U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

342-601 Old Books 17th-19th Century
Resultaten

veiling / Auction 26 Session I. Children's books, Paper Toys, School Plates, Literature, Manuscripts, Old Books
[342 - 351] [352 - 368] [369 - 378] [379 - 388] [389 - 398] [399 - 408] [409 - 418] [419 - 428] [429 - 438] [439 - 448] [449 - 458] [459 - 468] [469 - 478] [479 - 488] [489 - 498] [499 - 508] [509 - 518] [519 - 528] [529 - 538] [539 - 548] [549 - 558] [559 - 568] [569 - 579] [580 - 589] [590 - 599] [600 - 601]
kavel: 429
[Emblemata] Stichtelyke zinnebeelden,
-gepast op deugden en ondeugden, in LVII tafereelen (...) En verrykt met de bygedichten van Juffr. Gezine Brit. A. Houbraken. Amsterdam, Willem Barents, 1723. (20), 251, (9) pp. Engr. frontispiece, engr. title vignette and 57 circular emblems. Calf, ribbed spine with gilt fleurons, 8vo.-

verkocht € 140.00
kavel: 430
[House of Orange] Den herstelden prins tot stadt-houder ende capiteyn generaal
-vande Vereenighde Nederlanden, (...). (C. Huygens). Amsterdam, Joan Cyprianus, 1663. Bound with: Apologie ofte verantwoordinge van den ondienst der Stadt. (J. Uytenhage de Mist). Idem. (16), 122, (4), 1 blank, (15), 335 pp. Vellum, ms. title on spine, 8vo. Rare anti-Stadtholder treatise against Prince William III.-

verkocht € 260.00
kavel: 431
Batavia Sacra, sive res gestae apostolicorum virorum
-Qui fidem Bataviae primi intulerunt in duas partes divisa. Brussels, F. Foppens, 1714. (38), 251, (2), 536 pp. With engr. frontispiece by F. Bleiswyck, and 74 engr. ills. in the text depicting saints, seated bishops, coats of arms, churches and abbeys, 1 folding leaf with an engr. plan of the Haarlem church. Full calf, richly gilt spine with gilt letterp., folio.-

verkocht € 90.00
kavel: 432
[Mennonites. Extra illustrations] Geschiedenis Dier Christenen,
-welke in de Vereen. Nederlanden onder de Protestanten Mennoniten genaamd worden (...) waar by noch komt een naukeurig onderzoek wegens de oudheid van de doop der jooden-genooten onder de jooden. H. Schyn. Amsterdam, Kornelis de Wit, 1743-1745. 3 vols. CLXI, (14), 418, (9); XXVII, (5), 683; XVIII, (2), 519, (5) pp. Vol. 1-2 with identical frontispiece, vol. 1 with the portrait of the author, 5 folding plates, 29 full-page portraits and 19 extra portraits in vol. 3. Contemp. vellum, vol. 2 with blind-tooling, manuscript title on spine, 8vo.-

verkocht € 220.00
kavel: 433
[Wine] Bacchus wonder-wercken: waer in het recht gebruyck en misbruyck des wijns,
-door verscheyden vermaecklijcke eerlijcke en leerlijcke historien wort afgebeeld (...) Hier is by-gevoeght de suyp-stad, of dronkerts leven (...). D.P. Pers. Amsterdam, Dirck Pietersz., 1628. 2 parts in 1 vol. (8), 140 pp. Engr. title vignette, 4 half-p. engr. ills. Rebound in modern half leather, marbled paper over boards, 4to.-

verkocht € 220.00
kavel: 434
Lucretia ofte het beeld der eerbaerheydt;
-waer in de handelinge van Sextus Tarquinius en de weygeringhe van de Romeynsche edele juffrou Lucretia, hare verkrachtinghe, versuchtinghe en droeve dood strichtelijcken te lesen is. Theod. P. Pers. Amsterdam, Dirck Pietersz.,1624. (12), 81, (3) pp. Engr. title vignette and 3 engraved half-page ills. Bound with: Ionas de Straf-Prediker: van Gode afgesonden, om die van Ninive tot boete ende beteringe des levens op te wecken. Idem. Amsterdam, Dirck Pietersz., 1623. (8), 88, (4) pp. Fine woodcut initials, 3 circular engr. ills. in the text. Half calf, gilt spine, 4to.-

verkocht € 100.00
kavel: 435
[Numismatics] Roomsche mogentheyt, of naeuwkeurige beschryving,
-van de magt en heerschappy der oude Roomse keizeren. (...) zo van de toestand dezer landen ten tyden van die keizers, als van hunne kerk-zeeden in de Roomse kerk overgebragt. Joachim Oudaan. Gouda, Lucas Kloppenburg, 1706. (26), 585, (17) pp. Engraved frontispiece, 114 numismatical engraved plates and 7 full-page engravings. Mottled calf, profusely gilt spine with gilt letterp., 4to. -

verkocht € 80.00
kavel: 436
[Pamphlet] t'Verloste Nederland van het Spaense, en Franse jok
-Door het wijs, en voorsichtigh beleyt van loffelijcke princen van Oranje, ofte een kort-vertoogh hoe dat Nederland uyt die diepte van haere ellene opgehaelt, en van veele oorlogs-plaegen verlost sijnde (...) en laetste gesproockene woorden der vier voorgaende princen. The Hague, Hermanus Groenhouts, 1690. 55 pp. Small woodcut title vignette, woodcut initial and endpiece. Rebound in modern half leather with marbled boards, 4to.-
€ 80 - € 150
kavel: 437
[Prize binding. Groningen] Maronis opera
-Cum annotationibus Johannis Min-Ellii. P. Virgilii. Rotterdam, Regneri Leers, 1704. (21), 664, (28) pp. Gilt panelled vellum with acorn cornerpieces, coat of arms of Groningen on boards, 12mo. Engr. frontispiece (from the 1697 ed.), prize for Alberto Stephano Greven, 1714, in red and black on front endpaper.-

verkocht € 300.00
kavel: 438
Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture
-Dordrecht, 1785. Bound with: Het Nieuwe Testament. Amsterdam, J. Ratelband/ J Bouwer, 1785; Het boek der psalmen. Ibid., 1786; Catechismus. Engraved title-page, numerous full page engr. ills. Black leather, silver embossed centrepieces on boards depicting Moses and the Ten Commandments and probably John the Baptist, the 4 catches showing the 4 evangelists. Inside of clasps with engraving "B.P. Kuypers, anno 1787". Flyleaf with ms. owners' mark. -

verkocht € 400.00
[342 - 351] [352 - 368] [369 - 378] [379 - 388] [389 - 398] [399 - 408] [409 - 418] [419 - 428] [429 - 438] [439 - 448] [449 - 458] [459 - 468] [469 - 478] [479 - 488] [489 - 498] [499 - 508] [509 - 518] [519 - 528] [529 - 538] [539 - 548] [549 - 558] [559 - 568] [569 - 579] [580 - 589] [590 - 599] [600 - 601]