U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-187 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 28 maart 2011
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]
kavel: 110
De Rijn, in afbeeldingen en tafereelen geschetst.
- De Boven-Rijn + Beneden-Rijn, in afbeeldingen en tafereelen geschetst. C.P.E. Robid‚ Van der Aa. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, ca. 1840. 2 vols. 187; 170, (1) p. 2 versch. staalgrav. titelpag., 65 en 72 staalgravures, 1 leporello en 1 uitvouwkaart. -

verkocht € 260.00
kavel: 111
Mosses from the Weald of Kent 1885
-Herbarium van mossoorten, per soort in bloemvorm versiert. Met handgemaakt exlibris uit mos, datering januari 1885. Album van leer, met metalen sluiting.-
€ 300 - € 500
kavel: 112
Paulowna, of het ongelukkige meisje in de Grafgewelven onder het Brandende Moscou
-Naar het Hoogduitsch van Heinrich Muller, in 2 delen, Amsterdam, Wed. H. van Kesteren en Zoon, 1817. Pap. band, rug gerest. 324 (4) + 288 p. - en Alexander Keizer aller Russen in drie zangen door Adam Simons, s Gravenhage, Johannes Allart, 1840. -

verkocht € 45.00
kavel: 113
De vrouw is de Baas.
-Een geheimzinnige Magtspreuk, verklaard door A. Fokke, Simonsz. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1807. XVI, 160 p. -

verkocht € 100.00
kavel: 114
Repertoire des Regles d'Arithmetique A Henri Joseph Grosjean
-Herve, 1806. Handgeschreven boek over rekenkunde met uitleg en voorbeelden. 160 beschreven pagina's. Leergebonden. -

verkocht € 100.00
kavel: 115
Trachten, Kunstwerke und Geräthschaften vom fruhen Mittelalter bis Ende des Achtzehnten Jahrhunderts
-- nach gleichzeitigen Originalen von dr. J. H. von Hefner-Alteneck. Frankfurt am Main, Heinrich Keller, oorspr. uitg. 1879-1889. 2e dr. Karl Wieseman, 1920, dl. 7 en 10 in 1e dr. Compleet in 10 dln. met in totaal 720 chromolithos.-

verkocht € 300.00
kavel: 116
Kookboek
-Handgeschreven kookboek, Nederlands, ca. 1780. Waarvan 45 pags volledig beschreven. In perkament met leeslinten. + klein toegevoegd handgeschr. kookboekje, 12 pag. -

verkocht € 320.00
kavel: 118
Resolutie van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael (...) + Aenmerckingen, Door de Heer Commandeur van Gremonville in't Gespreck
-Resolutie van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, Raeckende 't poinct van Secretesse op de Conferentien met de Uytheemsche Ministers te houden. In dato den 2. Maart, 1684. 4 uitvouwb. pagina's. + Aenmerckingen op de Aenspraeck van de Commandeur van Gremonville, In de Raedt van State van Syn Keyserlycke Majesteyt te Wenen gedaen. Uyt het Fransch vertaelt. Amsterdam, 1673. Gelijmd geb. met harde kartonnen kaft. 32 p. -
€ 25 - € 50
kavel: 119
5 Ordonnantiën en publicaties m.b.t. Gelderland
-Ordonnantie van de Landdrost-Ambt van Gelderland m.b.t. weekmarkten, 28 december 1808, 4 p. + 4 andere. -
€ 60 - € 100
kavel: 120
11 Ordonnantiën en publicaties m.b.t. Holland, West-Friesland e.a.
-Waarschuwing van de Staten van Holland en West-Friesland m.b.t. fraude omtrent de verkoop van bier, 18 september 1711, 1 pag. + 10 andere.-
€ 100 - € 150
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]