U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

579-659 Atlassen en cartografie
Resultaten

veiling / Veiling 18 deel 2 Topografie, Oude boeken, Strips en Striporiginelen
[579 - 588] [589 - 601] [602 - 611] [612 - 621] [622 - 631] [632 - 641] [642 - 651] [652 - 659]
kavel: 579
[Cartografie] (Atlas, De Lat, 1741) Nieuw en beknopt Kaart-Boekje
-vertoonende de XVII. Nederlandse Provintien; Als mede: De Hertogdommen Kleef en Gulik, het Graafschap Meurs, de Bisdommem Keulen en Luyk, en verdere aangrensende Landschappen, Zeën en Rivieren; Voor eerst in een generaale, en dan in 22. aan malkander sluytende kaartjes zeer net verdeelt, Deventer, Joan de Lat, 1737. Klein 8vo, frontispice met gegraveerd vignet en stempeltje, (5) p., de overzichtskaart van de XVII Ned. Provinciën, 22 deelkaartjes, handgenummerd en 2 uitslaande tabel-bladen, alle in kopergravure en oud handgekleurd; rood half-leer met gekartonneerde platten. De kaartjes in helder en mooi coloriet.-

verkocht € 320.00
kavel: 580
[Delfland. Kruikius wandkaart] 'T Hooge Heemraedschap van Delflant,
-met alle de steden, dorpen, ambachten, litmaten, polders, blocken, gehugten, buerten, hofsteden, woningen (...) daer in gelegen op voetmaet in kaert gebracht ao. MDCCXII. Wandkaart naar de cartografen Nicolaes en Jacob Kruikius [Cruquius], gegraveerd door T. Doesburgh, L. van Ansé, Jan en Jacob Deur en P. Sluyter, de ornamenten gegraveerd door A. Houbraken, de 10 wapenschilden van de dijkgraven gegraveerd door P. Haringh, uitgegeven te Delft, 1712, gebonden als atlas met de titelstrook op 2 dubbelfolio-bladen, de (vaak ontbrekende) verkleinde overzichtskaart op één dubbelfolio blad en de kaart zelf op 25 dubbelfolio-bladen, contemporain gespikkeld kalfsleer, beide platten met vergulde border, geribde en vergulde rug, groot folio (56 x 37 cm.).-

verkocht € 1300.00
kavel: 581
[Loosduinen] Delflants derde stuk;
-van de Noort Polaense Steech en Poeldyk tot aen Klooters Wagenslagh en de Ley Wegh, en van de Noort Zee tot aen de Poeldyk en Hoogh Werf begrypende het dorp Loosduynen (...) en West Escamp. Handgekleurde, gegraveerde kaart, 50 x 58 cm., onderdeel van de grote wandkaart van Kruikius (zie lot 580), 1712, onder passepartout en in lijst.-
€ 100 - € 200
kavel: 582
[Den Haag/ Scheveningen] Delflants vierde stuk;
-van Klooters Wagenslach en de Ley Wegh tot aen d'Oostduynen en Waelsdorp, En van de Noort Zee tot Hoogh Werf en 's Gravenhage begrypende het Dorp Schevelinge (...) En 't Benoorden Hout (...). Handgekleurde, gegraveerde kaart, 50 x 58 cm., onderdeel van de grote wandkaart van Kruikius (zie lot 580), 1712, onder passepartout en in lijst.-

verkocht € 100.00
kavel: 583
[Friesland. Schotanus à Sterringa] Uitbeelding der heerlijkheit Friesland;
-zoo in 't algemeen, als in haar XXX bijzondere grietenijen; door Dr. Bern. Schotanus à Sterringa. Nu niewelijks met bijgevoegde aangrenzingen, en veel vermeerderingen. Nevens d'afteekening van oud Friesland, in VII [= VIII] verschillende landkaarten; door den heere Menso Alting (...). (Leeuwarden), F. Halma, 1718, met 4 letterdruk tekstpagina's (incl. titel), gegraveerd frontispiece, 3 heraldische platen met wapens, 1 dubbelpagina algemene kaart van Friesland, 30 gegraveerde dubbelpagina kaarten (waarvan 2 uitslaand) voor de grietenijen en 8 dubbelpagina historische kaarten (uit Menso Alting), alle gravures in FRAAIE CONTEMPORAINE HANDKLEURING, contemporain half schaapsleer, groot folio (57 x 37 cm.).-

verkocht € 1000.00
kavel: 584
[Friesland] Dantuma-deel. De zevende grietenije van Ooster-Goo.
-Weesentlyk vertoont door B. Schotanus à Sterringa. Vermeerdert uitgegeven door F. Halma MDCCXVIII. Gegraveerde kaart uit Schotanus à Sterringa's Uitbeelding der heerlijkheit Friesland, tweede editie 1718 (zie het vorige kavel), 37 x 45,5 cm., in wortelnoten lijst (vage vouw).-
€ 100 - € 200
kavel: 585
[Friesland. Eekhoff] Nieuwe atlas van de provincie Friesland,
-bevattende kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten, met de daarin gelegene elf steden en haar grondgebied, alsmede van de eilanden Ameland en Schiermonnikoog. Leeuwarden, W. Eekhoff, 1849-1859, (4) letterdruk tekstp. (incl. titel met titelvignet door D. Veelwaard op chine-collé), gevolgd door 32 dubbelpagina (uitslaande) gegraveerde kaarten (de grootste is 115 cm. breed) door D. en H. Veelwaard naar J.W. Witteveen (tekst gegraveerd door L. Schweickhardt), later halfleer met oude rugstrip opgeplakt, groot folio (68,5 x 43 cm.).-

verkocht € 400.00
kavel: 586
[Friesland] "Frisiae dominium vernacule Friesland
-Verdeeld in de hoofd-deelen van Oostergoo, Westergoo en Sevenwolden, als ook de 11 steden, zynde noch onderschyden in XXX Grieteneyen, na de nieuste afmeetingen geteekend". Handgekleurde, gegraveerde kaart, uitgegeven door P. Schenk te Amsterdam, 1706, 51 x 59,5 cm., onder passepartout en in lijst.-

verkocht € 100.00
kavel: 587
[Friesland] Drie kaarten: (1) "De Grietenye van Dantumadeel (...)".
-Handgekleurde, gegraveerde kaart uit Schotanus à Sterringa's Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers, 1664 (zie volgende kavel), 28 x 35,5 cm., onder passepartout en in wortelnoten lijst.-
€ 150 - € 300
kavel: 588
[Friesland] Zak-atlas van Friesland in 36 kaarten. 2e druk.
-Franeker, B. Behrns, 1861, (6) p., met 36 dubbel-p. gelithografeerde kaarten met grenskleuring, contemporain blindgestempeld linnen met verguld wapen op voorplat, klein 8vo (rug en schutbladen vakkundig vernieuwd).-

verkocht € 150.00
[579 - 588] [589 - 601] [602 - 611] [612 - 621] [622 - 631] [632 - 641] [642 - 651] [652 - 659]