U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

820-986 Topography: The Netherlands
Resultaten

veiling / Auction 25. Session IV. Topography, Cartography, Indonesia, Asian Arts, Graphic and Fine Arts
[820 - 830] [831 - 840] [841 - 850] [851 - 860] [861 - 870] [871 - 882] [883 - 892] [893 - 902] [903 - 913] [914 - 923] [924 - 933] [934 - 943] [944 - 953] [954 - 963] [964 - 973] [974 - 983] [984 - 986]
kavel: 831
[Delft. Boitet] Beschryving der stadt Delft
-behelzende een zeer naauwkeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeldzaamheden. (...) door verscheidene liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden. Delft, Reinier Boitet, 1729. Allegorical frontispiece and full-page dedicatory engraving to the mayors of the city of Delft, 18 engraved (folding) plates incl. the engraved seals of the city. 19th-century half leather, folio.-
€ 150 - € 300
kavel: 832
[Delft. Boitet] Beschryving der stadt Delft
-behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens derzelver voorregten, handvesten, previlegien, en regeeringsvorm. Alles 't zamengestelt en getrokken uit oude handtschriften, memorien, en brieven, en met zeer veele echte bewysstukken (te vooren noit gedrukt) bevestigt: door verscheide liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden. Delft, R. Boitet, 1729, complex (occasionally erroneous) pagination: (24),132,(43),132-563,564 (23x this page number),565-804,(14) p., with engraved frontispiece, dedication, fine large folding profile (width 124 cm), 2 large folding plans (1x strengthened on folds), 17 double-p. plates and 1 other plate (all according to binder's index), contemporary blinstamped vellum, folio.-

verkocht € 800.00
kavel: 833
[Delft. Boitet] Beschryving der stadt Delft
-behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens derzelver voorregten, handvesten, previlegien en regeeringsvorm (…). Delft, R. Boitet, 1729. (24),804,(14) pp. Engraved frontispiece, title printed in red and black with vignette, dedicatory engraving, 2 folding plans, 1 engraving depicting seals and 5 engraved views by C. Decker after P. Smith. Half leather with gilt back, folio.-

verkocht € 140.00
kavel: 834
[Delft. Van Bleyswijck] Beschryvinge der stad Delft
-Betreffende des selfs Situatie, Oorsprong en Ouderdom, Opkomst en Voortgangh, vermeerdering (...) tot bericht, ende gerief van alle so tegenwoordige als nakomende burgeren der selver stad. Dirck van Bleyswijck. Delft, Arnold Bon, 1667. (28), 891, (73) p. Engraved frontispiece, 34 engraved plates (mostly double-page, some folding). Rebound in halfleather, original vellum backstrip added.-

verkocht € 280.00
kavel: 835
[Delft. Van Bleyswijck] Beschryvinge der stadt Delft
-Betreffende des selfs situatie, oorsprong, en ouderdom, opkomst en voortgangh (...) voor-af met een korte beschrijvinge van Delflandt, de steden, dorpen en heerlijcke huysen daer onder gelegen (...) tot bericht, nut, gerief van alle soo tegenwoordige als nakomende burgeren der selver stad. Dirck van Bleyswijck, Everts-zoon. Delft, Arnold Bon, 1667. (23), 891, (72) pp. Engraved frontispiece, 30 steel-engraved plates (mostly double-page, some folding) including the seals of the city of Delft, and large folding table in the appendix. Vellum, 4to + 3 loose engravings from Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, vol. 4, 1742.-

verkocht € 320.00
kavel: 836
[Delft. Van Bleyswijck] Beschryvinge der stadt Delft
-betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, opkomst en voortgangh, vermeerderinge van vryheydt en jurisdictie, domeynen en heerlijckheden, midtsgaders de stichtingen van alle hare publijcke gebouwen, ende wel insonderheyt de so menigvuldige kercken, kapellen, kloosteren, en andere kerckelijcke gestichten van outs aldaer geweest (...). By een gebragt ende beschreven door Dirck van Bleyswijck (...). Delft, A. Bon, 1667/ 1680, 2 parts w. continuous pagination in 1 vol., (24),486,(36); (2),487-891,(37) p., with engr. frontispiece by G. Wingendorp and 34 views and plates by C. Decker (w. address of P. Smith) (for the greater part (large) folding), loosely inserted EXTRA portrait of St. Joost (opposite p. 356), contemp. vellum lettered in manuscript on spine, 4to.-

verkocht € 950.00
kavel: 837
[Den Bosch. Guicciardini] T's Hertogenbosch
-Bird's-eye view of 's-Hertogenbosch from Guicciardini. Descrittione di tutti Paesi Bassi. Amsterdam, J. Blaeu, 1612. Handcoloured. 2 coats of arms and title in banner. 24 x 32 cm. Middle fold as issued. In passe-partout.-

verkocht € 80.00
kavel: 838
[Den Bosch. Heinsius] Dan Heinsii rerum ad Sylvam-Ducis
-atque alibi in Belgio avt a Belgis anno 1629 gestarum Historia Cum Privilegio. Daniel Heinsius. Leiden, Elzevier, 1631. Small folio, vellum, illus. frontispiece with title, various scenes, ships and coat of arms. (10),143 pp. + index and complete with 10 engravings (mostly maps, partly folding), not always bound in the right place as called for, see index of the maps at the front. Spine discoloured, boards rubbed, name and stamps on frontispiece.-

verkocht € 550.00
kavel: 839
[Den Bosch. Heinsius] Dan Heinsii rerum ad Sylvam-Ducis
-atque alibi in Belgio avt a Belgis anno 1629 gestarum Historia Cum Privilegio. Daniel Heinsius. Leiden, Elzevier, 1631. Bound with: Grollae Obsidio cum annexis anni 1627. Hugo Grotius. Amsterdam, Willem Blaeu, 1629. Small folio, vellum, illus. frontispiece with title, various scenes, ships and coat of arms. (10),141=143,(16) pp. + index and complete with 10 engravings (mostly maps, partly folding), not always bound in the right place as called for, see index of the maps at the front. The bound-along work with title and sm. vignette, 25,(1),(1) pp. and 5 maps, partly folding. Front board with discolouration upper right, bookplate and various leaves (water)stained, else good.-

verkocht € 750.00
kavel: 840
[Den Bosch. Van de Velde Honselaar] Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt
-en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte beschryvinge der steden en dorpen onder dat bisdom; mitsgaders fundatien der geestelyke gebouwen, kerken, abdyen, en kloosters van tydt tot tydt aldaar gesticht. Met de leevens gevallen der bischoppen en andere geleerde mannen, hun verblyv aldaar gehouden of geboren benevens de capittelen van canoniken, vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met oorspronkelyke giften, voorrechten, brieven, diplomaas enz. [Jan van de Velde Honselaar]. Leiden, Pieter de Does, Fr. Zoon, Johannes Delbeek & Willem Boot, 1749. Leather, (14),675 pp. + index. Complete with several folding maps and prints and several woodcut coats of arms in the text.-
€ 150 - € 300
[820 - 830] [831 - 840] [841 - 850] [851 - 860] [861 - 870] [871 - 882] [883 - 892] [893 - 902] [903 - 913] [914 - 923] [924 - 933] [934 - 943] [944 - 953] [954 - 963] [964 - 973] [974 - 983] [984 - 986]