U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

342-601 Old Books 17th-19th Century
Resultaten

veiling / Auction 26 Session I. Children's books, Paper Toys, School Plates, Literature, Manuscripts, Old Books
[342 - 351] [352 - 368] [369 - 378] [379 - 388] [389 - 398] [399 - 408] [409 - 418] [419 - 428] [429 - 438] [439 - 448] [449 - 458] [459 - 468] [469 - 478] [479 - 488] [489 - 498] [499 - 508] [509 - 518] [519 - 528] [529 - 538] [539 - 548] [549 - 558] [559 - 568] [569 - 579] [580 - 589] [590 - 599] [600 - 601]
kavel: 352
[History] Tweejaerige geschiedenissen, voorgevallen in de jaeren MDCLXXIV en MDCLXXV,
-met byvoeging van authentijke stukken, onpartijdiglijk beschreven door V.T.V. [= Geraert Brandt de Jonge]: Konnende dienen tot een vervolg van 't Ontroerde Nederlandt, van de jaeren 1672 en 1673. Amsterdam, J. van Someren etc., 1678.-
€ 200 - € 400
kavel: 353
[J. van der Groen] 't Vermakelyck Landt-Leven
-[3 parts in one vol.] (1) Den Nederlandsen Hovenier, Zijnde het 1. deel van het vermakelyk Land-leven. Beschrijvende alderhande Princelijke en Heerlijke Lust-hoven en Hof-steden, en hoe men de selve, met veelderley uytnemende boomen; bloemen en kruyden, kan beplanten, bezayen en vercieren. J. van der Groen. Hovenier van sijn Doorluchtige Hoogheyd, den Heere Prince van Orangien, &c. Amsterdam, Wed. Gijsbert de Groot, 1699.-

verkocht € 600.00
kavel: 354
Dirk Donckers Klippel veerskens. In den griel geworpen
-Om by den lezer voor tijdkorting, 't bevalligst uyt te vinden. Gouda, K. Dyvoort, 1680 (dated in the colophon at the end), (4),163,(1) p., woodcut coat of arms of Gouda on title p., contemp. panelled vellum, sm. 8vo (very fine copy).-

verkocht € 500.00
kavel: 355
[Architecture. Woodworking] Volledig kappenboek
-bevattende de zamenstellingen van de meest verschillende vormen van kappen welke van hout vervaardigd kunnen worden. M. Winter. Bewerkt door P.D. Scheffelaar. Gorinchem. A. van der Mast. 1856. Small folio, half-cloth. Blue engraved title with vignette, 46,(2) pp. and complete with 56 folding plates (steel engravings). Name on title in hs.-

verkocht € 150.00
kavel: 356
Le machine. Volume nuovo et di molto artificio
-da fare effetti maravigliosi tanto spirituali quanto di animale operatione, arichito di bellisime figure con le dichiarationi a ciascuna di esse in lingua volgare et Latina (...). Del Sig. Giovanni Branca cittadino Romano, ingeniero & architetto della Sta. Casa di Loreto. Rome, Giacomo Mascardi for Giacomo Marcucci, 1629, (3),40; 14; 23 lvs., w. engr. title-p. incorporating the figures of Vitruvius and and Archimedes, and 77 full-p. woodcut illustrations, numbered in letterpress with Roman numbers corresponding with the numbering of the lvs. 1-40, 1-14 and 1-23, contemp. Italian limp vellum with old manuscript title on spine, 4to.-
€ 7000 - € 14000
kavel: 364
[Fables] Fabelen van J. de la Fontaine
-in Nederduitsche vaerzen overgebracht door J. Nomsz. J. de la Fontaine. Amsterdam, Allart en Holtrop, 1786. 5 vols. Engraved frontispiece, 275 full-page engravings. Uniform half calf, profusely gilt spines with red and green morocco letterp. and vol. labels, 8vo.-

verkocht € 190.00
kavel: 365
[Binding. Bible] Het nieuwe testament
-Of, alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus. Including the Boek der Psalmen. Nederlandsche Bijbel Compagnie. Amsterdam/Haarlem, J. Brandt and P. Proost/J. Enschedé, 1851. Very fine tortoise shell binding with 14 carat solid gold clasp with engraved floral motive, 19th-century goldmark and gold hinges.-

verkocht € 860.00
kavel: 366
[Bindings. Bible] Biblia, dat is de gantsche H. schrifture,
-vervattende alle de canonijke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Dordrecht, P. Keur, 1720-23. 3 parts in 1 vol. Contemp. black shagreen, embossed with tooled silver clasps and catches, silver cornerpieces, large silver centrepieces and a silver chain attached to catches on the upper edge.-

verkocht € 1500.00
kavel: 367
[Ethnology] De volken van den aardbodem,
-volgens hunne afstamming, verwantschap en eigendommelijkheden in regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten en kleederdragt. Hendrik Berghaus. Gorinchem, J. Noorduyn en zn., 1854. 2 vols. 476; xviii, (1 blank), 360 pp. Complete with all 120 very brightly coloured lithogr. plates. Uniform blue cloth with illustrative gilt decorations on boards, gilt spines with title, large 8vo.-

verkocht € 200.00
kavel: 368
[Jacob Cats] Alle de wercken, soo oude als nieuwe,
-van den Heer Jacob Cats (...). De laatste druk. Hier komen noch by des dichters Gedachten op Slaapeloose Nachten, nevens zijn gansche Twee en Tachtig-Jarig Leven. Amsterdam/Utrecht, Daniel vanden Dalen, François Halma, Wed. A. van Someren & J. and Wilhem vande Water, 1700.-
€ 600 - € 900
[342 - 351] [352 - 368] [369 - 378] [379 - 388] [389 - 398] [399 - 408] [409 - 418] [419 - 428] [429 - 438] [439 - 448] [449 - 458] [459 - 468] [469 - 478] [479 - 488] [489 - 498] [499 - 508] [509 - 518] [519 - 528] [529 - 538] [539 - 548] [549 - 558] [559 - 568] [569 - 579] [580 - 589] [590 - 599] [600 - 601]