U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-187 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 28 maart 2011
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]
kavel: 121
Div. ordonnantiën en publicaties m.b.t. Utrecht, Noord-Holland e.a.
-Publicatie van de eerste Hollandse Loterij, gepub. in het Frans, 1711, 1 pag. dubbelzijdig + 8 andere.-
€ 80 - € 120
kavel: 122
VOC brieven en documenten betreffende H.F. Kruijthof e.a.
-Div. VOC brieven en documenten betreffende o.a. bewijs van betalingen, de aanstelling van H.F. Kruijthof als onderkoopman en de verdeling van zijn bezit na zijn overlijden, waarvan één met origineel lakstempel. 1798-1817.-

verkocht € 170.00
kavel: 123
Tentoonstelling van Hulpmiddelen voor den Boekhandel
-Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels, gebrs. Binger, Amsterdam 1881. 134 pag. met veel paginagrote boekadvertenties. -

verkocht € 60.00
kavel: 124
Recueil van Verscheyde Placaten, Ordonnantien, Resolutien, (..) betreffende de saacken van den Oorlogh te water en te lande.
-'s Gravenhage, Paulus en Isaac Scheltus, 1722. Verzameling van 92 documenten die verschenen tussen 1590 (Articulbrief ofte ordonnantie op de Discipline Militaire) en 1716 (Nadere ordre en reglement voor de militie van den Staat der Vereenighde Nederlanden). In perkam. bnd. met 2 bindlinten. -
€ 950 - € 1450
kavel: 125
MODE
-Aglaja Dames handwerken, A.C. Kruseman, 1851. Geb. VIII, 192,[6] pp. Met 46 (uitklapplaten) met figuren, een kl. patroonplaat uitgevoerd door Lajou te Parijs - en 12 kleurenlith. uit het tijdschrift Mode de Paris. -
€ 60 - € 100
kavel: 126
Johan Hubners Drie hondert en drie en dertig geslacht-reken-kundige tafelen
-Beneffens de daar toe behorende geslagt-reken-kundige vragen tot verklaring der staatkundige historie. Leyden, Dirk Haak 1722-1729. Dl. I en II. In volperkamenten bnd. -

verkocht € 140.00
kavel: 127
Keizerlijke verdediging van Napoleon de Groote
-Naar het Hoogduitsch, te Amsterdam E. Maaskamp, 1814. 77 pag. 16 x 10 cm. -

verkocht € 45.00
kavel: 128
INDONESIE
-Expeditie tegen Atchin. Nieuwe kaart van Sumatra, met een schetskaart van het Tooneel des Oorlogs, genomen aan boord van een Z.a. oorlogschepen voor Atchin, en een schets van den Kraton van den Sultan van Atchin, door een inlandsche gids vervaardigd. A.W. Jung, lith. v. Emrik & Binger. Uitgave J. Voltelen, Arnhem, 1873.-

verkocht € 140.00
kavel: 129
Medisch
-Zwediaur- Traité complet des Maladies Vénéries. Paris, Boadouin, 4e ed. 1801. (4), xx, 451 (2) + (4), 456 p. Leren rug, gemarmerde platten.-

verkocht € 80.00
kavel: 130
Dagboek ca. 1710-1730
-Ca. 320 beschreven pag. Op eerste pag.: Gegeven aan Elisabeth van Putten door haar grootmoeder M.D. op 23 december 1773. Waarschijnlijk eerder in de familie doorgegeven, daar dateringen in het boek een halve eeuw eerder zijn; 1713, 1720, 1730 etc. Ondertekend met initialen M.D. - Maria Deckers, getrouwd met Nicolaes Jacobszn Boutkan (1659-1723) en moeder van Elisabeth Boutkan. Deze was getrouwd met Joannes van Putten (1698-1760). Met brieven naar haar nicht, geliefde en kennissen, Christelijk georiënteerde overpeinzingen, fragmenten uit Johannes Luijken en Kerkliederen - al dan niet van nieuwe teksten voorzien. In net schrift beschreven. -
€ 500 - € 1000
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]