U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-187 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 28 maart 2011
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]
kavel: 141
Handgeschreven documenten 17e en 18e eeuw + lakzegels
-Handgeschreven documenten uit de 17e en 18e eeuw. o.a. kwitanties + lakzegels, o.a. uit Wedde, Groningen, 1827 (gebroken) en een lakzegel van Hero ten Camp, 1725 (?), gaaf. In stevige houten doos. -

verkocht € 200.00
kavel: 142
Maandelyksche bertichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden.
-Bestaande uit Redeneeringen, tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1722. 6 dln. in één perkamenten band. Januari -juni 1732 764, 4 p. -
€ 100 - € 200
kavel: 143
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
-Seedert ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het Vervolgh Tot het einde der Landtvooghdye des Graaven van Leicester. Derde druk. Amsterdam, Johan an Someren, Abraham Wolfgang, Henrik en Dirk Boom, 1677. Folio, (20), 1242, (40) p. Zonder prenten. -

verkocht € 70.00
kavel: 144
Hugo de Groots Nederlandtsche Jaerboeken en Historien
-Amsterdam, Wed. Johan van Someren, Abraham Wolfgangh, Herink en Dirk Boom. Waarin ingebonden "Beleegeringh der stadt Grol (...) der jaers 1627" en "Verhandelingh van de oudtheit der Batavische nu Hollandtsche Republyke", 591, (68), 19, (6), 74 p. Frontispiece en 6 van 27 dubbele platen aanwezig. In perkamenten band. -

verkocht € 110.00
kavel: 145
Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huys-Houdinghe.
-Vervat in Twee Boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtstaligheydt in de bysondere Huys-ghesinnen. (..) Petrus Wittewrongel, Amsterdam, Wed. Marten Jansz. Brant, en Abrahm van den Burgh, 1661. (96), 840 p. Kopergegrav. frontisp. In perkamenten band.-

verkocht € 100.00
kavel: 146
Oeuvres de Salomon Gessner Trauits de L' Allemand
-A Zuric chez l' auteur, 1777. Dl. I & II in 1 band. (10), 184, (13), 190 (1) p. Met 20 deels erotische kopergravures van Geisner. Orig. leren rug, kartonnen platten. -

verkocht € 100.00
kavel: 147
De zedelyke en Stichtelyke Gezangen van Jan Luiken.
-Op Nieuws vermeerderd. En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. Amsterdam, Wed. P. Arentz, en K. van der Sys, 1709. (8), 300, (6), 17 p. In perkamenten band. Met kopergravures.-

verkocht € 80.00
kavel: 148
Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste, zeer dienstig voor schilders, teekenaars, plaatsnyders, bouwkonstenaars
-Tezamen gesteldt door Henricus Hondius, Amsterdam, Weduwe Josua Ottens. Inleiding (24p.) en 43 platen waarvan 2 uitklapplaten op 39 p. Orig. perkamenten rug met kart. platten. -

verkocht € 370.00
kavel: 149
F. Kaiser De Sterrenhemel
-Deventer, W. Hulscher G. Jz. 1884-88. 4e dr. 728 + 830 p. Dl. I bevat 10 pag. met figuren van maan, kometen etc. In groen linnen met fraaie reliefdruk. Goede set.-
€ 40 - € 80
kavel: 150
Hieroglyphica siue Antiqua schemata Gemmarum Anularium
-Patvus, Sebastiani Sari, 1653. Quesita Moralia, Politica, Historica, Medica, Philosophica & Sublimiora, (..) Responsis Fortunii Liceti. (20), 440 p. In perkamenten band. -

verkocht € 280.00
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]