U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

100-187 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 28 maart 2011
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]
kavel: 161
Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae
-Dat is Een Beschryvinge en Eygentlyke Afbeeldinge der Steden en Plaetsen vant loffelyke Eetgenootscap anders Schweitserland, Graubunters, Wallissers en toegehorige plaetsen. Naart leven afgetekent door Matheo Merian, Amsterdam, Cornelis Dankers, 1644. + Een historische beschrijvinge van Svvitser-landt. begrijpende Den Oorsprong van alle haer verbonden, Vicorien, en andere ghedenckwaerdige Gheschiedenissen (..) Beschreven in 't Latijn, door Iosias Simler, van Zurich. En nu in 't Nederduyts uytghegheven by Cornelis Danckaertsz., 1644. 82 p. -
€ 4800 - € 7000
kavel: 162
Grondbeginsels der Meetkunde
-J.H. van Swinden, Amsterdam, Pieter dan Henst en zoon, 1816. Tweede verbeterde en veel vermeerderde druk. XLVIII, 610 (4), 55 p. + uitklapplaten. In nieuwe gemarm. bnd. -

verkocht € 50.00
kavel: 163
Korte Leevensschets en Afbeeldingen der Graaven van Holland
-- van Dirk de eerste, tot Koning Filip de twede, zynde de laatste, (..), Ludolf Smids, Haarlem, Johannes Marshoorn, 1744. 200 p. Met 37 gravures. In pap. omslag met verst. rug. -

verkocht € 120.00
kavel: 164
Handleiding tot de Kennis van den Sterren-Hemel
-J.E. Bode, naar de derde vermeerderde druk uit het Hoogduitsch vertaalt. Twee Stukken in 1 band. Met afbeeldsels der sterrenbeelden voor january t/m december. Over den Loop en verschyning der Planeeten van het Jaar 1779 tot 1800 en Algemeene Optelling van de Zon- en Maan-Eclipsen geduurende deeze Jaaren. Incl. de 12 uitklapkaarten van de maanden en los bijgev. kaart. Haarlem, J. Bosch, 1778. xviii, 500 p. -
€ 275 - € 400
kavel: 165
Cypria
-Tot Schrik van haar bondgenooten, en Redding der gestruikelden; ter eerre van de Heelkonst, en tot dienst der Heelmeesteren. Abraham Titsingh, Stads Chirurgyn van den Gerechte te Amsterdam, Johan Gysius, 1742. 2 Vols. 540 + 630 p. in orig. leren banden. -

verkocht € 600.00
kavel: 167
Oostenrijks Koningshuis, 19e eeuw
-Uitgebreide inventaris van Joseph Kranner & Söhne ur roten Rose, linnengoed. Dit bedrijf ontwierp voor o.a. Hertog Friedrich allerhande linnengoed. In dit lot bv. geborduurde stalen en getekende ontwerpen voor tafellinnen van het koningshuis + kasboeken, originele kopergravures van ur roten Rose, een foto van het bedrijfspand in Wenen + vele andere. Documenten variëren van 1818 tot ca. 1960. -

verkocht € 1900.00
kavel: 169
Ansonii Burdigalensis Opera
-Amsterdam Guiljel. Janszoon, 1671. Perkament Klein 8vo. 237 (3) p.-

verkocht € 100.00
kavel: 170
Het leven der Doorluchtige Nederlansche en eenige Hoogduitsche Schilders
-Karel van Mander, kunst-schilder, volledig gemaakt door wylen Jacobus de Jongh, eerste en tweede deel, Amsterdam, Steven van Esveldt, 1764. (32), 354 (3)+ 271 (59) p. Nieuw geb. in twee halfleren bnd. Geill. met portret Van Mander en 51 gravures.-

verkocht € 200.00
kavel: 171
Den Lusthof van het cureren der Peerden
-Beschreven door Mr. Jacobus de Smet, Peerde-Meester in Borgerhout buyten de Stadt Antwerpen. Derden Druk met byvoegsel van eenige Geneesmiddelen voor de siekten der Koeyen. Als mede eenige ligte Remedien voor de gebreken der Schapen, verkens en hoenders. Dordrecht, Hendrik Walpot, [1737]. (16), 393, (7) p. Met ills. -

verkocht € 240.00
kavel: 172
De Gepredistineerde Dief
-Ofte Een Samensprekine gehouden tusschen een Predicant der Calvinus-gesinde ende een Dief die verweten was om te sterven. Gedruckt Nae de Copye tot Frederick-Stadt, 1658. 32 p. + de Bekeeringe van den Ghepredestineerden Dief of Tweede Samen-sprekinge (..). Ghedruckt In West-ende van Graven-Haghe voor Jan Alleman in negen-en-dertighste Jaer der Dortscher Reformatie (2), 82 p. 12mo. 10 x 15cm. 2 dln. in 1 dunperkamenten bnd. -

verkocht € 180.00
[100 - 109] [110 - 120] [121 - 130] [131 - 140] [141 - 150] [151 - 160] [161 - 172] [173 - 182] [183 - 187]