U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-187 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 28 maart 2011
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]
kavel: 100
Ansichtkaarten Japan
-Ca. 1900. 60 kaarten. Grotendeels ingekleurde foto's met straattaferelen, bezienswaardigheden en mensen. -

verkocht € 110.00
kavel: 101
Drenthe
-Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. Dl. XXXIII. Behelzendende de beschryving der Vereenigde Nederlanden en wel in byzonder van Drenthe. Met eene kaart en twee printverbeeldingen versierd Amsterdam, J. de Groot, 1795. 436 pp., incl. 2 platen en kaart van Drenthe door J. van Jagen. -

verkocht € 130.00
kavel: 102
Drenthe
-Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten der Provintien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae, (..) Mitsgaders een korte beschrijvinge der Stadt, des Casteels en der heelickheyt Covorden. Johan Picardt, Amsterdam, Tymon Houthaak. Met koopere Platen verciert. 1660. -

verkocht € 360.00
kavel: 103
Silures de Suriname
-P. Bleeker, Natuurkundige verhandelingen van de Holl. maatsch. der wetenschappen te Haarlem. Tweede Verzameling, XXe deel. 104 pp. met 16 (kleuren)litho's van vissen. Ingebonden met en voorafgegaan door "Description de quelques especes de Cobitioides et de cyprinoides de Ceylan", 22 pp. met 4 gelith. kl. platen. Gebroch. in blinde papieren blauwe band. -
€ 100 - € 200
kavel: 104
Stoy Chodowiecki Prenten Encyclopedie
-1780-1784. 99 van 100 prenten met daarop huiselijke, bijbelsche, geschiedkundige taferelen, evenals geografische kaarten waaronder een wereldkaart, spelen, landschap, biologie etc. Gravures van Daniel Nicolaus Chodowiecki (1726 - 1801), zijn broer Gottfried, Johann Rudolf Schellenberg, Johan Georg Penzel, Johann Friedrich Schleuen e.a. Een van de topogr. kaarten, nr. XLI ontbreekt, nummer XL is licht aangevreten aan onderzijde. Verder is de reeks compleet t/m kaartnummer 96. -

verkocht € 2000.00
kavel: 105
Höttinger Kunstvuurwerken
-Alkmaar, P. Kluitman, ca. 1890. (8), 190 p. De vervaardiging van Kunstvuurwerken ter opluistering van openbare en bijzondere feesten. Met 3 (uitslaande) Platen, bevattende 55 afbeeldingen. Naar de negende Hoogduitsche Uitgave van Ferdinand Höttinger, Vuurwerkmaker te Weenen.-

verkocht € 90.00
kavel: 106
Groot-Algemeen Apothekers Woordenboek in twee delen.
-Vervattende de voorschriften der samengestelde geneesmiddelen, die in alle bekende dipensatorien worden gevonden uit meer dan LXXX zoo oude als nieuwe Artsenyboeken. Kornelis Elzevier, Amsterdam, H. Gartman, W. Vermandel en J.W. Smit, 1790. Incl. titelplaat door Wed. S. Schouten en Zn, en Gerrit de Groot, 1754. (26), 1105 + 966 p. -

verkocht € 260.00
kavel: 107
Maandelyksche berichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden.
-Bestaande uit Redeneeringen, tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1722. 6 dln. in één perkamenten band. (8), 830, 12 p. -
€ 120 - € 240
kavel: 108
Theatrum Machinarum universale;
-of Keurige Verzameling van verscheidene grote en zeer fraaie Waterwerken, Schutsluizen, Waterkeringen, Ophaal-en Draaibruggen. Met hare Gronden, Opstallen en Doorgesnedens. Tileman van der Horst; I Deel., 1757. + Jacob Polley, II Deel, 1774. Amsterdam, Petrus Schenk en Zoon. Met wapenschilden van Beemster-Landt en een schild opgedragen aan Dirk Alewijn e.a. + 25 (I), 24 (II) (uitslaande) platen + 6 uitvouwpl. over sluizen. -
€ 1000 - € 2000
kavel: 109
Korte Geschiedenis der Stad Zwolle
-In leeslesjes voor de jeugd. Met een Topografisch kaartje; door J.A. Oostkamp, Zwolle, J.L. Zeehuisen, 1817. 133 (3) p. Leren rug. Met handgekl. uitkl. kaartje Zwolle - en prent met daarop De drie onderscheidene Zonnestanden, voor de Stad Zwolle.-

verkocht € 140.00
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]