 1883.-

verkocht € 100.00
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 370] [371 - 380] [381 - 390] [391 - 400] [401 - 406]